Hyppää sisältöön
Artikkelit

22.06.2022 09:30

Tauot kuuluvat jokaiselle

Työpäivän tai -vuoron aikana työntekijällä on lähtökohtaisesti aina oikeus pitää taukoja. Tämä perustuu sekä lakiin että työehtosopimusten määräyksiin ja määräyksiin työntekijöiden suojelusta.

Tauot on tarkoitettu pidettäviksi. PAM on neuvotellut useimpiin työehtosopimuksiin määräykset ruoka- ja kahvitauoista alakohtaisesti.

Palvelualoilla työskentelevät kertovat usein kokevansa työssään kiirettä, eikä mahdollisuutta palautumiseen työpäivän aikana ole onnistuttu järjestämään oikein. Lisäksi työntekijöiden halu hoitaa työnsä tunnollisesti ja laadukkaasti sekä palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla saattaa johtaa omasta hyvinvoinnista tinkimiseen ja taukojen pitämättä jättämiseen. Se ei ole hyväksi.

 ”Yksi oksensi kuumuuden takia ja häntä ei päästetty kotiin, koska kaikilla muillakin oli kuuma.”
Työntekijän kertomus PAMille.

PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärälle ovat tuttuja tilanteet, joissa työn tauottomuus on vaaraksi työntekijälle. Hän muistuttaa, että pahimmillaan kiire ja kuormitus voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

”Tauot on tarkoitettu pidettäviksi. Niiden pitämättä jättäminen rasittaa aina fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Jos niitä jättää pitämättä, tekee hallaa erityisesti itselleen. Työnantajalla ei ole oikeutta kieltää ketään pitämästä taukoja − pikemminkin on huolehdittava ja rohkaistava, että niitä pidetään”, Kähärä summaa.

Taukojen pitäminen estää Kähärän mukaan työtapaturmia tehokkaasti ja edesauttaa työssä onnistumista. Etenkin epätyypillisissä työskentelyolosuhteissa, kuten kuumassa tai kylmässä, on taukojen pitäminen erityisen tärkeää terveyden kannalta.

Lue lisää työn tauotuksesta ja taukojen pituuksista täältä.

”Riittävillä tauoilla huolehditaan siitä, että energiataso pysyy korkealla. Silloin aivot pysyvät virkeinä ja tarkkaavaisuus säilyy. Oikeat työtavat pysyvät paremmin mielessä ja työtapaturmien riski pienenee. Se on sekä työntekijöiden että työnantajien etu.”

Tutustu oman alan taukomääräyksiin

 

 ” Jatkuvassa kiireessä meitä huomautetaan myös työtehtävistä, joihin emme vain asiakaspaljouden takia ole ehtineet keskittyä.”
Työntekijän kertomus PAMille

PAMin sopimuspäällikkö Juha Ojala huomauttaa, että työnantajan vastuulla on huolehtia riittävien henkilöstöresurssien järjestelyistä siten, että työpäivän aikana ehditään hoitaa tarpeelliset työt ja pitää työntekijöille kuuluvat tauot.

”PAM neuvottelee työehtosopimusten määräyksistä, kuten tauoista ja työajoista, aina työntekijöiden etu edellä ja työntekijöiden suojelemiseksi. Harva muistaa, että työehtosopimuksin on saatu myös toinen viikkovapaapäivä; laissa olisi vain yksi vapaapäivä viikossa”, Ojala kertoo.

PAM on neuvotellut useimpiin työehtosopimuksiin määräykset ruoka- ja kahvitauoista alakohtaisesti. Jos tauoista ei löydy määräystä työehtosopimuksesta, noudatetaan lepoajoissa työaikalakia.

”Laki ei tunne mitään muuta taukoa kuin ruokatauon. Monissa PAMin sopimuksissa on sovittu erikseen kahvitauosta. Ilman tätä TESin tuomaa suojaa, olisi työntekijällä vähemmän aikaa palautumiseen työpäivän aikana”, Ojala toteaa.

Haku