Redigerat: 18.10.2017 - 10:18

Nyckelord: Kollektivavtal, Butiksarbete, Handelns kontor, Kollektivavtal

Kollektivavtal för handeln

Handelns kollektivavtal och lönebilaga 1.2.2017–31.1.2018

Kollektivavtalets text är en översättning som nämnden för fast-ställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för fastställande av kollektivavtals all-mänt bindande verkan är inte ansvarig för de skador som uppkommer på grund av eventuella felaktigheter i översättningen.

Konkurrenskaftsavtalet

Systemet för årsledighet inom handeln

Anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

I nöttskall

viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal