Hyppää sisältöön
Tiedotteet

17.11.2022 16:25

PAM on tyytyväinen, että työttömyysturvan euroistaminen ei etene

Marinin hallitus on tänään tehnyt vaalikauden viimeiset hallituksen esitykset eduskunnalle. PAM pitää merkittävänä pienituloisia arvostavana ratkaisuna, että euroistamiseen liittyvä esitys on jätetty tekemättä.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

 

PAM on kuluneen vuoden tuonut sinnikkäästi esille lukuisissa keskusteluissa ministeriöiden ja poliittisten päättäjien kanssa, kuinka esillä ollut euroistamisen malli osuisi toteutuessaan osumassa jo ennestään hauraassa työmarkkina-asemassa oleviin osa-aikatyötä tekeviin palkansaajiin. PAM on uupumatta tuonut esille esityksen ongelmia ja käärinyt hihansa estääkseen tämän palvelualojen työntekijöihin ankarasti osuvan esityksen. PAM pitää käänteentekevänä, että hallitus on ymmärtänyt haasteet, joita esitetty euroistamisen malli olisi tuonut ja jättänyt viimein tämän esityksen leikkauksista tekemättä.

”Pahimmillaan kärsijäksi euroistamisen yhteydessä tehdyistä leikkauksista olisi joutunut jo vastentahtoisesti osa-aikaisesti työskentelevä pienituloinen palvelualan työntekijä. Tämä kurjistamispolitiikka olisi ollut aivan valtavan vahingollista koko yhteiskunnallemme ja siksi iloitsemme, että esitys ei etene eduskuntaan asti vaan jää hallituksen pöydälle. Pienituloiset pätkätyöntekijät eivät tarvitse enää yhtäkään leikkuria tai rangaistusta tilannettaan entisestään huonontamaan ”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kommentoi politiikan käänteitä tänään.

”Tiesimme, että hallituksessa on edustajia, jotka ymmärtävät työelämän ja pienituloisten arjen realiteetteja.  Olemme tyytyväisiä, että he ovat kuunnelleet meitä tässä asiassa. Hallituksessa on selvästi käsitetty viestimme, siitä, millaisia kannustinloukkoja tämä esitys olisi tullut luomaan”, Rönni-Sällinen jatkaa.

Hallitus on jättänyt eduskunnalle tänään kuitenkin myös tarpeellisia aloitteita, joiden edistämistä PAM pitää tärkeänä askeleena kohti parempaa työelämää. Esitetty työturvallisuuslain täsmennys tarkentaa työntekijöiden iän ja ikääntymisen tuomien tarpeiden huomioimista työpaikan työsuojelutoiminnoissa. Tämän lisäksi esitys työsuojelulain muutoksista alipalkkauksen ja sisäilmaongelmien valvonnan kehittämiseksi pyrkii tehostamaan työntekijöiden palkkausta koskevien säännösten noudattamista työmarkkinoilla ja turvaamaan työntekijöiden asemaa laajentamalla työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltuuksia. Parhaimmillaan tämä tulee torjumaan myös harmaan taloutta. Lisäksi lakia päivitettäisiin siten, että työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta muille viranomaisille laajennettaisiin siten, että viranomaisen tulisi jatkossa ilmoittaa rakennusten sisäilmastoon ja kunnossapitoon liittyvistä epäkohdista kunnan terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille. Sen sijaan palkka-avoimuuden edistämiseen liittyvän esityksen poisjäämistä PAM pitää erittäin valitettavana.

Haku