Kiinteistöpalvelualan lakot

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kiinteistötyönantajat ovat käyneet neuvotteluja alan palkoista ja työehdoista tammikuusta alkaen. Osapuolten näkemykset palkankorotusten tasosta ovat edelleen liian kaukana toisistaan ja keskiviikkona 1.3. PAM päätti katkaista neuvottelut ja antaa kiinteistöpalvelualalle lakkovaroituksen. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus päättyi 28.2.2023. Ensimmäinen lakko oli viikolla 11 (16.-18.3.).

Kiinteistöpalvelualan toinen lakko alkaa torstaina 23.3

Palvelualojen ammattiliitto PAM hylkäsi valtakunnansovittelijan tiistaina 21.3. antaman sovintoehdotuksen. PAM ja Kiinteistötyönantajat neuvottelivat vielä keskiviikona iltapäivällä, mutta ratkaisua ei syntynyt. Alalla alkaa laaja lakko torstaina 23. maaliskuuta. 


Lakkoavustus viikko 11 (16.-18.3.)

Lakko viikolla 12 (23.-24.3.)
Lakkoavustus viikko 12

Lakko viikolla 13 (30.3.–1.4.)
Lakkoavustus viikko 13

Kiinteistöpalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto 1.3. alkaen


 

Lakko viikolla 12 (23.–24.3.)

Lakko alkaa torstaina 23.3.2023 klo 00.00 ja päättyy perjantaina 24.3.2023 klo 24.00 tai ennen klo 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä.

Lakko koskee kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen alaisia töitä seuraavissa yrityksissä:

 • Akseli Kiinteistöpalvelut Oy 
 • Coor service management Oy 
 • Delete Finland Oy 
 • Eskolanmäen kiinteistöpalvelut Oy 
 • Hakunilan Huolto Oy 
 • HH-Kiinteistöpalvelut Oy 
 • ISS Palvelut Oy 
 • Kajaanin huoltokeskus Oy 
 • Kotikatu Oy  (HUOM! Vain Kotikatu Oy y-tunnuksen 0743414-3 alla olevat toiminnot)
 • L&T Kiinteistöhuolto Oy 
 • L&T Siivous Oy 
 • L&T Teollisuuspalvelut Oy 
 • Rovanapa Oy 
 • RTK-Palvelut Oy 
 • Siskon siivous Oy 
 • SOL Palvelut Oy 

Lakon ulkopuolelle rajataan seuraavat toimipaikat tai toiminnot: 

 • Erikoissairaanhoidon kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvät siivoustyöt (leikkaussalisiivous)
 • Elintarviketeollisuuden toimipaikat,joissa eläinten teurastustoimintoja
 • Ydinvoimaloidensiivous-ja kiinteistöhuollon työt

Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Työnantajien tulee hakea näihin erillistä poikkeuslupaa Palvelualojen ammattiliitosta. Viikon 12  (23.-24.3.) lakon osalta emme ota enää vastaan poikkeuslupahakemuksia, vaan käsittely niiden osalta on päättynyt.

Lakkoon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Lakkoavustuksen hakeminen toimii vahvistuksena siitä, että olet osallistunut lakkoon. Lakkohakemus pitää toimittaa kuukauden sisällä lakon päättymisestä.

PAM MAKSAA lakkoavustusta 100 €/päivä niille lakossa mukana oleville PAMin jäsenille, joilla olisi ollut vähintään 4 tunnin työvuoro lakon aikana ja tämän vuoksi syntyy ansionmenetystä. Ennakonpidätyksen jälkeen lakkoavustus on 66,40 €/päivä.       

Lisätietoa lakkoavustuksesta

Täältä löydät vastauksia useimpiin kysymyksiin lakosta


 

Lakkoavustuksen hakeminen viikolta 12 (23.–24.3.)

 

PAM maksaa lakkoavustusta niille kiinteistöpalvelualan lakossa mukana olleille PAMin jäsenille, joilla olisi ollut vähintään neljän (4) tunnin työvuoro lakon aikana ja joille syntyy tämän vuoksi ansionmenetystä. Lakkoavustus on 100 euroa (66,40 euroa netto)/lakkovuorokausi, jolta ansionmenetystä on tapahtunut.

Muiden SAK:laisten liittojen kiinteistöpalvelualan lakossa mukana olevat  jäsenet hakevat lakkoavustusta PAMilta. Mikäli olet jonkun muun liiton jäsen, ole yhteydessä omaan ammattiliittosi.

Lakkoavustuksen hakeminen toimii vahvistuksena siitä, että olet osallistunut lakkoon.  Lakkohakemus pitää toimittaa kuukauden sisällä lakon päättymisestä. Avustus haetaan kaikilta lakkopäiviltä samalla kertaa. Lakkoavustushakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta.

