Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Till arbetsgivarna

Medlemsavgiften år 2023 är 1,5 procent av alla löneinkomster, förmåner och arvoden som är underkastade förskottsinnehållning. Medlemsavgift tas också ut på semesterpenning och semesterpremie och på semesterersättning när anställningen upphör.

Referenslistorna 2023 för betalning av medlemsavgifter skickas till lönestyrning i december.

Du kan printa ut inkasseringsavtalet här.

Kontaktinformationen till inkassering av medlemsavgifter

tatilitykset@pam.fi

förbundsnummer 019

Servicetelefon 020 774 2007
Telefontjänsten är öppet vardagar 10-14

Servicefacket PAM rf
Medlemsregistret
PB 54
00531 Helsingfors

 

Läs mera

+