Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag, onsdag, fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Överenskommelse om löner och villkor i fastighetsservicebranschen

Fastighetsservicebranschens strejker 30.3-1.4 är avblåsta. Beslutet om övertids- och skiftesbytesförbud har hävts.

PAM:s styrelse godkände ett förhandlingsresultat den 29 mars. Det godkända kollektivavtalet gäller från 1 mars 2023 till 31 mars 2025. Läs nyhet (på finska)

Bekanta dig med kollektivavtalet här (uppdateras inom kort).

Det tidigare kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen slutade gälla den 28 februari 2023. PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf förhandlade om städarnas och fastighetsskötarnas anställningsvillkor utan resultat i februari. Riksförlikningsmannen medlade i arbetskonflikten från den 3 mars. Till slut nådde PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf ett förhandlingsresultat.

 

 

Uppdatera din medlemsinformation

Det är viktigt att dina medlemsuppgifter (bl.a. arbetsplats och kontaktuppgifter) är korrekta i PAM:s medlemsregister. Du kan kontrollera och uppdatera dem i medlemstjänsten.

Fråga din förtroendevald

Du kan alltid be din förtroendevald om hjälp. Så kontakta honom/henne om du har frågor!

Du kan också ringa anställningsrådgivningen må-fre kl. 10-14, tel. 030 100 620 eller mejla lakko@pam.fi.

Ta med kollegan

Berätta för din arbetskamrat varför han eller hon också ska gå med i facket! Om din kollega ännu inte är medlem, rekommendera medlemskap – det lönar sig!

Bli medlem i PAM


 

Strejkbidrag (16–18.3)

PAM kommer att betala ut strejkbidrag som är 100 €/dag till de PAM-medlemmar som deltar i strejken och som skulle ha haft ett arbetsskift på minst fyra timmar under strejken och som på grund av detta drabbas av inkomstbortfall. Efter förskottsinnehållet är strejkbidraget 66,40 €/dag.

Medlemmar i FFC-anslutna fackförbund som deltar i fastighetsservicebranschens strejk anmäler sig till strejken och söker strejkbidrag av PAM. Ifall du är medlem i ett annat fackförbund ska du kontakta ditt eget förbund.

Din ansökan om strejkbidrag är bekräftelse på att du deltagit i strejken. Strejkbidragsansökan ska skickas senast en månad efter strejkens sista dag. Strejkbidrag söks på samma gång för alla strejkdagar. Ansökningarna behandlas inom två veckor från att de sänts.

Ansök om strejkbidrag

 


 

Strejkbidrag (23–24.3)

PAM kommer att betala ut strejkbidrag som är 100 €/dag till de PAM-medlemmar som deltar i strejken och som skulle ha haft ett arbetsskift på minst fyra timmar under strejken och som på grund av detta drabbas av inkomstbortfall. Efter förskottsinnehållet är strejkbidraget 66,40 €/dag.

Medlemmar i FFC-anslutna fackförbund som deltar i fastighetsservicebranschens strejk anmäler sig till strejken och söker strejkbidrag av PAM. Ifall du är medlem i ett annat fackförbund ska du kontakta ditt eget förbund.

Din ansökan om strejkbidrag är bekräftelse på att du deltagit i strejken. Strejkbidragsansökan ska skickas senast en månad efter strejkens sista dag. Strejkbidrag söks på samma gång för alla strejkdagar. Ansökningarna behandlas inom två veckor från att de sänts.

Ansök om strejkbidrag

 


 

Nyheter från fastighetsservicebranschens förhandlingar