Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 27.06.2023

Taukojen pitäminen työpäivän aikana on tärkeää

Työ palvelualalla on usein kiireistä ja fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa. Siksi taukojen pitäminen on tärkeää.

Lyhyetkin palautumishetket auttavat jaksamaan työvuoron, ja energiaa jää myös vapaa-ajalle. Myös ruokailu työvuoron aikana kannattaa. Lihakset ja aivot tarvitsevat tasaisesti polttoainetta toimiakseen kunnolla.

Tauot kuuluvat jokaiselle

Taukojen antaminen ei ole työnantajalle vapaaehtoista. Taukojen antamisesta ei voi livetä esimerkiksi vetoamalla vilkkaaseen asiakasvirtaan. Työnantajan on siis järjestettävä työt niin, että tauot on myös käytännössä mahdollista pitää. Esimerkiksi liike pitää tarvittaessa voida sulkea, jos muita keinoja työntekijän taukoon ei löydetä.

Työaikalaki takaa ruokatauon silloin, kun työehtosopimuksessa ei ole taukomääräyksiä tai kun työehtosopimusta ei ole ollenkaan. Useimmissa työehtosopimuksissa on kuitenkin määräyksiä ruoka- ja kahvitauoista.

Tutustu voimassa oleviin taukomääräyksiin oman alasi työehtosopimuksesta.

Lisäksi nuoria työntekijöitä koskee erilaiset taukomääräykset.

Lue lisää alle 18-vuotiaiden työehdoista.

Ruoka- ja kahvitaukojen lisäksi työssä voi olla tarvetta myös muihin taukoihin. Niihin ja muihin yleisimpiin taukoihin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia alta.

Vähennä kuormitusta – muista myös mikrotauot!

Usein intensiivisen työn ohessa on tarpeen pitää pieniä hengähdystaukoja ja esimerkiksi venytellä. Tätä voi tehdä myös vuorottelemalla istuma- ja seisomatyötä tai vaihtamalla työtehtävää joksikin aikaa, jolloin yhdenjaksoinen kuormitus muuttuu toisenlaiseksi.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tarkista asia oman alasi työehtosopimuksesta. Useimmiten oikeus ruokataukoon on vasta, kun työvuoro on yli kuusi tai seitsemän tuntia.

Alle 18-vuotiaiden tauoista säädetään erikseen laissa. Lue lisää alle 18-vuotiaiden työehdoista.

Ruokatauon kestosta löytyy määräykset useimmista työehtosopimuksista, joten tarkista asia oman alasi työehtosopimuksesta. Useimmiten tauon pituudeksi on sovittu 30 minuuttia.

Ruokataukoa ei lasketa työajaksi, jos työntekijä saa tauon aikana poistua työpaikalta. Tällöin ruokatauko on työntekijän omaa, palkatonta aikaa. Sen aikana työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä työtä.

Jos ruokatauko on sovittu pidettäväksi työn ohessa, se on työaikaa. Myös silloin työ on järjestettävä niin, että tauko ja ruokailu ovat mahdollisia myös käytännössä.

Ruokataukoa ei voi sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun. Tauon ajankohta pitää merkitä työvuorolistaan.

Kahvitauoista on sovittu työehtosopimuksilla. Useimmiten kahvitauko kuuluu jo neljän tunnin tai yli neljän tunnin työvuoroon. Tarkista tarkemmat kahvitaukojen määrä ja niihin oikeuttavien työvuorojen pituudet oman alasi työehtosopimuksesta.

Kahvitauot ovat työaikaa. Niiden pituutta ei ole määritetty työehtosopimuksissa, sillä pituus riippuu pitkälti työpaikan koosta ja luonteesta. Tauon pituus on siis sovittava työpaikalla, mutta tyypillisesti kahvitaukojen pituus on 10–15 minuuttia. Työnantajan pitää varmistaa, että kahvitauot voidaan käytännössä pitää.

Vessassa on oikeus käydä myös ruoka- ja kahvitaukojen ulkopuolella.

Korkeissa lämpötiloissa työskentely rasittaa enemmän kuin työskentely normaalilämpötilassa.

Kun ulkoilman lämpötila ylittää +25 astetta, pitää työnantajan huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle +28 asteessa. Jos työpaikan lämpötila toimenpiteistä huolimatta ylittää +28 °C, on lisättävä taukojen määrää. Tauon ajaksi on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan viileään tilaan elpymään ja nautittava nestettä.

Työtä suositellaan tauotettavaksi 10–15 minuuttia tuntia kohden:

  • Jos lämpötila on alle 33 astetta, työtä tehdään 50 minuuttia, tauko on 10 minuuttia.
  • Jos lämpötila on yli 33 astetta, työtä tehdään 45 minuuttia, tauko on 15 minuuttia.

Taukomääräykset sitovat työnantajaa, joten työnantaja ei voi päättää olla antamatta taukoja. Myöskään työ itsessään, kuten asiakasvirrat tai kiire, ei voi käytännössä johtaa siihen, että taukoja ei voida pitää. On työnantajan vastuulla järjestää työ niin, että tauot voidaan pitää.

Vaadi siis taukoja työnantajaltasi. Voit esittää myös itse ideoita järjestelyistä, joilla taukojen pitäminen juuri sinun työpaikallasi voidaan järjestää käytännön kannalta järkevimmin.

Jos asia ei tule kuntoon, ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Lisätietoja ja apuja saat myös PAMin työsuhdeneuvonnasta.

Haku