Skip to content

06.02.2024 16:17

STOP nu! stordemonstrationen fyllde Senatstorget

Närmare 15 000 samlades på Senatstorget i Helsingfors för att demonstrera mot regeringens försämringar av arbetslivet och den sociala tryggheten.

Stordemonstrationen och de politiska strejkerna är en reaktion på regeringen Orpo-Purras lagändringar som drastiskt skär i utkomstskyddet för arbetslösa och övrigt socialskydd, begränsar strejkrätten, försämrar villkoren för arbetstagare och ökar ojämlikheten i samhället.

Fackcentralerna FFC:s och STTK:s ordföranden Jarkko Eloranta och Antti Palola efterlyste äkta förhandlingar där även arbetstagarsidan hörs.

—Mest oroar att den här regeringen ökar fattigdomen och ojämlikheten, sade PAM-ordförande Annika Rönni-Sällinen i sitt anförande.

—Regeringen tar av arbetstagarna på ett aldrig tidigare skådat sätt. Vi behöver framför allt heltidsjobb och bättre villkor, inte nedskärningar!

Mari Luoma och Päivikki Saukko kom till demonstrationen från Vasa. Foto: Pekko Korvuo

Förtroendemännen Mari Luoma och Päivikki Saukko har lyssnat till arbetstagarnas bekymmer sedan hösten.

—Alla är bekymrade över deras framtid och hur de ska klara sig ekonomiskt framöver. Det är mycket deltidsanställning i branschen, vilket gör livet krångligare. Inte minst om alla nedskärningar genomförs. Särskilt graderingen av den inkomstrelaterade dagpenningen förskräcker.

Jonas Frilund vaknade klockan fyra för att komma till stordemonstrationen i Helsingfors. Foto: Jonny Smeds

Kocken Jonas Frilund som är förtroendeman inom andelslaget KPO berättade att nedskärningarna i utkomstskyddet för arbetslösa slår hårt mot anställda inom hotell- och restaurangbranschen i en intervju till Löntagarens nyhetsbrev.

– I vår bransch är det inte så många som är heltidsanställda, utan många jobbar deltid och blir tvungna att ansöka om jämkad dagpenning. De som har familj drabbas extra hårt.

Frilund köper inte argumentet att sämre social trygghet sporrar till att ta emot mer jobb.

– Min hälsning till regeringen är den här: De kunde komma och testa att jobba i den här branschen i januari och februari. Då är det tyst. Under sommaren är det lättare att få extra timmar.

Text: Hildur Boldt

Historiska strejker

Torsdagen den 1 februari 2024 blir en historisk dag då 300 000 anställda gick ut i strejk och demonstration mot regeringen Orpo-Purras försämringar av arbetslivet. De av PAM utlysta strejkerna inverkade på butiker, hotell och hotellrestauranger samt företag inom städ- och fastighetstjänster.

PAM-ordförande Annika Rönni-Sällinen var på Helsingfors-Vanda flygplats strejkdagens morgon.

—Den här dagen är jätteviktig. Fackföreningsrörelsen är emot regeringens försämringar av arbetslivet på bred front. Den här dagen visar att vi har kraft. PAM-medlemmar är starkt av den åsikt att regeringens förslag är avskyvärda, berättar Rönni-Sällinen.

Rönni-Sällinen sänder ett stort tack till alla PAM-medlemmar som deltagit i demonstrationen och tagit ställning för gemensamma intressen genom att strejka och komma på stordemonstrationen på Senatstorget.

—Det är viktigt att alla är med. Förbundet är sina medlemmar och tillsammans är vi starkare.

Sök