Hyppää sisältöön
Uutiset

19.01.2022 10:08

PAM voitti oikeudessa – parturi-kampaajan työehtojen laiminlyönti johti mittaviin korvauksiin

PAMin jäsen voitti oikeudessa liiton avulla riidan lukuisista työsuhteen ehtoihin liittyvistä epäselvyyksistä. Maksamattomat palkat, eläkkeet ja veroepäselvyydet tulivat lopulta kampaamoalan yrittäjälle kalliiksi, kun oikeus tuomitsi yrittäjän maksamaan korvauksia yli 63 000 euroa.

Parturi-kampaamossa työskennelleen PAMin jäsenen ongelmat työpaikalla kärjistyivät. Kuva: Shutterstock

Parturi-kampaamossa työskennelleen PAMin jäsenen ongelmat työpaikalla kärjistyivät vuoden 2020 alusta. Palkat jäivät saamatta, eikä työnantaja maksanut niitä työntekijän lukuisista pyynnöistä huolimatta. Tukalassa tilanteessa ollut PAMin jäsen oli yhteydessä liittoon ja pyysi apua maksamattomien palkkojen ja muiden epäkohtien selvittämiseksi.

Työpaikalla oli tehty jo aiemmin työsuojelutarkastus, jonka myötä oli ilmennyt monia muitakin epäkohtia, jotka olivat jääneet korjaamatta vaatimuksista huolimatta. Työnantaja oli laiminlyönyt monia merkittäviä työnantajavelvollisuuksiaan hyvin vakavasti.  Työpaikan työaikakirjanpito oli puutteellista, palkkalaskelmia ei toimitettu työntekijälle ja työvuoroluettelojen laatiminen ei sujunut. Tämän lisäksi vuosilomista ei oltu pidetty asianmukaista kirjaa ja palkkoja oli maksamatta. Lisäksi oli myös selvinnyt, ettei työnantaja ollut maksanut työntekijän työeläkemaksuja moniin vuosiin eikä työntekijän palkasta pidätettyjä ennakonpidätyksiä oltu toimitettu verottajalle.

PAM lähti hakemaan työntekijälle oikeutta ja korvauksia oikeusteitse.


Tilanne oli kohtuuton ja PAM lähti hakemaan työntekijälle oikeutta ja korvauksia oikeusteitse. Työnantajana toiminut yrittäjä vastasi PAMin toimittamaan kanteeseen ja myönsi toimineensa väärin. PAM voitti oikeustapauksen.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan korvauksia yhteensä yli 63 000 euroa. Korvaussumma koostui 13 383 eurosta, joka oli korvausta irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä sekä irtisanomisajan lomakorvauksesta. Yli 40 vuotta kestäneen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä PAMin jäsen sai oikeuden tuomion kautta korvaukseksi kahden vuoden palkkaa vastaavan summan, 53 533,40. Summasta 6 116,35 euroa menee Työllisyysrahastolle yhteensovitukseksi työntekijälle maksetuista ansiosidonnaisista työttömyysetuuksista. Korvauksien lisäksi työnantajan maksettavaksi koituivat vielä tapauksen oikeudenkäyntikulut 2 250 euroa.  

PAMin oikeusapu tuo turvaa riitatilanteissa

Välillä työntekijät joutuvat työpaikoillaan niin pahojen ongelmien eteen, että ammattiliiton tarjoama tuki riita-asiassa ja mahdollinen oikeusapu oikeudenkäyntiä varten tulevat ajankohtaiseksi.

PAMin jäsenillä on jäsenetunaan oikeusapu riita-asioihin, jotka liittyvät työsuhteeseen tai työehtoihin. Oikeusavun myötä liiton jäsenen ei tarvitse pohtia, kuka maksaa oikeudenkäyntikulut. PAMin oikeusapu on laajempi, kuin monissa muissa ammattiliitoissa, sillä siinä jäsenellä ei ole omavastuuta eikä kuluille kattoa.

PAMin työsuhdeneuvontaan tulee vuosittain noin 50 000 yhteydenottoa, joista noin 100 tapausta vuosittain päätyy lopulta oikeusavun myöntämiseen ja oikeudenkäyntiin saakka. Työsuhteen ongelmat pyritään aina ensin selvittämään työpaikalla neuvotellen. PAMin jäsenet saavat apua työpaikan luottamusmieheltä, liiton tarjoamasta työsuhdeneuvonnasta sekä aluetoimistoista.

Avainsanat:

jäsenyys

Haku