Skip to content
Artiklar

19.02.2024 13:53

Matbud visar vikten av organisering

Aktiva matbud i Jyväskylä grundade en ny fackavdelning och satte sig till förhandlingsbordet med Wolt.

Plattformsarbete – arbete som sker genom digitala plattformar – har snabbt vunnit mark. De mest kända plattformsföretagen i Finland är Wolt som erbjuder budtjänster och Uber som erbjuder skjutstjänster.

Trots att företagen blivit mer dominerande på marknaden har de anställdas ställning förblivit svag. De som utför plattformsarbete är ofta självständiga yrkesutövare i stället för att ha ett anställningsförhållande, vilket innebär att de saknar den trygghet som kollektivavtal och arbetslagstiftning ger och kan inte njuta av grundläggande arbetsrättigheter såsom arbetstider, semester, sjukskrivning, minimilöner, tillägg osv.

Tusentals kurirer jobbar i Finland genom Wolt utan ömsesidigt överenskomna anställningsvillkor. I början av 2023 aktiverade sig kurirerna i Jyväskylä efter att Wolt ändrade sin betalningsmodell. De såg en betydande minskning av sina inkomster, säger Papy Nkunda, ordförande för fackavdelningen PAM Couriers Finland.

– Vi grundade en grupp och förde diskussioner med Wolt och politiker samt kontaktade media, men fick inget större gehör. Sedan fick vi höra om PAM och träffade PAM:s ombud. Efter det började det hända saker, och vi gick med i PAM. Nkunda är glad över att matbud togs med som medlemmar, även om det var en ny sak även för förbundet. PAM Couriers Finland godkändes som fackavdelning i april i fjol.

Rörelsen som hade börjat på gräsrotsnivå i Jyväskylä hade vuxit till en riksomfattande fackavdelning.

Viktigt att lyssna på matbud

Jonas Krogell sitter med som ersättare i PAM Couriers Finlands styrelse och arbetar som matbud i S:t Karins och Skanssi i Åboregionen. Han hörde om PAM via kurirernas gemensamma WhatsApp-grupp där Nkunda informerade om det. Även i Åbo blev matbuden aktiva.

– Det var strejk i Åbo och kurirerna jobbade inte på tre dagar. Det var många som tyckte att strejken borde fortsätta för Wolt reagerade bara med att säga att det fanns många fler potentiella matbud där ute som bara väntade på att bli rekryterade. Till slut hölls ett gemensamt möte, men betalningsmodellen förblev densamma.

PAM:s organiseringskoordinator Mikko Siljander har ett nära samarbete med kurirerna och framhåller vikten av aktiva i organiseringen på arbetsplatsen.

– Det här visar att en liten gnista kan sätta eld på en hel skog. Vi kan förändra världen med små steg. Detta ger också tilltro till det egna arbetet.

Krogell säger att han ofta har pratat om medlemskap i PAM med andra matbud, till exempel när de väntat på beställningar.

– Att träffa och prata mellan oss matbud är väldigt viktigt.

Organisering ledde till förhandlingar

PAM:s intressebevakningschef Jaana Ylitalo. Kuva: Eeva Anundi.

PAM inledde förhandlingar med budföretaget Wolt om anställningsvillkor i december 2023. Enligt PAM:s intressebevakningschef Jaana Ylitalo öppnade organiseringen på arbetsplatserna dörren för förhandlingar.

– Vi har haft diskussioner med plattformsföretag de senaste åren, men de har inte resulterat i något. Men det att matbuden blev själva aktiva förändrade hela situationen. Utan deras organisering tror jag inte att vi skulle ha startat förhandlingarna. Det hade verkligen stor betydelse.

PAM:s mål är att förhandla fram anställningsvillkor för både de som jobbar som egenföretagare och de som är i ett anställningsförhållande. Möjligheten att kollektivt komma överens om arbetsvillkoren för egenföretagare öppnades upp med EU-kommissionens nya riktlinjer för plattformsarbete. Tidigare skulle ett liknande avtal ha betraktats som kartell.

Kollektivavtal för egenföretagare är sällsynta, även med internationella mått mätt.

  – Avtal är mycket sällsynta och PAM är här bland de första fackförbunden i världen att förhandla om kollektiva arbetsvillkor för egenföretagare, påpekar Ylitalo.

Förhandlingarna är fortfarande i ett tidigt skede, men enligt Ylitalo har andan varit god och konstruktiv.

Matbud med i förhandlingarna

Nkunda och Krogell sitter vid förhandlingsbordet och representerar sin fackavdelning. Förhandlingarna har varit en ny erfarenhet för båda.

– PAM:s proffs är på vår sida och vi har en mycket aktiv förhandlingsgrupp. Vi lär oss nya saker hela tiden, säger Nkunda.

Matbud ger värdefull information till förhandlarna om sitt arbete.

– Det är fint att vi kan vara med i förhandlingarna och berätta om vår vardag, säger Krogell.

PAM:s mål i förhandlingarna är att förbättra matbudens möjligheter att försörja sig och att komma överens om minimivillkor och minimitrygghet för alla så att man kan leva på sitt arbete. Ylitalo anser att PAM har en skyldighet att förbättra ställningen för egenföretagarmedlemmar i framtiden mer än bara för Wolts del.

– Oavsett deras arbetsform har matbuden organiserat sig och gått med i vårt fackförbund – det har varit möjligt under en längre tid, även enligt våra stadgar. Enligt PAM:s nyligen antagna målprogram ska vi främja kollektiva förhandlingar i brett förstånd. Vi bör komma ihåg att matbuden är i den mest utsatta ställningen, eftersom de också har ett företagaransvar.

”Vi tror på framtiden”

PAM:s organiseringskoordinator Siljander upplever att matbud kommer med nya idéer som hjälper även PAM att utvecklas som fackförbund.

– Vi gör saker tillsammans med dem, inte för dem. Vi är en rörelse för våra medlemmar.

Nkunda ser optimistiskt på framtiden. Det är mycket arbete kvar med att sprida kunskap och förhandla, men starten har varit lovande. Nkunda ser matbudens enighet som den viktigaste faktorn för att kunna skapa goda förutsättningar för så många som möjligt.

– Målet är att se glada matbud som gör sitt jobb med anständiga villkor och kan försörja sina familjer. Vi tror på framtiden och att den kommer att föra goda saker med sig.

Teksti och bild: Pauli Unkuri

Sök