Täytä lakkoavustushakemus tästä >

Huom! Muista tarkistaa ja päivittää yhteystietosi PAMin asiontipalvelussa.


 

Lakko viikolla 13 (30.3.–1.4.)

Ellei sopua palkankorotuksista ja työehdoista ole syntynyt aikaisemmin, alkaa lakko torstaina 30.3.2023 klo 00.00 ja päättyy lauantaina 1.4.2023 klo 24.00 tai ennen klo 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä.

Lakko koskee kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen alaisia töitä seuraavissa yrityksissä:

 • Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
 • Coor service management Oy
 • Delete Finland Oy
 • Eskolanmäen kiinteistöpalvelut Oy
 • Hakunilan Huolto Oy
 • HH-Kiinteistöpalvelut Oy
 • ISS Palvelut Oy
 • Kajaanin huoltokeskus Oy
 • Kotikatu Oy (HUOM! Vain Kotikatu Oy y-tunnuksen 0743414-3 alla olevat toiminnot)
 • L&T Kiinteistöhuolto Oy
 • L&T Siivous Oy
 • L&T Teollisuuspalvelut Oy
 • N-Clean Oy
 • Rovanapa Oy
 • RTK-Palvelut Oy
 • Siskon siivous Oy
 • SOL Kiinteistöpalvelut Oy
 • SOL Palvelut Oy

Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Työnantajien tulee hakea näihin erillistä poikkeuslupaa Palvelualojen ammattiliitosta.

Poikkeuslupahakemukset tulee hakea aina 7 vrk ennen lakon alkua.  Viikon 13 lakon osalta poikkeuslupahakemukset tulee hakea viimeistään torstaina 23.4.2023.

Lakon ulkopuolelle rajataan seuraavat toimipaikat tai toiminnot:

 • Erikoissairaanhoidon kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvät siivoustyöt (leikkaussalisiivous)
 • Elintarviketeollisuuden toimipaikat,joissa eläinten teurastustoimintoja
 • Ydinvoimaloidensiivous-ja kiinteistöhuollon työt

Lakkoon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Lakkoavustuksen hakeminen toimii vahvistuksena siitä, että olet osallistunut lakkoon. Lakkohakemus pitää toimittaa kuukauden sisällä lakon päättymisestä.

PAM MAKSAA lakkoavustusta 100 €/päivä niille lakossa mukana oleville PAMin jäsenille, joilla olisi ollut vähintään 4 tunnin työvuoro lakon aikana ja tämän vuoksi syntyy ansionmenetystä. Ennakonpidätyksen jälkeen lakkoavustus on 66,40 €/päivä.  

Lisätietoa lakkoavustuksesta

Täältä löydät vastauksia useimpiin kysymyksiin lakosta


 

Kiinteistöpalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto 1.3. alkaen

PAMin hallitus on päättänyt vuoronvaihto- ja ylityökiellosta. Se tarkoittaa, että keskiviikosta 1.3.2023 lähtien työntekijät eivät suostu työnantajan aloitteesta tehtäviin muutoksiin työvuoroihin eivätkä suostu tekemään ylityötä. Osa-aikainen työntekijä voi halutessaan tehdä lisätyötä. Kielto koskee koko alaa.

Kiinteistöpalvelualan ylityökielto - mikä on ylityötä?

Ylityökiellon aikana työaikapankkiin tai vastaaviin järjestelmiin ei saa kerryttää työtä. Ylityökiellon aikana ulkopuolisen työvoiman tai esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden tai vuokratyön käyttöä ei hyväksytä, mikäli sillä pyritään kiertämään laillista ylityökieltoa.

Ylityö on kiinteistöpalvelualalla 8 tunnin jälkeen vuorokaudessa tehty työ ja 40 tunnin jälkeen viikossa tehty työ. Jos työntekijän työsopimuksessa on sovittu viikkotyöaikajaksi 37,5 tuntia, työnantaja ei myöskään voi määrätä tekemään työsopimuksessa sovitun 37,5 tunnin jälkeen tehtävää lisätyötä 40 tuntiin saakka.
 

Tasoitusjärjestelmää käytettäessä (enintään 8 viikon jakso, tai paikallisesti sovittuja jopa 26 viikkoa), työnantaja ei voi muuttaa työvuoroluettelossa aiemmin sovittua työaikaa.

Mikäli työ on järjestetty jaksotyöksi ovat enimmäismäärät ovat 112,5 tai 120 tuntia kolmessa viikossa tai enintään 75 tai 80 tuntia kahdessa viikossa. Jaksotyö voi olla suunniteltu em. alemman tai suuremman enimmäistuntimäärän mukaan, joiden ylittävään työhön ei tarvitse suostua.

