Skip to content
Nyheter

04.06.2024 09:53

Uttalande av PAM:s fullmäktige: Regeringen inför försämrade villkor i arbetslivet som slår hårt mot löntagare – men vi står oss starka 

Landets regering har drivit igenom historiskt starka försämringar i arbetslivets villkor.  Tusentals barn har glidit in i fattigdom, anställdas utbildningsmöjligheter har försämrats och deltidsanställdas svåra situation har blivit ännu värre. Vi på PAM kräver ett mer respektfullt arbetsliv som bygger på samarbete. Vi står oss starka.

(sammandrag)

Regeringen Orpo-Purra har försökt trampa ner på arbetstagarnas rättigheter med oerhört hårda försämringar på arbetslivets villkor. Åtgärderna har drivit tusentals barn in i fattigdom, försvårat de anställdas möjligheter att utbilda sig och fördjupat den svåra situationen för deltidsanställda. Arbetstagarnas yttrandefrihet har också begränsats genom inskränkningar på strejkrätten och strejkböter.

Allt detta syns ute på arbetsplatserna som ett försvagat förtroende, övertramp på arbetsvillkor och förtroendevaldas ställning. Vi på PAM undrar om man verkligen kan bygga ett bättre arbetsliv genom att försämra villkoren för arbetstagarna?

Vi kräver ett mer respektfullt arbetsliv som bygger på samarbete och där allas insats uppskattas. Vi på PAM betonar vikten av gemenskap och samarbete för att bygga ett bättre arbetsliv.

Europaparlamentsvalet står för dörren. Låt oss se till att löntagarens röst blir hörd i Europeiska unionen. PAM:s fullmäktige uppmanar alla att rösta på kandidater som försvarar löntagarnas ställning i det kommande valet.

Sök