Hyppää sisältöön
Uutiset

30.09.2022 13:27

Perhevapaiden palkallisuus kuntoon paikallisesti sopimalla

PAM pettyi siihen, ettei työnantajaliittojen kanssa löytynyt sopua perhevapaiden palkallisuuden toteuttamisesta perhevapaauudistuksen hengessä. Nyt katseet kääntyvät yrityksiin, jotka voivat korjata epäkohdan ja tuoda molemmat vanhemmat tasa-arvoiseen asemaan paikallisesti sopimalla.

PAMille perhevapaiden palkallisuudessa on kyse olennaisesta työelämän tasa-arvoa lisäävästä asiasta. Kuva: Getty Images/iStockphoto.

Perhevapaauudistusta koskeva laki tuli voimaan elokuussa. Uudistuksen on tarkoitus vahvistaa yhdenvertaista vanhemmuutta. Vanhempainvapaiden määrä kasvaa, ja niiden käyttöä joustavoitetaan.

Laki takaa vanhemmille poissaolo-oikeuden ja Kelan päivärahan. Perhevapaan ajalta maksettavasta palkasta on sovittu kuitenkin vain työehtosopimuksissa, ja tämä tuo haasteen uudistuksen hengen toteutumiselle.

PAM ja työnantajaliitot eivät päässeet keväällä sopuun siitä, miten vanhemmat saatetaan tasa-arvoiseen asemaan perhevapaiden palkallisuuden suhteen. Palvelualojen työehtosopimuksissa perhevapaiden paikallisuutta koskevat määräykset jäävät siten TES-ratkaisun perälautamääräyksen varaan. PAM katsoo, että tämä määräys on ristiriidassa perhevapaauudistuksen tavoitteiden kanssa.

”PAMin lähtökohtana on koko ajan ollut, että perhevapaauudistuksen mukaisesti vanhemmat täytyy saattaa tasa-arvoiseen asemaan perhevapaiden palkallisuudessa. Perälautamääräyksen mukaisina määräykset jättävät toisen vanhemman oleellisesti heikompaan asemaan synnyttävään vanhempaan verrattuna. Tilanne on uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta kestämätön”, toteaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Aina voi sopia työehtosopimusta paremmin

Kun liittokohtaiset neuvottelut perhevapaauudistuksen tasa-arvoisesta siirrosta kariutuivat, katseet kääntyvät yrityksiin. PAMin tavoitteena on, että paikallisesti sopimalla saataisiin syntymään yrityskohtaisia ratkaisuja perhevapaiden palkallisuudesta. Palvelualojen yrityksillä on näytön paikka.

”Olisi sääli, jos muuttunut lainsäädäntö ei toisi mukanaan todellisia muutoksia perhevapaiden käyttöön työpaikoilla. Kun työntekijöistä on pulaa ja hyvistä osaajista taistellaan, hyvän työnantajan maine on kultaakin arvokkaampi. Työnantajan myönteinen suhtautuminen perhevapaisiin kiirii varmasti kauas”, kertaa PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä terveisiään työnantajille.

PAMille perhevapaiden palkallisuudessa on kyse olennaisesta työelämän tasa-arvoa lisäävästä asiasta. Työnantajilla on mahdollisuus tuoda ratkaisuilla painoarvoa puheille työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta. Monien yritysten strategioissa juuri tasa-arvo mainitaan tärkeänä arvona. Luottamismiehet pamilaisissa yrityksissä ovat keskeisessä roolissa, kun asiasta neuvotellaan paikallisesti.

”Olisin tietenkin toivonut, että perhevapaiden palkallisuudesta olisi löydetty ratkaisu liittojen välillä. Pidän tärkeänä, että molemmat vanhemmat tuodaan samalle viivalle perhevapaiden palkallisuudessa. Toisaalta ponnistelut asioiden sopimiseksi paikallisesti ovat hyvää harjoitusta tulevaan, jos paine sopia muitakin asioita paikallisesti yrityksissä kasvaa”, toteaa HOK-Elannon pääluottamusmies Jani Pölönen.

Haku