Hyppää sisältöön

17.08.2023

Kauppojen aukiolojen vapauttamisen vaikutukset työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen

Kaupan aukiolojen säätely loppui 2017. Kyselytutkimuksen mukaan muutos vaikutti naisten perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen, yksintyöskentelyn lisääntymiseen ja yötyöhön liittyviin terveysriskeihin. Mahdollisuudet vaikuttaa työaikoihin ja yksintyöskentelyyn sekä työvuorojen välisiin lepoaikoihin näyttivät olevan heikot.

Tiivistelmä tuloksista

Vaikeuksia lastenhoidon kanssa

PAMin kyselyn perusteella voidaan sanoa uudistuksen vaikuttaneen kaupan alan työntekijöiden työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Muutos on koskettanut enemmän myyjiä kuin varastotyöntekijöitä. Uudistuksen myötä kaupan alan työntekijät viettävät paljon vähemmän aikaa lasten kanssa ja lastenhoidon järjestäminen on hankaloitunut.

Sosiaaliset suhteet koetuksella

Kyselyyn vastanneet toivat esille, että uudistus on vaikuttanut myös sosiaalisiin suhteisiin ja elämään. Sen lisäksi, ettei ole tarpeeksi vapaa-aikaa perheelle ja lapsille, myös muut ystävä- ja sukulaisuussuhteet ovat joutuneet kärsimään.

Lepoaikaa ei ole tarpeeksi

Monet toivat esille, etteivät pysty lepäämään tarpeeksi, koska työvuorojen välillä ei ole tarpeeksi lepoaikaa. Yötyöhön liittyvät terveysriskejä ei ole tarpeeksi nostettu esille eikä huomioitu kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen yhteydessä. Tämän kyselyn perusteella voidaan sanoa, että uudistus on vaikuttanut sekä ihmisten fyysiseen että henkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Yksintyöskentely on lisääntynyt

Avoimissa vastauksissa tuotiin esille, että yksintyöskentely pienissä kaupoissa on lisääntynyt huimasti. Useimmiten aamuvuorossa ja iltavuorossa työskentelee vain yksi ihminen kaupassa. Näin uudistuksen myötä työntekijöiden turvattomuustunne on lisääntynyt.

Lisää henkilökuntaa ei ole palkattu

Kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen yksi myötäargumenteista oli se, että Suomessa syntyy lisää työvoimaa. Tämän kyselyn avoimien vastausten perusteella näyttää siltä, että kaupoissa ei ole palkattu lisää henkilökuntaa – varsinkaan pienissä kaupoissa.

Työvuorot jaetaan vanhojen työntekijöiden kesken, jolloin työvuorot ovat pidentyneet uudistuksen seurauksena. Monet ovat ihmetelleet, miksi kaupan ovet pitäisi pitää auki, kun asiakkaita ei käy iltamyöhään.

Isoissa yrityksissä osa-aikaisten määrä on lisääntynyt, mutta vastaavasti kokoaikaisten määrässä ei ole tapahtunut muutosta.

Kyselyyn vastanneet toivat esille, että työttömyys on lisääntynyt kaupan alalla, koska monet pienet kaupat ovat joutuneet sulkemaan ovensa jäätyään isojen kauppojen
jalkojen alle.

Työvuoroissa ei ole valinnanmahdollisuutta

Julkisuudessa puhutaan usein, että kaupan alalla ei ole pakko tehdä iltatöitä ellei halua. Tämän tutkimuksen valossa asia ei ole näin mustavalkoinen. Kyselyyn vastanneet toivat esille, että heillä ei ole valinnanmahdollisuutta valita työvuoroja, vaan ne tulevat annettuina. Perheen arkirytmi joutuu kulkemaan kaupassa työskentelevän vanhemman työvuorojen mukaan.

Puutteita julkisissa liikenneyhteyksissä

Kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen yhteydessä olisi pitänyt kiinnittää huomiota myös julkisiin liikenneyhteyksiin. Monet vastanneista ovat tuoneet esille, että ovat joutuneet ostamaan auton myöhäisten iltavuorojen ja lasten vuorohoitopaikan sijainnin vuoksi, koska julkisilla liikenneyhteyksillä ei ole päässyt töihin ja työstä kotiin.

Tutustu kyselyyn

Haku