Hyppää sisältöön
Tiedotteet

07.02.2023 13:24

PAMin jäsenkysely kertoo monin tavoin heikkenevästä tilanteesta

Tyytymättömyys omaan toimeentuloon kasvaa, taloushuolet ovat lisääntyneet ja moni miettii työpaikan vaihtoa paremman palkan toivossa, PAMin vuotuinen jäsenkysely kertoo.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

PAMin jäsenistä 43 prosenttia on tyytymättömiä toimeentuloonsa. Tyytymättömyys on kasvanut vuodessa kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Toimeentuloon liittyvät ongelmat kiertyvät kyselyssä esiin monin tavoin.

Taloudelliset huolet painavat ennätyksellisen suurta osuutta PAMin jäsenistä. Omasta taloudestaan on huolissaan ennätyksellinen 80 prosenttia työssäkäyvistä vastaajista. Huolet ovat käyneet myös aiempaa vakavammiksi. Yli neljännes, 26 prosenttia, kokee vakavia tai melko suuria taloudellisia huolia.

Melkein puolet yli vuoden nykyisessä työsuhteessaan olleista on harkinnut työpaikan vaihtoa. Kaikilla aloilla parempi palkka on tärkein motiivi suunnitella työpaikan vaihtoa.

Myös yleinen työtyytyväisyys oli ottanut takapakkia. Esimerkiksi työn kuormittavuuden kasvua pelätään. Toisaalta työyhteisön merkitys voimavarana on kasvanut ja esimiestyö parantunut.

PAMin jäsenistä yhtä suurempi osa tekee osa-aikatyötä. Vuonna 2011 osa-aikatyötä tekevien osuus oli 30 prosenttia, kun nyt 39 prosenttia kertoo tekevänsä osa-aikatyötä.

PAM käy parasta aikaa neuvotteluja monella alalla työehdoista. Aloilla podetaan pulaa työvoimasta.

PAMin loppuvuodesta Kantar Publicilla teettämässä kyselyssä työikäiset suomalaiset pitivät palkkaa parhaana keinona lisätä alojen vetovoimaa eli houkutella ihmisiä työvoimapulasta kärsiville aloille.

”Jäsenkyselyn tulokset nostavat esiin sen, että todella suuri osuus alan työntekijöistä pohtii työpaikan vaihtoa paremman palkan toivossa.  Ei yksin veto- vaan myös alojen pitovoima on palkkauksen vuoksi huono. Työehdoista sovittaessa vaikutetaan alan pito- ja vetovoimaan”, PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto toteaa.

PAMin jäsenkysely toteutettiin sähköisesti ajalla 14.11. – 4.12.2022. Kyselyyn vastasi 6117 jäsentä.

 

Tutustu  klikkaamalla tästä PAMin jäsenkyselyyn

Haku