Till arbetsgivarna

Medlemsavgiften år 2019 är 1,5 procent av alla löneinkomster, förmåner och arvoden som är underkastade förskottsinnehållning. Medlemsavgift tas också ut på semesterpenning och semesterpremie och på semesterersättning när anställningen upphör.

Referenslistorna 2019 för betalning av medlemsavgifter skickas till lönestyrning i januari.

Du kan printa ut inkasseringsavtalet här.

Kontaktinformationen till inkassering av medlemsavgifter

tatilitykset@pam.fi

Servicetelefon 020 774 2007
Telefontjänsten är öppen 24.6.-9.8.2019
•måndagar 9-15
•tisdag till fredag klo 9-12

fax 020 774 2275

Servicefacket PAM rf
Medlemsregistret
PB 54
00531 Helsingfors