Skip to content
Nyheter

24.10.2023 11:28

Annika Rönni-Sällinen vid förbundskongressens öppning: Regeringens nedskärningar riktas mot samma människor som drabbades av koronakrisen

Servicefacket PAM:s förbundskongress i Jyväskylä samlade 329 kongressdelegater samt internationella och finska gäster. Vid kongressens öppningsceremoni betonade PAM-ordförande Annika Rönni-Sällinen hur anställda i servicebranscherna bar en tung börda under coronakrisen. Regeringen Orpo-Purras största nedskärningar drabbar igen samma grupp. Det är inte rättvist.

Annika Rönni-Sällinen puhuu PAMin liittokokouksen avajaisissa.

—När resten av Finland stängde in sig i sina hem, höll en stor del av er PAM-medlemmar hand om att folk får mat, utrymmen städas och ordningen upprätthålls. Serviceanställda blev synliga som garanter för en fungerande vardag och det fick ni tack för, mindes PAM-ordförande Annika Rönni-Sällinen.

—Värst drabbade coronapandemin turism- och restaurangbranschen, vars arbetsplatser staten beordrade stängas. De anställda bar en stor del av den ekonomiska risken, arbetslöshetsskyddet räckte inte långt. Mångas ekonomi rasade, beskrev Rönni-Sällinen medlemmarnas erfarenheter.

Rönni-Sällinen upprepade kravet att det med tanke på framtiden måste skapas system som garanterar att låginkomsttagares ekonomi inte skrotas vid pandemiliknande omständigheter.

Redan Första maj 2020 betonade Rönni-Sällinen att när det blir dags att balansera ekonomin, så får nedskärningarna inte riktas mot samma människor som tog stöten under koronakrisen. De som kom lättare undan under pandemin ska bära bördan.

—Regeringen Orpo-Purras nedskärningar håller på riktas precis mot samma människor som led av krisen: låginkomsttagare, snuttjobbare, ensamförsörjare. De som har de största inkomsterna gynnas med skattelättnader. Nedskärningar i den sociala tryggheten räcker inte för regeringen, dessutom avser de urholka uppsägningsskyddet, underlätta anställningar på visstid och försämra strejkrätten.

Regeringen Orpo-Purra har så här ifrågasatt hela det finska avtalssamhället.

—Finlands styrka har varit att som liten nation söka gemensamma lösningar. Den finländska fackföreningsrörelsen har velat vara en del av lösningen tillsammans med arbetsgivarna och statsmakten, påminde Rönni-Sällinen.

Vid öppningsceremonin talade även FFC-ordföranden Jarkko Eloranta samt Jyväskylä stadsdirektör Timo Koivisto.

Vid ceremonin uppträdde Kipinät-kören samt med sången Elämän nälkä rockcellisten Elias Kahila med Katri Ylander och Markus Venehsalo. Det unika enkom för PAM skapade dansverket Yhdessä parempaa uppvisades.

Läs hela Annika Rönni-Sällinens tal (på finska)

Sök