Hyppää sisältöön
Artikkelit

09.05.2022 13:25

”Tieto estää työperäistä hyväksikäyttöä”

Ukrainan sotaa Suomeen paenneilla on halu päästä töihin ja kiinni arkeen. Maahanmuuttopoliittisena asiantuntijana Eve Kyntäjä haluaa varmistaa, että Suomeen muuttavat saavat työtä ja tuntevat työelämän pelisäännöt.

SAK:n maahanmuuttopoliittinen asiantuntija Eve Kyntäjän toivo ihmisiltä rohkeutta ja solidaarisuutta arjessa

”Maahan muuttaneiden asema työelämässä on parantunut, heitä on paljon ja he ovat osa työpaikkojen arkea. Toisaalta muutosta ei ole tapahtunut paljonkaan: maahan muuttaneilla on edelleen vaikeampi saada töitä, on syrjintää ja työperäistä hyväksikäyttöä.

Ukrainalaisten hädästä on jo yritetty hyötyä Suomessakin. Hyväksikäyttö työelämässä on viime vuodet ollut vahvemmin julkisuudessa esillä, mutta riski jäädä kiinni on edelleen pieni. Myös seuraamukset ovat pienet. Alipalkkaus pitäisi tehdä laittomaksi ja työsuojeluviranomaisille pitäisi saada paremmat resurssit ja valtuudet puuttua asioihin.

Työntekijää, jolla on tietoa työehdoista ja työelämän pelisäännöistä, on vaikeampi käyttää hyväksi. Siksi SAK julkaisee tietoa suomalaisesta työelämästä ja työehdoista Työelämän pelisäännöt -sivustolla 23 eri kielellä. Tietoa on käännetty kattavasti ukrainaksi ja venäjäksi. SAK tarjoaa myös maksutonta työsuhdeneuvonta ja käyttää tarvittaessa digitulkkausta.

Ihmiset kotouttavat, ei viranomainen tai esite. Toivon ihmisiltä rohkeutta ja solidaarisuutta arjessa, jotta maahan muuttaneet otettaisiin aidosti osaksi yhteisöä. Kannustan pitämään silmät auki, kysymään mitä kuuluu ja voinko auttaa.

Luottamusmiehillä on suuri rooli siinä, että ukrainalaiset ja muut maahan tulleet tutustuvat työehtoihin ja tulevat osaksi työyhteisöä. Kehotan luottamusmiehiä ottamaan yhteyttä uusiin työntekijöihin aktiivisesti ja suurella sydämellä, kertomaan työehdoista ja työpaikan tavoista sekä neuvomaan arjen asioissa.

Ukrainalaisten osalta on tärkeä huomioida, että on kyse ihmisistä, jotka tulevat kriisin keskeltä. Heitä ei pidä nähdä vain työvoimapulan ratkaisuna. Työnantajien pitäisi huolehtia, että on aikaa ja tahtoa kunnon perehdytykseen. Olisi mahtavaa, jos jokaisella olisi oma mentori tai tukihenkilö.”

Haku