Ylityö on työntekijälle aina vapaaehtoista ja kun PAM julistaa ylityökiellon, kiellon piirissä olevat työntekijät käyttävät tätä oikeutta ja kieltäytyvät työnantajan tarjoamasta ylityöstä.Osa-aikaista työntekijää koskevat nämä samat tuntirajaukset. Hän voi siis ottaa vastaan lisätyötä ylityörajaan asti myös ylityökiellon ollessa voimassa.

Päivystys ylityökiellon aikana: ylityökielto ei vaikuta aiemmin sovittuun päivystykseen. Päivystysaikana tehdään vain sellaiset työt, joita ei voida vaaratta siirtää tehtäväksi myöhemmin säännöllisenä työaikana. Päivystyksessä tehtävät työt ovat sellaisia, jotka saattavat uhata henkeä, terveyttä, ympäristöä, tai omaisuutta.

Ylityökielto ja vuoronvaihtokielto eivät koske hätätyötä. Se ei myöskään koske tehtäviä,  joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Näistä töistä tulee hakea erillistä lupaa Palvelualojen ammattiliitosta. Lue lisää.

Työvuoroluettelo 

 • Työvuoroluettelo on laadittava vähintään viikoksi kerrallaan ja se on annettava työntekijöille tiedoksi vähintään viikkoa ennen sen voimaantuloa.
 • Tasoittumisjaksoa käytettäessä työnantaja laatii etukäteen työajan tasoittumisjärjestelmän, jonka aikana työaika tasoittuu enintään 37,5 tai 40 tuntiin. Tasoittumisjärjestelmästä on käytävä ilmi kunkin viikon työaika ja se on annettava työntekijälle tiedoksi vähintään viikkoa ennen sen voimaantuloa.
 • Jaksotyötä käytettäessä työvuoroluettelo on laadittava käytettävän jakson ajaksi ja annettava työntekijän tietoon vähintään viikkoa ennen sen voimaantuloa.
 • Työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti töiden järjestämiseen liittyvästä painavasta syystä, mikäli työvuoroluettelon muutos koskee ajankohtaa, joka on aikaisintaan 5 kalenteripäivän kuluttua. HUOM! Lakko ei ole painava syy muutoksille.

Vapaapäivänä töihin ylityö - ja vuoronvaihtokiellon aikana

Jos työnantaja ehdottaa LISÄTYÖTÄ tehtäväksi vapaapäivänä, niin työntekijällä on oikeus kieltäytyä vapaapäivänä tehtävästä lisätyöstä. Jos sinulla ei ole työvuoroluettelossa merkittyä työvuoroa, niin sinulla on oikeus vapaapäivääsi. 


 

Päivitä jäsentietosi

On tärkeää, että jäsentietosi (mm. työpaikka ja yhteystiedot) ovat oikein PAMin jäsenrekisterissä. Voit tarkistaa ja päivittää ne asiointipalvelussa.

Kysy lisätietoja luottamusmieheltä

Voit aina kysyä apua työpaikkasi luottamusmieheltä. Otathan siis yhteyttä häneen, jos sinulla on kysymyksiä!

Voit soittaa myös työsuhdeneuvontaan ma-pe klo 10-14, puh. 030 100 620 tai meilata osoitteeseen lakko@pam.fi 

Työkaveri mukaan

Kerro työkaverille miksi myös hänen kannattaa olla mukana! Jos työkaverisi ei vielä ole jäsen, suosittele hänelle jäsenyyttä - se kannattaa!

Liity jäseneksi

 

Lakkoavustuksen hakeminen viikolta 11 (16.–18.3.)

 

PAM maksaa lakkoavustusta niille kiinteistöpalvelualan lakossa mukana olleille PAMin jäsenille, joilla olisi ollut vähintään neljän (4) tunnin työvuoro lakon aikana ja joille syntyy tämän vuoksi ansionmenetystä. Lakkoavustus on 100 euroa (66,40 euroa netto)/lakkovuorokausi, jolta ansionmenetystä on tapahtunut.

Muiden SAK:laisten liittojen kiinteistöpalvelualan lakossa mukana olevat  jäsenet hakevat lakkoavustusta PAMilta. Mikäli olet jonkun muun liiton jäsen, ole yhteydessä omaan ammattiliittosi.

Lakkoavustuksen hakeminen toimii vahvistuksena siitä, että olet osallistunut lakkoon.  Lakkohakemus pitää toimittaa kuukauden sisällä lakon päättymisestä. Avustus haetaan kaikilta lakkopäiviltä samalla kertaa. Lakkoavustushakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta.

Täytä lakkoavustushakemus tästä >

Huom! Muista tarkistaa ja päivittää yhteystietosi PAMin asiontipalvelussa.


 

Kiinteistöpalvelualan neuvotteluiden uutiset

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme