Att ansluta sig 

Anslut dig som medlem här

Anslut dig som studentmedlem här

Du kan också ansluta dig:

Efter att du anslutit dig får du en bekräftelse per sms från PAM. Ett anslutningsbrev postas till dig inom ca två veckor. Medlemskapet träder i kraft och gäller fr.o.m. anslutningsdatumet bara du betalar medlemsavgiften regelbundet fr.o.m. anslutningsdatumet.

Du får Cityshoppari-kortet då du blir medlem!

Kortet ger dig över 1000 erbjudanden till mer än 400 företag i hela Finland, vilket besparar dig flera hundra euro. Kortet fungerar på din mobiltelefon. Notera att kortet skickas till din telefon så kom ihåg att ange din telefonnummer när du ansluter dig.

Medlemsavgift

PAM:s medlemsavgift är 1,5 procent av bruttolönen. Exempelvis med en lön på 1000 € är medlemsavgiften 15 € och på 2000 € är den 30 €. Du får tillbaka en del av den medlemsavgift du betalat i form av skatteavdrag. Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att ge löneräkningen fullmakt att dra den direkt från din lön.

När du går med i PAM har du tillgång till:

• kollektivavtal (dvs. bättre anställningsvillkor och löner som förbundet förhandlar fram för din räkning)
• en förtroendeman på din arbetsplats som ger dig stöd och råd i samband med problem
• förbundets anställnings- och medlemsrådgivningstjänster
• rättshjälp och hjälp av en jurist vid behov för att hantera dina anställningsfrågor
• material för övervakning av anställningsvillkor
• fantastiska medlemsförmåner – du sparar hundratals euro
• inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd om du blir arbetslös.

Har du frågor?

Tveka inte att ta kontakt om du undrar över anslutningen, medlemsförmånerna eller medlemsavgifterna. Vi hjälper dig gärna. Skicka ett meddelande här eller ring 030 100 640.