Skip to content
Nyheter

06.06.2024 18:26

Löneförhöjning inom handelsbranschen i juni – Kolla din lönehöjning

PAM förhandlar fram kollektivavtal inom handeln som fastställer minimivillkor såsom lön. Löneförhöjningen för det andra året av innevarande kollektivavtalsperiod träder i kraft den 1 juni 2024.

käsi ottaa pois rahaa lompakosta

Hur höjs lönerna?

Arbetstagare vars anställning varit i kraft den sista maj får 1.6.2024 en höjning av den personliga lönen enligt följande:

  • heltidsanställdas månadslöner 60 €
  • deltidsanställdas timlöner 0,38 €
  • chefernas löner 2,5 %.

Bekanta dig med kollektivavtalet för handelsbranschen.

Notera de nya tabellönera

Lönetabellerna som gäller från 1 juni finns bakom länken (på finska). Tabellönerna för arbetstagare höjs med 2,14 % och tabellönerna för chefer med 2,5 % från och med 1.6.2024. Dessutom kommer lönegrupperna B1 och B2 samt C1 och C2 att slås samman till nya B- och C-lönegrupper.

Kontrollera i lönespecifikationen att din lön uppfyller lägsta lönen enligt den nya lönetabellen.

Vem får en löneförhöjning? 

Endast arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet har rätt till löneförhöjning enligt kollektivavtalet. Anställda som omfattas av följande kollektivavtal har rätt till löneförhöjning:

  • Handelns kollektivavtal, inkl. ICT-tjänstemän inom handeln och Hankkija Oy:s försäljningspersonal
  • Kollektivavtal för chefer inom detaljhandeln
  • Kollektivavtal för chefer inom logistik inom handeln

Kontrollera lönekvittot

Kontrollera alltid ditt lönekvitto. Arbetsgivaren ska alltid ge den anställde en lönespecifikation (lönebesked, lönekvitto) vid utbetalning av lönen. Stämmer den med antalet timmar du har arbetat? Har du fått betalt för alla tillägg? Spara din lönespecifikation. Läs mera

Sök