Skip to content
Senast uppdaterad: 23.05.2024

Så här kollar du din lön – läs lönebeskedet rätt

Hur kan man kolla sin egen lön? Vad betyder ArPL och AFP i lönespecifikationen? Tolka ditt lönebesked rätt och kolla din lön med hjälp av de här tipsen.

Kontrollera alltid i kollektivavtalet för din bransch vad du ska ha i lön.

Kolla att du fick rätt lön 

Det kan bli fel i löneutbetalningen. Därför är det bra att hålla koll på lönen och arbetstiden. Be att få skriftlig sammanfattning av alla lönediskussioner. Då är det lättare att bevisa vad ni kommit överens om. 

1. Bokför arbetstiden. 

Anteckna timmarna du arbetat i en papperskalender eller liknande. Den kan vid behov användas som bevis även flera år senare. PAM:s kalender är ett bra hjälpmedel. 

2. Kolla alltid dina lönebesked. 

Arbetsgivaren ska alltid ge arbetstagaren en lönespecifikation (lönebesked, lönekvitto) i samband med löneutbetalningen. Kolla specifikationen och jämför med din bokföring. Stämmer antalet arbetade timmar? Fick du också alla tillägg? Spara dina lönebesked. Se tipsen nedan för läsning av beskedet. 

3. Begär rättelse av arbetsgivaren. 

Om du saknar lön, upptäcker fel eller brister, kontakta då arbetsgivaren med detsamma och red ut saken. Oftast är det bara ett misstag, som kan rättas till bara du påpekar det. 

4. Sök hjälp om det behövs 

Är du osäker på om din lön har betalats ut korrekt? Kolla med förtroendemannen. Kontakta förbundet, om det inte finns någon förtroendeman på din arbetsplats. Förtroendemannen eller förbundet hjälper dig och för saken vidare. Ta kontakt. 

I extremfallen har en arbetstagare med hjälp av förtroendemannen eller förbundet i efterskott fått tusentals euro för lönefordringar, exempelvis obetalda arbetstidstillägg. 

Kolla dina lönebesked med hjälp av dessa anvisningar 

Palkkatosite, johon on numeroin merkitty kohdat, joita käsitellään tekstissä.
 • 1. Kontaktuppgifter 
  Säkerställ att dina personuppgifter och bankkontouppgifter är uppdaterade. 
 • 2. Lönebetalningsperiod 
  Lönebetalningsperioden anger den tidsperiod av utfört arbete för vilken lönen utbetalas. 
 • 3. Lön 
  Grundlönen kan betalas som månads-, tim- eller ackordslön. Villkoren för servicebranschernas minimilöner finns i kollektivavtalen PAM och arbetsgivarförbunden förhandlat fram. I arbetsavtalet kan arbetstagaren och arbetsgivaren inte avtala om sämre lön än dessa minimilöner. Däremot kan man alltid avtala om bättre lön. Bekanta dig med kollektivavtalet för din bransch. 
 • 4. Arbetstidstillägg 
  Olika tillägg är en väsentlig del av lönen. Man kan exempelvis få tillägg för kvälls-, lördags-, söndags-, helg- eller övertidsarbete. Tilläggen i de olika branscherna varierar liksom den tid efter vilken man har rätt till ersättning för kvälls-, lördags- eller nattarbete. Kontrollera i kollektivavtalet för din bransch vad som sägs om tilläggen och grunderna för betalning av tillägg. 
 • 5. Mer- och övertidsarbete som ger rätt till förhöjd lön 
  Utfört mer- och övertidsarbete ska synas i lönespecifikationen. I många branscher är lönen för arbete som överstiger 37,5–40 timmar i veckan vanligtvis förhöjd med 50 %. Bestämmelserna om mer- och övertidsarbete varierar i kollektivavtalen. Kolla upp ersättningen och övriga villkor för mer- och övertidsarbete i kollektivavtalet för din bransch. Utförandet av övertidsarbete ska alltid avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 
 • 6. Skatter 
  På lönebeskedet ser du dina skattekortsuppgifter. Samma skattekort används i både huvud- och bisyssla, och det anger bara en inkomstgräns för hela året. Om du har fått ändrad inkomst eller ser ut att överskrida inkomstgränsen är det bra att uppdatera skattekortet med de aktuella inkomstuppgifterna och lämna det till arbetsgivaren i god tid. 
 • 7. Arbetspensionsavgift 
  Den lagstadgade arbetspensionsavgiften tas ut i proportion till arbetstagarnas löner. I den privata och offentliga sektorn betalar arbetstagarna och arbetsgivarna arbetspensionsavgiften tillsammans. År 2022 var den genomsnittliga arbetspensionsavgiften enligt ArPL (pensionslagen för arbetstagare i den privata sektorn) 24,85 % av lönesumman. Arbetstagare under 53 år och över 63 år betalade 7,15 % och arbetstagare i åldern 53–62 år betalade 8,65 % som sin andel av avgiften. Arbetsgivaren betalade i snitt 17,40 % i avgift. 
 • 8. Arbetslöshetsförsäkringspremie 
  Den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringspremien betalas av alla arbetsgivare och av löntagare i åldern 18–64 år. Premiebetalningarna finansierar arbetslöshetsförmåner, dvs. inkomstrelaterad dagpenning som arbetslöshetskassorna betalar samt grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd som FPA betalar. År 2022 uppgick löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie till 1,50 % av lönen. 
 • 9. Fackavgift 
  Om du har ingått ett inkasseringsavtal med din arbetsgivare dras PAM:s medlemsavgift 1,5 % automatiskt från din lön. Inkasseringsavtalet gäller bara för en arbetsgivare. Om du har flera arbetsgivare ska du ingå ett inkasseringsavtal med var och en. Förbundets medlemsavgifter är helt avdragsgilla i din beskattning. 
 • 10. Semesterlön, semesterpenning/semesterpremie och semesterersättning 
  När du har semester under löneperioden ska semesterlönen synas i lönespecifikationen. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren en specifikation av vilken semesterlönens eller semesterersättningens belopp och beräkningsgrunder framgår. 

Villkoren för semesterpenning anges i kollektivavtalet. När arbetstagaren tar ut semester är den 50 % av semesterlönen.  

I korta anställningar eller deltidsarbete, eventuellt hos flera arbetsgivare, hinner man inte alltid ta ut semester under anställningsförhållandet. Då betalas den i form av semesterersättning. När anställningsförhållandet upphör betalas också intjänad men outtagen semester i form av semesterersättning. 

Läs också 

Sök