Hyppää sisältöön

15.08.2023

PAMin jäsenkysely 2020

Vastaajista 43% prosentin työpaikalla on käyty vuoden 2020 aikana yt-neuvottelut. Vain 10 % vastaajista on työssä, jossa koronan myötä etätyön tekeminen on lisääntynyt. Kyselyn aiheita ovat mm. työsuhdemuoto, palkka, työpaikan ilmapiiri, koulutus, koronapandemia, yt-neuvottelut, työnhaku, työttömyys ja kuntavaalit.

Tiivistelmä

Korona-aika on myllännyt PAMin jäsenten arkea. Monet heistä ovat olleet todistamassa yt-neuvotteluita ja niistä seuranneita henkilöstövähennyksiä. Vaikka työn päättyminen ei omalle kohdalle olisikaan osunut on koronakriisi muiden työelämää koetelleiden kriisien tapaan varmasti jättämässä jälkensä PAMin jäsenten mieliin.

Korona-aika ei ole kuitenkaan tarkoittanut työtyytyväisyyden heikentymistä. Side omaan työyhteisöön on vahvistunut. Toisaalta, jos työtä ei ole ollut tarjolla (nollatuntisopimukset, vuokratyöntekijät, irtisanotut) ei työn tuomaa yhteisöä enää ole tukena ja työllistymisnäkymät lepäävät sen varassa kuinka nopeasti toimialat ja koko kansantalous elpyy.

PAMilaisilla aloilla naiset ja miehet jakavat samat huolet työn menettämisestä. Toisaalta naiset kantavat miehiä enemmän huolta toimeentulosta. Naisten keskimäärin pienemmät ansiot ja miehiä yleisemmin tekemä osa-aikainen työ, pitävät henkilökohtaisen joustovaran omassa taloudessa pienenä. 

Rakennemuutokset todennäköisesti ottavat koronakriisistä lisää vauhtia. Näin on tapahtunut työn digitalisoitumiselle. Vaikka etätyötä ei pamilaisilla aloilla voi tehdä kuten ylemmissä toimihenkilöammateissa, on teknologian hyödyntäminen työssä lisääntynyt koronavuoden aikana ja monet ovat joutuneet opettelemaan uusien koneiden/laitteiden/ohjelmistojen käyttämistä. Samanaikaisesti vuosi toisensa perään yhä pienempi joukko pääsee osalliseksi koulutuksesta työajalla. Suunta on huolestuttava.

Koronavuosi lisää kierroksia keskusteluun paikallisesta sopimisesta. Kuitenkin työehtosopimusten tuomaa turvaa arvostetaan korkealle. Mikäli paikallisesta sopimisesta saataisiin tasapuolista, niin valmiuksia siihen olisi nykyistä enemmän. Nyt uskotaan, että hyötyjiä olisivat etupäässä työantajat. Heikommassa asemassa olisivat työntekijät ja suomalainen työelämä.     

Työpaikan ilmapiiri

Palkka ja työsuhdemuodot

Paikallinen sopiminen

Vuoden 2020 kysely toteutettiin marraskuussa. Kysely toimitettiin 42 929 PAMin jäsenelle, joista kyselyyn vastasi 7 344 henkilöä. Vastausprosentti oli 17%.

Haku