Hyppää sisältöön
Uutiset

23.05.2024 11:45

PAMin valtuuston päätöslausuma: Orpo-Purran työelämäheikennykset musertavat palkansaajaa – me emme horju 

Maan hallitus on ajanut läpi historiallisen voimakkaita työelämäheikennyksiä. Tuhansia lapsia on ajettu köyhyyteen, työntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksia on heikennetty ja osa-aikaisten ahdinkoa syvennetty. Me PAMissa vaadimme kunnioittavampaa ja yhteistyöhön perustuvaa työelämää. Me emme horju.

(tiivistelmä)

Orpo-Purran hallitus on pyrkinyt murskaamaan työntekijöiden oikeudet ennennäkemättömän rankoilla työelämäheikennyksillä. Toimenpiteet ovat ajaneet tuhansia lapsia köyhyyteen, heikentäneet työntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksia ja syventäneet osa-aikaisten ahdinkoa. Myös työntekijöiden ilmaisuvapautta on rajoitettu lakko-oikeuden rajoituksilla ja lakkosakoilla.

Heikennykset näkyvät työpaikoilla luottamuksen romuttumisena, työehtojen polkemisena ja luottamusmiesten sivuuttamisena. Me PAMissa kysymmekin, voiko työntekijöiden kurjistamisella todella rakentaa parempaa työelämää?

Vaadimme kunnioittavampaa ja yhteistyöhön perustuvaa työelämää, jossa jokaisen panosta arvostetaan. Me PAMissa korostamme yhteisöllisyyden ja yhdessä toimimisen merkitystä paremman työelämän rakentamisessa.

Euroopan parlamentin vaalit ovat kulman takana. Huolehditaan siitä, että palkansaajan ääni kuullaan Euroopan unionissa. PAMin valtuusto kehottaa kaikkia äänestämään palkansaajaliikkeen puolustajia tulevissa vaaleissa.

PAMin valtuuston päätöslausuma: Orpo-Purran työelämäheikennykset yrittävät musertaa palkansaajaa – me emme horju  

Maan hallitus on kautensa alusta asti esittänyt ja ajanut läpi historiallisen voimakkaita työelämäheikennyksiä.  

Ensin ihmisten toimeentuloa kurjistettiin sosiaaliturvan leikkauksilla ja samalla suistettiin 17 000 lasta lisää köyhyysrajan alapuolelle. Yhtä lailla nyt vaikeutetaan työn vastaanottamista, ajetaan yhä useampi ihminen määräaikaisuuksien kierteeseen ja heikennetään työntekijöiden mahdollisuuksia parantaa osaamistaan ja uudelleen kouluttautumista. 

Kaiken tämän kurjuuttamisen keskellä päätettiin lisäksi vaikeuttaa työntekijöiden mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä rajoittamalla lakko-oikeutta ja säätämällä suoraan työntekijälle kohdistuva lakkosakko. 100-vuotiaan työrauhalainsäädännön merkittävin ja laajin uudistus tuli voimaan 12 tunnissa siitä, kun presidentti oli vahvistanut lait. Onko palkansaajaliikkeen voima tosiaan niin pelottava, että tätä lainsäädäntöä piti runnoa läpi ilman oikeusvaltion periaatteiden noudattamista? 

Maan hallituksen toimet työelämän heikennyksistä valuvat väistämättä myös työpaikoille. Tämä näyttäytyy muun muassa paikallisesti luottamusmiesjärjestelmän ohittamisena, työehtojen polkemisena sekä työntekijän ja työnantajan välisen luottamuksen romuttamisena. Työelämä muuttuu koko ajan kovemmaksi ja armottomammaksi. Onko linja tosiaan se, että kurjistamalla ja vaientamalla saadaan suomalaisista hyviä työntekijöitä? Onko vastakkainasettelun ja eriarvoisuuden lisääminen todella suomalaisen työelämän ja yritysten etu?  

Me PAMissa vaadimme luottamuksen palauttamista. Tarvitsemme työelämän, jossa työntekijää arvostetaan ja missä panostetaan työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Työelämän, jossa työntekijä ja työnantaja puhaltavat yhteen hiileen. Työpaikkoja, joissa sitoudutaan yhteisöllisyyteen ja yhdessä toimimiseen. Meidän pitää pystyä parempaan. Työelämän pitää olla parempi meille kaikille, unohtamatta nuoria ja tulevia sukupolvia.    

Luottamus on myös ammattiliiton toiminnan ydin: me luotamme siihen, että toimimalla yhdessä saamme aikaan enemmän. Teemme yhdessä parempaa. Me PAMissa olemme liittona toisiamme varten ja toistemme tukena, aina. Yhteinen tekeminen ei kuitenkaan synny tyhjästä, vaan vaatii jokaisen jäsenen panosta − halua rakentaa parempaa työelämää, pitää kiinni hyvistä asioista ja avata suu silloin, kun sitä tarvitaan asioiden puolustamiseksi tai muuttamiseksi. Me haluamme ylläpitää jatkossakin parempaa työelämää ja siksi kuulumme ammattiliittoon.  

Jokainen ammattiliiton jäsen vaikuttaa omiin työehtoihinsa, työoloihin ja tulevaisuuden työelämään.  

Euroopan parlamentin vaalit ovat kulman takana. On meidän kaikkien yhteinen tehtävä huolehtia siitä, että palkansaajan ääni kuullaan Euroopan unionissa nykyistä paremmin. PAMin valtuusto kehottaa kaikkia äänestämään palkansaajaliikkeen puolustajia tulevissa vaaleissa. Äänestämällä tulevissa vaaleissa varmistetaan, ettei Suomen työntekijöitä kurjuuttava tie ole Euroopan tie.  

Haku