Hyppää sisältöön
Tiedotteet

21.11.2023 10:07

Rönni-Sällinen ihmettelee, onko askel loppuun asti harkittu –  Orpo-Purran hallitus taktikoi perusoikeuksia koskevalla lainsäädännöllä

Hallituksen esitys poliittisten lakkojen rajoittamisesta vuorokauden mittaisiksi on monella tapaa hyvin radikaali toimi, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoi liittonsa valtuuston kokouksessa. Tällä hetkellä poliittisia lakkoja ei Suomen lainsäädännössä rajoiteta eikä rajoitukselle ole nyt esitetty kunnollisia perusteita.

PAMin logo

Hallitusohjelman moninaisista heikennyksistä ensimmäisinä asialistalla ovat olleet työntekijöiden lakko-oikeuden rajoitukset. Lakko-oikeus on osa järjestäytymisvapautta ja osa työntekijöiden perusoikeuksia. Työrauhaa pohtinut kolmikantainen työryhmä lopetti työnsä lokakuun puolivälissa. Palkansaajakeskusjärjestöt jättivät siihen yhteisen eriävän lausuman.

Rönni-Sällinen pitää erittäin huolestuttavana sitä, että koko työmarkkinajärjestelmän kannalta olennaista lainsäädäntöä runnotaan läpi ilman yhteistä ymmärrystä ja niin, ettei alun perinkään ole ollut pyrkimystä hakea yhteisiä ratkaisuja työrauhan edistämiseksi.

Poliittisista lakoista ei tähän asti ole ollut lainsäädäntöä, joten siinä hallitus astuu uudelle alueelle.

”Esityksellä kavennetaan mahdollisuuksia tuoda esiin näkemyksiä poliittisesta päätöksenteosta.  Se on demokratiassa kova liike. Kummallista on myös, että kun kyse on poliittisesta työtaistelusta esitys laajentaa työrauhavelvollisuuden myös järjestäytymättömiin yrityksiin”, Rönni-Sällinen sanoo.

Hänen mukaansa on täysin selvää, että vuorokauden rajoituspykälän käytännön soveltaminen tulee olemaan hyvin tulkinnanvaraista. On esimerkiksi kysyttävä, milloin on kyse yhdestä samasta ja milloin taas useammasta eri työtaistelutoimenpiteestä.

”Suomessa ei ole juuri ollut poliittisia lakkoja. Kyse tuntuisikin olevan siitä, että Orpon-Purran hallitus taktikoi perusoikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Se haluaa lakkoja rajoittavien lainsäädäntömuutosten olevan voimassa, kun hallitus vie muita hallitusohjelmassa linjattuja työehtojen heikennyksiä eteenpäin”, Rönni-Sällinen arvioi.

Myös hyvityssakkoja ollaan korottamassa moninkertaisiksi. Jatkossa työrauhavelvollisuuden vastaisiksi todettavista toimista tuomittaisiin vähintään 10 000 euron ja enintään 150 000 euron suuruinen hyvityssakko. Nykyisin alarajaa ei ole ja yläraja on 23 500 euroa. Samoin oikeutta tukilakkoihin ollaan rajoittamassa.

Vuosi sitten kaupan alalla oli mielenilmaisuja, kun Kaupan liitto ilmoitti kieltäytyvänsä toisen kauden palkkaneuvotteluista. Näistä muutaman minuutin kassapysähdyksistä ja ulosmarsseista osastot tuomittiin kesäkuussa maksamaan hyvityssakkoja noin 300 eurosta muutamaan tuhanteen euroon.

”Jatkossa tällaisistakin mielenilmaisuista tuomittaisiin vähintään 10 000 euron sakko. Kohtuutonta.”, Rönni-Sällinen toteaa.

Tukilakkoja koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa ja sen jäljiltä tulee olemaan vaikea arvioida, milloin tukilakot ovat laillisia ja milloin eivät.

Lakko-oikeuksien kaventamisessa on kyse kansainvälisillä sopimuksillakin turvattujen perusoikeuksien heikentämisestä. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on arvioida lakiesitysten vaikutuksia perusoikeuksien näkökulmasta.

”Toivon kovasti, että perustuslakivaliokunnan kaikki jäsenet pitävät arvossa rooliaan perustuslain tulkitsijana eivätkä alennu lakkolainsäädännön käsittelyssä perusoikeuksia heikentävään politikointiin”, Rönni-Sällinen sanoo.

Haku