Medlemsförmåner

Medlemmar i PAM får

 • ett kollektivavtal som PAM har förhandlat fram
 • stöd och hjälp av förtroendevalda på arbetsplatsen
 • anställningstjänster och medlemsinformation
 • juridiska tjänster
 • utkomstskydd vid arbetslöshet
 • information: PAM-tidning utkommer med 15 nummer/år
 • material för övervakningen av arbetsvillkor: kollektivavtal, arbetstidskalender
 • gratis tillträde till PAM:s utbildning
 • fina medlemsförmåner, bl.a.
  • Holiday Club-semesteraktier med ca 50 % rabatt
  • övriga semesterförmåner, bl.a. hotell och stugor
  • Neste Oil-bränslerabatt

Utnyttja dina medlemsförmåner och spara!