Redigerat: 23.08.2018 - 16:14

Nyckelord: Lagstiftning

Nya alkohollagen

Riksdagen antog en ny alkohollag den 15 december 2017. De förändringar den innebär tas stegvis i bruk under 2018. Första ändringarna genomförs omedelbart den 1 januari 2018.

Tidsschema:
Vissa ändringar från 1 januari 2018:

• starköl och longdrinkar i affärer,
• detaljhandelstillstånd för hantverksöl kan sökas,
• reklam för happy hour på restauranger tillåts och
• fria öppettider för restauranger.

Samtliga ändringar från 1 mars 2018:
Med undantag av ändringarna ovan träder nya alkohollagen i kraft först den 1 mars 2018. Nya lagbestämmelserna om till exempel serveringstider för alkoholdrycker träder i kraft först då.

CENTRALA ÄNDRINGAR I OCH MED NYA LAGEN OCH EVENTUELLA KONSEKVENSER

Restauranger
Övervakning
Affärer
Alko

RESTAURANGER

Lindrigare kompetenskrav, enklare tillståndsbyråkrati
I fortsättningen ska det finnas en myndig ansvarig i varje arbetsskift men det ställs inte särskilda kompetenskrav på denne person. Minderåriga som fyllt 16 år kommer att få servera alkohol under övervakning av skiftansvarige.

Klassificeringen i A-, B- och C-rättigheter för restauranger försvinner. Därmed kommer de att kunna servera alla alkoholdrycker med ett enda tillstånd och själva besluta om sitt dryckesurval.

Restauranger kan ha gemensamma serveringsområden (t.ex. en Food Court). I framtiden kan stängslen runt serveringsområden avlägsnas på evenemang för allmänheten om minderåriga inte deltar i dem.

I fortsättningen kan restauranger servera i festlokaler med en enkel anmälan (bl.a. företagsevenemang).

Fria öppettider, övervakning av ordningen förändras
Restauranger får fritt besluta om sina öppettider. Med en anmälan kan restauranger fortsätta servera till klockan 4 och de kan börja servera klockan 7 i framtiden. Under förlängda tiden ska det i regel finnas en ordningsvakt för varje påbörjat hundratal kunder.

Under förlängda tiden klockan 1:30–4:00 ska det i regel finnas en ordningsvakt för varje påbörjat hundratal kunder. Enligt lagen kan ordningsvakter också göra annat än enbart övervaka ordningen.

Inga portionsbegränsningar
Nya lagen avlägsnar portionsbegränsningarna. I fortsättningen kan kunder lagligen beställa flera portioner på en gång (t.ex. en dubbelwhisky) och gå efter drycker också till andra än bara sig själv från disken.

Happy hour återvänder
Restauranger kan åter ha happy hour. I framtiden kan det också göras reklam för happy hour-erbjudanden till exempel på gator och i tidningar.

Rätt att sälja till utomstående kl. 9–21
I fortsättningen kan restauranger söka detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. Varje dag klockan 9–21 kan kunder då köpa med sig samma drycker från restauranger som från affärer.

Tillåtet att betala med kreditkort
I framtiden får alkoholdrycker säljas också på kredit (finländska och internationella kreditkort). Däremot är mobilbetalning inte möjlig.

Konsekvenser för sysselsättning
PAM uppskattar att sysselsättningen kommer att öka inom turism- och restaurangbranschen särskilt på grund av mindre reglerade öppettider. Det är dock svårt att exakt uppskatta ändringarnas konsekvenser för sysselsättningen eftersom det fortfarande är oklart hur många restauranger som kommer att hålla öppet till klockan fyra. En grov uppskattning är att branschen kommer att sysselsätta runt 500 personer till. Flesta är troligen deltidsanställda och arbetar främst i arbetsskift sent på kvällen.

Tillbaka upp

ÖVERVAKNING

Inom bevakningsbranschen stiger sysselsättningen med grovt taget 200–400 personer varav flesta är deltidsanställda ordningsvakter som arbetar sent på kvällen.

AFFÄRER

Bredare urval
I framtiden kan mataffärer sälja alkoholdrycker med maximalt 5,5 % alkohol. I och med detta kan dagligvarubutiker sälja starköl och äkta longdrink samt starkare cider och alkoläsk än för tillfället.

I tillägg till mataffärer kan starköl och andra drycker under 5,5 % fås också från kiosker och bensinstationer i fortsättningen.

Nya lagen påverkar inte övervakningen av ordningen i affärer, kiosker eller bensinstationer.

Konsekvenser för sysselsättning
PAM uppskattar att sysselsättningen kommer att öka inom dagligvaruhandel. Detta beror dels på att en del av Alkoförsäljningen förflyttas till dagligvarubutiker, dels på att resandeinförseln minskar. Grovt taget uppskattas sysselsättningen öka med runt 500–1 000 personer. Det handlar om både heltids- och deltidsanställningar.

Tillbaka upp

ALKO

Öppettider
I framtiden får Alkobutiker hålla en timme längre öppet på vardagar, det vill säga till 21.

Butiksbil
Nya lagen ger Alko en möjlighet att också betjäna sina kunder med butiksbilar. En butiksbils rutt ska betjäna fast bosatta eller säsongsboende och godkännas av tillståndsmyndigheten. Butiksbilar som säljer alkoholdrycker kan därmed inte besöka evenemang för allmänheten eller leverera drycker hem till kunder. Alko planerar dock inte detta för tillfället.

Alko tror sin försäljning sjunka
I och med nya lagen säljs starkare alkoholdrycker i mataffärer. Alko räknar med att detta påverkar både butiksnätverket och försäljningen. Enligt dess uppskattning sjunker försäljningen av öl, cider och longdrink med runt 70–90 % då den förflyttas främst till mataffärer. Denna eventuella nedgång förväntas minska Alkos omsättning med flera procent.

Konsekvenser för sysselsättning på Alkobutiker
PAM uppskattar att sysselsättningen kommer att sjunka på Alko då försäljningen förflyttas till affärer. För tillfället har Alko totalt runt 2 000 anställda på sina butiker. De slutliga konsekvenserna kan dock bedömas först senare.

Tillbaka upp