Skip to content
Nyheter

03.06.2024 16:41

”Det krävs stort mod att försvara de svagaste”

PAM:s vårfullmäktige inleddes med ordförandenas anföranden i vilka man uttryckte en oro över de anställdas ställning samt vikten av en modig fackföreningsrörelse.

Kuvassa PAMin valtuuston puheenjohtaja SAmi Viitasaari
PAMin valtuuston puheenjohtaja Sami Viitasaari

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen och fullmäktigeordförande Sami Viitasaari lyfte i sina öppningstal fram effekterna av regeringens nedskärningar på arbetstagarnas liv och den viktiga roll som fackföreningsrörelsen har som försvarare av arbetstagarna.

Annika Rönni-Sällinen beskrev situationen i Finland som dyster.

– Regeringen verkar driva Finland in i en allt djupare negativ spiral av motsättningar och konflikter. Är ökande konfrontationer och ojämlikhet verkligen det som det finländska arbetslivet och företagen behöver?

Rönni-Sällinen listade regeringens olika åtgärder som undergräver de anställdas status och trygghet. Hon nämnde förändringar som begränsar möjligheten till politiska strejker och sympatistrejker samt skärpta sanktioner för så kallade illegala strejker som speciellt oroväckande.

Fullmäktigeordförande Sami Viitasaari betonade fackföreningsrörelsens aktuella utmaningar och å andra sidan dess långa historia.

– När har vi inte haft det svårt? I mer än 100 år har det varit svåra tider, orsakerna har bara varierat och kommer att fortsätta att göra det, påminde Viitasaari och fortsatte:

– Det krävs stort mod att försvara de svagaste. Vi måste visa att det inte är okej för oss att man trampar ner de som är i den svagaste ställningen.

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen

Rönni-Sällinen tog i sitt tal upp problem med deltidsarbete som har vuxit under den nuvarande regeringen. Men jobbar ofta deltid mot sin vilja, eftersom det inte finns heltidsarbete. Detta leder till ekonomisk osäkerhet och oro för många anställda.

– Regeringen har varit särskilt emot dem som jobbar deltid. Att skära ner på deras försörjning främjar varken välbefinnande i arbetet eller psykisk hälsa, sade Rönni-Sällinen.

Rönni-Sällinen och Viitasaari tackade PAM:s medlemmar för deras mod och engagemang i Vägande Skäl-demonstrationer och strejker.

− Alla ska förstå att kampen inte var förgäves, trots att regeringen nu genomför saker som vi protesterat mot.

Det kommande EU-valet framstod i talen som en viktig kanal för påverkan. Rönni-Sällinen underströk att man kan göra skillnad genom att rösta och att det är viktigt att välja kandidater som verkligen främjar de anställdas frågor.

– EU-valet är en viktig möjlighet att påverka. Nu är det dags för oss alla att komma ihåg och bli påminda om att vi genom att rösta kan stödja arbetarnas rättigheter.

PAM:s fullmäktige hölls den 22-23 maj 2024 i Helsingfors. Vid mötet hölls många inlägg av fullmäktigemedlemmar och framfördes hälsningar från anställda över hela Finland.

Text och bilder: Minttu Sallinen

Sök