Hyppää sisältöön
Etusivu » Jäsenyys » Jäsenasiat » Jäsenmaksu » Jäsenmaksun verovähennysoikeus

Jäsenmaksusta saa verovähennystä 

Ammattiliiton jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa, sillä jäsenmaksu katsotaan tulonhankkimismenoksi. Verovähennysoikeus kohdistuu jäseneen, ei ammattiliittoon.

Mihin verovähennysoikeus perustuu? 

Ammattiliiton jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa, koska se on tulonhankkimismeno. Tämä perustuu siihen, että ammattiliitto neuvottelee esimerkiksi työehtosopimuksista ja huolehtii työntekijöiden oikeuksista työpaikoilla. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen vähennysoikeudesta on säädetty tuloverolaissa (TVL 31 ja 95 §). 
 
Työmarkkinajärjestöinä pidetään järjestöjä, joiden päätehtävänä on sopia osapuolia sitovasti työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten noudatettavista ehdoista. Verohallinto luettelee työmarkkinajärjestöiksi esimerkiksi SAK:n, STTK:n, Akavan sekä työnantajien EK:n jäsenliitot. 
 
Esimerkiksi PAM neuvottelee työnantajaliittojen kanssa eri aloille työehtosopimuksissa vähimmäistyöehdot, joita yrityksissä noudatetaan, sekä valvoo niiden toteutumista. 
PAM ja työnantajaliitot neuvovat jäseniään sopimusten noudattamisessa sekä ratkovat erimielisyyksiä, jos niitä ei työpaikalla saada sovittua. 

Jos jäsenmaksu on maksettu vain ammattiyhdistyksen tukemiseksi, se ei ole vähennyskelpoinen. Jos maksun voi katsoa olevan ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen edellytys tai muuten tulon hankkimisesta johtunut kustannus, myönnetään siitä kuitenkin vähennys. 

PAM ilmoittaa jäsenmaksut verottajalle 

Ammattiyhdistyksen jäsenmaksun verovähennys ei sisälly verottajan automaattisesti tekemään tulonhankkimisvähennykseen, vaan vähennys tulee sen päälle. PAM ilmoittaa jäsenen maksamat jäsenmaksut vuosittain verottajalle. Näin vähennykset ovat yleensä mukana jo työntekijän saamassa veroehdotuksessa. 

Mitä verovähennys tarkoittaa? 

Verovähennys tarkoittaa rahamäärää, joka pienentää verotettavaa tuloa tai veron määrää. Jäsenelle verovähennysoikeus merkitsee sitä, että tulo, josta tulovero lasketaan, pienenee jäsenmaksun verran. Perittävä vero on veroprosentin mukainen osuus tuosta jäljelle jäävästä tulosta.  

Esimerkki verovähennyksestä 

Työntekijän palkka on noin 2000 euroa kuukaudessa ja PAMin jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkasta. Jäsen maksaa vuodessa 375 euroa jäsenmaksua. Kun tuo summa vähennetään veronalaisesta tulosta, maksettava vero on noin 110 euroa pienempi kuin ilman vähennystä. Näin ollen maksettavaksi nettojäsenmaksuksi jää noin 265 euroa. 

Voit tarkistaa verottajan sivulta ammattiyhdistyksen jäsenmaksun vaikutuksen veroprosenttilaskurista. 
 
Laske PAMin jäsenmaksusi laskurilla:

/

Mitä jäsenyys maksaa?

Haku