Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Anslut dig som medlem

PAM förhandlar fram kollektivavtal och löner för servicebranscher samt bevakar sina medlemmars intressen i arbetslivet. PAM-medlemmar har rätt till alla dess medlemstjänster, t.ex. anställningsrådgivning, utbildning och vid behov arbetslöshetsskydd, rättshjälp och juristtjänster. 

Du har rätt att ansöka inkomstrelaterad dagpenning när du ha varit medlem i arbetslöshetskassan i minst sex månader (läs mera om arbetsvillkoret). Din arbetslöshetsförsäkring är i kraft utan avbrott när du byter förbund och kassa så att medlemskapet och medlemsavgifterna i föregående förbund är i ordning ända fram till dagen för övergången. Du kan inte bli medlem om du är arbetslös eller permitterad. 

Bli medlem

  • om du arbetar inom privat service. PAM-medlemmar är bl.a. servitörer, städare, frisörer, kockar, vakter, handelsanställda och många andra serviceproffs.

Bli studerandemedlem

  • om du studerar ett serviceyrke och inte arbetar samtidigt. Studerandemedlemskapen är gratis!

Du kan också ansluta dig:

Efter att du anslutit dig får du en bekräftelse per sms från PAM. Ett anslutningsbrev postas till dig inom ca två veckor. Medlemskapet träder i kraft och gäller fr.o.m. anslutningsdatumet bara du betalar medlemsavgiften regelbundet fr.o.m. anslutningsdatumet.

PAM-medlemskap lönar sig

När du går med i PAM har du tillgång till:

  • kollektivavtal (dvs. bättre anställningsvillkor och löner som förbundet förhandlar fram för din räkning)
  • en förtroendeman på din arbetsplats som ger dig stöd och råd i samband med problem
  • förbundets anställnings- och medlemsrådgivningstjänster
  • rättshjälp och hjälp av en jurist vid behov för att hantera dina anställningsfrågor
  • inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd om du blir arbetslös. Du har rätt att ansöka inkomstrelaterad dagpenning när du ha varit medlem i arbetslöshetskassan i minst sex månader. Läs mera
  • material för övervakning av anställningsvillkor
  • fantastiska medlemsförmåner – du sparar hundratals euro.

Gratis anslutningsmånad

Anslutningsmånaden är gratis för nya medlemmar. Om du bli medlem till exempel den 10 september, börjar medlemsavgiften uppbäras först från och med den 1 oktober. Förmånen gäller inte medlemmar som under de senaste 12 månaderna utträtt och återanslutit sig.

Då du är PAM-medlem kan du arbeta utan oro

Vi ser till att du behandlas rättvist, får rätt lön och att lagar och avtal tillämpas i ditt arbete. Du kan alltid kontakta alltid förtroendemannen om du har frågor om din anställning. De kan t.ex. handla om lönen, arbetsskift eller mertidsarbete. Finns inte en förtroendeman hjälper PAM:s anställningstjänst dig. Om tvisten inte kan lösas med hjälp av förtroendemannen eller en PAM-expert kan du få rättshjälp.

"Jag tycker det är vettigt att försäkra sin anställning och få en tryggare tillvaro i arbetslivet. Genom att gå med i PAM och arbetslöshetskassan får man också skydd vid eventuell arbetslöshet. Du blir aldrig ensam utan får alltid hjälp med alla anställningsfrågor. Dessutom finns förtroendemannen på arbetsplatsen för den anställda."

Reetta, PAM-medlem  

 

Läs flera berättelser av de anställda inom servicebranschen om varför de har anslutit sig till PAM!

PAM ger sina medlemmar råd i anställningsfrågor cirka 50 000 gånger per år och är med om att avgöra runt 1 000 meningsskiljaktigheter. På arbetsplatser handlar flesta tvister om att anställda betalats för lite lön.

Medlemsavgift

Servicefackets medlemsavgift är 1,5 procent av bruttolönen och inkluderar arbetslöshetskassans medlemsavgift. Exempelvis med en lön på 1000 € är medlemsavgiften 15 € och på 2000 € är den 30 €. Du får tillbaka en del av den medlemsavgift du betalat i form av skatteavdrag. Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att ge löneräkningen fullmakt att dra den direkt från din lön. Studentmedlemskap är helt gratis, om du inte har löneinkomster eller lyfter förmån som utbetalas av arbetslöshetskassan.

Läs mera i PAM:s broschyr

 

Om du studerar

Studerandemedlemskap

Bli studerandemedlem i PAM om du studerar ett serviceyrke. Det är gratis! Studerandemedlemmar har nästan samma medlemsförmåner som ordinarie medlemmar. Du kan delta i tillställningar och utbildning och dra nytta av värdefulla förmåner.

Om du studerar och arbetar inom servicebranschen

Arbetar du vid sidan om studier lönar det sig för dig att bli ordinarie PAM-medlem. Då betalar du medlemsavgift på dina löneintäkter och har rätt till alla medlemstjänster. Du bidrar dessutom till arbetsvillkoret – en förutsättning för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Har du frågor?

Tveka inte att ta kontakt om du undrar över anslutningen, medlemsförmånerna eller medlemsavgifterna. Vi hjälper dig gärna. Skicka ett meddelande här eller ring 030 100 640.

Medlemsavgiftsräknare

Medlemskapsavgiften för ovanstående löneinkomst är /kk

Läs mera

+