Vuoden 2017 kalentereiden tilausaika on päättynyt

Vuoden 2017 taskukalententerit ovat lopussa. Vuoden 2018 kalenterit tulevat tilattaviksi syksyllä 2017.