Hyppää sisältöön
Uutiset

08.02.2024 12:32

Työttömyysturvaan merkittäviä leikkauksia vuonna 2024

Eduskunta on hyväksynyt merkittäviä leikkauksia työttömyysturvaan ja ansio­päivärahaan. Muutoksia aletaan soveltaa vaiheittain vuonna 2024.

Muutokset tulleet voimaan 1.1.2024

Työttömyysturvan omavastuuaika seitsemän päivää

Työttömyysturvan omavastuuaikaa on pidennetty viidestä seitsemään päivään. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa olevaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta työttömyys­etuutta.

→ Työttömyyden alussa on 7 päivää, jonka ajalta et saa työttömyysetuutta.

Lomakorvaus siirtää oikeutta ansiopäivärahaan

Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus on vastaisuudessa tuloa, joka vaikuttaa ansiopäivärahan alkamiseen.  

→ Jos sinulla on yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikaisen työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, näistä maksettava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella.

Huom. Omavastuuaikaa ei oteta ajalta, jolloin lomakorvaus vaikuttaa. Eli omavastuuaika alkaa mahdollisen lomakorvauksen vaikutuksen jälkeen.

Etuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia 

Indeksikorotukset on päätetty jättää tekemättä vuosina 2024–2027. Jäädytys koskee mm. työttömyysetuutta, lastenhoidon tukia ja opintorahaa.

→ Etuudet eivät nouse, vaikka kuluttajahinnat nousisivat.

Indeksikorotusten jäädyttäminen koskee myös peruspäivärahaa. Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha sisältää peruspäivärahan suuruisen perusosan lisäksi palkkatuloihin perustuvan ansio-osan.

Muutokset tulossa voimaan 1.4.2024 

Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan

→ Jos sinulla on alaikäisiä lapsia, työttömyyskorvaukseesi ei lisätä enää lapsikorotuksia eli maksettava kokonaismäärä pienenee.

Nykyisin lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Korvauksen suuruus on ollut 130–240 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen.

Työtulojen suojaosa poistetaan

Suojaosan poistuttua kaikki hakujaksolla saatu palkka vaikuttaa työttömyyspäivärahan suuruuteen.

→  Jos saat työttömyysetuutta ja sinulla on hakujaksolla ansiotuloja, tulosi alkavat heti vähentää työttömyyspäivärahan määrää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen ansaitsemasi euro vähentää työttömyyskorvaustasi 50 sentillä.

Nykyisin työttömyysetuuden saaja on voinut ansaita noin 300 euroa ilman, että se on pienentänyt työttömyyspäivärahaa. 

Muutokset tulossa voimaan 2.9.2024

Työssäoloehto pitenee 12 kuukauteen

Ansiosidonnaisen päivärahan saamisen edellytyksenä on, että työttömyyttä on edeltänyt tietyn mittainen työssäolojakso. 

→ Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet työttömyyskassan jäsen ja olet ollut töissä 12 kuukautta ennen työttömyysjakson alkua. 

Nykyisin työssäoloehto ja vastaava työttömyyskassan jäsenyysehto on 6 kuukautta. Työssäoloehto pitenee syyskuussa siis puolesta vuodesta vuoteen.

Työssäoloehdosta tulee palkkaperusteista

Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto ei riipu enää työttömyyttä edeltävien työtuntien määrästä. Jatkossa työssäoloehdon täyttymistä arvioidaan ainoastaan saadun palkan perusteella (eli puhutaan työssäoloehdon euroistamisesta.)

→ Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että olet ansainnut noin 930 euroa kuukaudessa noin vuoden ajan ennen työttömyytesi alkua.

Nykyisin työssäoloehto on täyttynyt, kun henkilö on ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa. Laskennassa on huomioitu viikot, jolloin palkallista työaikaa on ollut vähintään 18 tuntia.

Tulossa olevat leikkaukset (ei vielä hyväksytty)

Hallitusohjelmassa on lisäksi sovittu useista leikkauksista, jotka ovat vielä valmistelussa eri ministeriöissä. Näistä leikkauksista on tarkoitus päättää eduskunnassa kevään aikana.

Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan

Vuorotteluvapaajärjestelmässä henkilö on voinut jäädä työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi, ja työnantaja on palkannut samalle ajalle työttömän henkilön. Vuorotteluvapaan ajalta ei ole maksettu palkkaa, vaan vuorottelukorvausta. Tämä järjestelmä aiotaan lopettaa kokonaan.

Arvioitu voimaantulo: 1.8.2024

Ansiopäivärahaa porrastetaan

Ansiosidonnaisen päivärahan määrä laskisi porrastamisen seurauksena kahdeksan työttömyysviikon (2 kk) jälkeen 80 % tasolle täydestä päivärahasta ja 34 työttömyysviikon (n. 8,5 kk) jälkeen 75 % tasolle täydestä päivärahasta. 

Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta, ja ansiopäivärahan taso on pysynyt samana koko ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen enimmäiskeston ajan.

Arvioitu voimaantulo: 1.9.2024

Palkkatuki ei enää kerrytä työssäoloehtoa

Palkkatuella työskentely ei enää jatkossa kerryttäisi ansiopäivärahaoikeuteen edellyttävää työssäoloehtoa. 

Nykyisin työskentely palkkatuella on kerryttänyt työssäoloehtoa 75 prosenttisesti eli kolme neljästä työssäoloviikosta on huomioitu työssäoloehdon osalta. 

Arvioitu voimaantulo: 1.9.2024

Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan

Hallitus ei ole tiedottanut tarkemmin, mitä ikäsidonnaisia poikkeuksia lakimuutos tulisi koskemaan. Mahdollisesti esimerkiksi ikääntyneiden ansiopäivärahan määrä ei olisi enää suojattu eli päivärahan määrä voisi myös laskea uuden työn palkan perusteella.

Palvelualojen työttömyyskassan verkkosivuilta löydät ajantasaiset tiedot hyväksytyistä ja valmisteilla olevista lakimuutoksista sekä niiden aikatauluista: palvelualojenkassa.fi/lakimuutokset

Teksti: Minttu Sallinen

Haku