Skip to content

Hyvinvointilomat ry

Senast uppdaterad: 20.05.2024

Hyvinvointilomat ry

De semesterperioder som presenteras här genomförs med Social- och hälsovårdsministeriets understöd från Veikkaus vinster i samarbete med Hyvinvointilomat ry. Alla val till semesterveckorna görs av Hyvinvointilomat ry. I valet av deltagare på semesterveckorna iakttas Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. Den understödda semesterperioden genomförs som planerat om Social- och hälsovårdsministeriet beviljar det understöd från Veikkaus vinster som Hyvinvointilomat ry ansöker om.

Hyvinvointilomat tar som avgift ut 50–125 € (egen finansiering). Andelen varierar enligt semestermål. Personer under 16 år semestrar gratis. Egen finansiering för en vuxen under de arbetslösas vecka är 50 euro/5 dygn.*

Semesterperioderna och -målen hittar du här

Anvisningar för att ansöka om semester

Varje sökande ska skicka in en egen ansökan, om hen inte hör till samma familj som huvudsökanden.
Till de sökande som blivit godkända skickas en inbjudan och en faktura, antingen som e-post (om den uppgetts i ansökan) eller per post. Fakturan ska betalas till Hyvinvointilomat:s konto senast på förfallodagen. Tre veckor innan semestern inleds skickar semestermålet ett brev till deltagaren med närmare information om semestern.

När du ansöker till semesterperioderna rekommenderar vi att du använder den elektroniska ansökningslänken som finns i samband med varje semestermål. Vänligen observera att du kan ansöka om semester endast under den angivna ansökningsperioden för varje semester. Om du vill ansöka med en ansökningsblankett som fylls i för hand, kan du beställa ansökningsblanketter från Hyvinvointilomat:s kontor, tel. 010 830 3400 eller toimisto@hyvinvointilomat.fi. Du kan skriva ut den elektroniska blanketten här.
Man kan få understödd semester vartannat år. I slutet av semestern får deltagarna en responsblankett att fylla i: vänligen lämna respons på semestern och semestermålet.

Mer information om semestrar:
Hyvinvointilomat ry;  hyvinvointilomat.fi, tel. 010 830 3400 (semesterförfrågningar må–fre kl. 9–12)
toimisto@hyvinvointilomat.fi* PAM betalar en egenfinansieringsandel på 50 € för en arbetslös medlem. Lämna in en kopia på kvittot för den betalda egenfinansieringen för semestern, dina kontaktuppgifter och ditt medlemsnummer per e-post: viestinta@pam.fi.

Kontakt information

Haapaniemenkatu 00530 Helsinki
010 830 3400
toimisto@hyvinvointilomat.fi

Sök