Skip to content
Pressmeddelanden

15.04.2024 10:26

PAM uppmanar regeringen: Bördan måste fördelas mer rättvist

Regeringen Orpo-Purra samlas på måndag för att börja ramförhandlingarna och besluta om planen för de offentliga finanserna för åren 2025-2028.

nainen seisoo ulkona takki päällä kädet puuskassa.

”När det endast är elände som fördelas, krävs det ett starkt sinne för rättvisa i besluten,” vädjar Servicefacket PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen.

De sparåtgärder inom statens ekonomi som regeringen hittills har genomfört och beslutat om har straffat lågavlönade samt de som ofrivilligt arbetar deltid inom serviceyrken.

”Besparingarna på såväl utkomstskydd för arbetslösa som andra stöd har bara drabbat låginkomsttagare. Samtidigt får de högavlönade njuta av skattelättnader. Detta är orimligt”, säger Annika Rönni-Sällinen.

Nedskärningarna drabbar hårdast låginkomstfamiljer i situationer där en av familjens vuxna blir arbetslös och vill ta emot deltidsarbete med jämkad dagpenning. Slopandet av barnförhöjningen och skyddsdelen i arbetslöshetsskyddet skär ner en deltidsarbetande serviceanställds arbetslöshetsförmån med upp till 300–400 euro i månaden, redan innan effekterna av graderingen av utkomstskyddet för arbetslösa beaktats.

Förändringarna i bostadsbidraget innebär också att familjer i områden med höga boendekostnader får ytterligare nedskärningar på 100–200 euro per månad.

Regeringen har dessutom beslutat att frysa folkpensionsindexet, som normalt höjer förmåner i inflationstider, fram till år 2027. Med den kraftiga ökningen av konsumentpriserna innebar indexfrysningen redan i början av detta år en nästan 6 procentig nedskärning i förmånernas köpkraft jämfört med föregående år.

Samtidigt planerar regeringen att höja konsumtionsskatter som mervärdesskatten. Låginkomsttagare betalar en större andel av sina inkomster i mervärdesskatt jämfört med höginkomsttagare. Denna effekt blir ännu mer framträdande på nödvändighetsvaror som livsmedel.

Normalt skyddar indexkopplingen av förmåner de allra fattigaste delvis även mot höjningar av konsumtionsskatter. På grund av indexfrysningen kompenseras en eventuell höjning dock endast för pensioner och utkomststödet.

”När det endast är elände som fördelas, krävs det starkt rättvisepatos i besluten. Bördan måste fördelas mer rättvist”, säger Rönni-Sällinen.

Sök