Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Livsförändringar » Ny i branschen » Kom-ihåg-lista för sommarjobb
Senast uppdaterad: 27.06.2023

Kom ihåg-lista för sommarjobbet – spara tipsen!

Sommarjobbar du som försäljare, servitör, kioskarbetare, väktare, städare, fastighetsskötare, nöjesparksarbetare eller snabbmatsrestaurangarbetare? Då är PAM fackförbundet för dig.

Kom ihåg att du som ordinarie medlem i PAM får trygghet och stöd under sommarjobbet och är berättigad till alla medlemstjänster. Du får även prisvärda medlemsförmåner, till exempel förmånerna i appen CityShoppari gratis i ett år. 

Bli medlem!

Klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen nedan och läs tipsen! 

 1. Anställningsintervju  
 2. När du börjar arbeta: arbetsavtal, kollektivavtal, arbetsskift, introduktion, skattekort, bli medlem 
 3. När du är på arbetet: lön, arbetsschema, pauser, sjukdom, mertidsarbete, arbetarskydd, arbete i heta förhållanden 
 4. Problem på arbetsplatsen: allmänna missförhållanden, var får du hjälp 
 5. När anställningen upphört: arbetsintyg, slutlön, semester 
 6. Annan användbar information för sommarjobbare och unga: Lär känna arbetslivet och förtjäna, anställda under 18 år 

1. Ska du på anställningsintervju? – goda råd för arbetssökande 

Syftet med intervjun är att ta reda på mer om hur den sökande är som person, den sökandes kommunikationsförmåga och om hen verkligen är intresserad av det ansökta jobbet. Läs mer om hur du kan förbereda dig på en anställningsintervju.  

Har du ett sommarjobb inom servicebranscherna i sikte och en intervju framför dig? Se tips inför intervjun.  

2. När du börjar arbeta 

När din anställning har börjat har du rätt till lön, arbetstid och andra anställningsvillkor som överenskommits i kollektivavtalet samt till en trygg arbetsmiljö. Du har också rätt att ansluta dig till ett fackförbund. 

Ingå alltid ett skriftligt arbetsavtal 

Kom ihåg att alltid ingå och underteckna ett skriftligt arbetsavtal med din arbetsgivare, så att du får en egen kopia. I arbetsavtalet avtalas om villkoren för anställningen och arbetet. Man får aldrig komma överens om sämre villkor i arbetsavtalet än vad som står i branschens kollektivavtal. I arbetsavtalet ska bland annat giltighetstid, lön, arbetstid och arbetsuppgifter anges. Läs mer om arbetsavtalet och vad som ska stå i det. 

Kollektivavtal 

Kontrollera att din lön som överenskommits i arbetsavtalet är i enlighet med kollektivavtalet. Läs om ungas och sommarjobbares löner inom olika branscher. Mer information om övriga anställningsvillkor hittar du i kollektivavtalen

Arbetsskift och arbetsschema 

Du har rätt att få arbetsschemat, dvs. arbetsskiftsförteckningen, i god tid. Arbetsskiften i schemat får inte ändras eller ställas in utan arbetstagarens – det vill säga ditt – samtycke. Om ändringar görs i arbetsschemat, är det alltid bra att avtala om dem skriftligen. Skriv också själv ner dina arbetsskift. Då är det lättare att kontrollera lön, tillägg, övertidsarbete, mertidsarbete och semesterersättning. 
 
OBS! Regnigt väder är inte ett giltigt skäl att ändra arbetsschemat utan en gemensam överenskommelse. 

Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt ändra arbetsschemat, till exempel vid regn som leder till färre kunder eller när det annars är stillsammare vid glasskiosker eller på terrasser. Ett arbetsskift som anges på arbetsschemat är ett helt riktigt arbetsskift och för det betalas alltid lön till arbetstagaren. Om arbetsgivaren annullerar ett skift, ska arbetsgivaren ändå betala lön för det indragna skiftet. 

Introduktion 

Det hör till att du ska få introduktion i dina arbetsuppgifter. Se till att du får tillräckligt med introduktion, så att du lär dig hur du kan arbeta på ett säkert sätt. Introduktion och handledning hör till alla personalgrupper och även till inhyrda arbetstagare, sommarjobbare och säsongsarbetare. En ordentlig introduktion är viktig bland annat med tanke på arbetarskyddet. Läs mer om introduktion 

Skattekort 

Se till att din arbetsgivare får ditt skattekort! Din arbetsgivare eller en annan betalare behöver skattekortet cirka två veckor före nästa betalningsdag. Du hittar ditt skattekort genom att logga in i MinSkatt. 

Bli medlem i PAM 

Genom att bli medlem i PAM säkerställer du att du får det skydd och de tjänster som medlemskapet medför, om det uppstår frågor eller du behöver hjälp. Dessutom får du hjälp av en förtroendeman på din arbetsplats. Som medlem i PAM är du även med i arbetslöshetskassan och tjänar in arbetsvillkoret för att få inkomstrelaterad dagpenning, om du någon gång skulle bli arbetslös. Du tjänar in arbetsvillkoret varje vecka som du arbetar i minst 18 timmar. Bli medlem i PAM eller läs mer om varför det lönar sig att bli medlem.

3. När du är på arbetet 

Du behöver inte klara dig ensam i arbetslivet. PAM hjälper alla medlemmar med frågor som har med anställningen att göra. 

Lön och lönebetalning 

När du jobbar ska du också få rätt lön för det. Kontrollera att lönen har betalats in korrekt på ditt konto på lönebetalningsdagen. Läs mer om lönen. 
 
Hur mycket lön ska en person under 18 år få, och hur stor är timlönen till en gymnasieelev som jobbar på kafé? Läs om ungas och sommarjobbares löner inom olika branscher. 

Läs om att kontrollera lönen: Har du fått lön för sommarjobbet? Så här kontrollerar du att du har fått rätt lön 

Arbetsschema 

Du har rätt att få arbetsschemat, dvs. arbetsskiftsförteckningen, skriftligt i god tid, senast en vecka innan arbetsschemat börjar gälla. Upprättade arbetsscheman får endast ändras med både arbetstagarens och arbetsgivarens samtycke. 

Sjukdom 

Om du på grund av sjukdom eller olyckshändelse är förhindrad att arbeta, har du rätt att vara sjukledig. Det är inte heller tillåtet att avsluta arbetsförhållandet för att du blir sjuk. Du har rätt till lön under sjukdomstiden om du inte kan jobba på grund av sjukdom eller olycka. Läs mer om sjukledighet.  

Mertidsarbete 

Om en deltidsanställd jobbar extra timmar eller skift än vad som står i arbetsavtalet för samma arbetsgivare, kallas detta för mertidsarbete. Innan en arbetsgivare anställer fler arbetstagare ska arbetsgivaren i första hand erbjuda mertidsarbete till de arbetstagare som redan finns på lönelistorna.  

Läs mer om deltidsanställda och mertidsarbete.  

Pauser  

Alla arbetstagare har rätt till hälsosamma och säkra arbetsförhållanden. Även sommarjobbare har rätt till pauser under arbetsdagen.  

 • Rätten till matpaus beror på arbetsskiftets längd, kolla upp detta i kollektivavtalet för din bransch. I de flesta fall ska arbetsskiftet vara över 6 eller 7 timmar för att du ska ha rätt till matpaus.  
 • Kaffepausens längd avtalas i kollektivavtalet.  
 • Du har rätt att gå på toaletten även utanför mat- och kaffepauserna.  

Om du jobbar i heta eller varma förhållanden har du rätt till extra pauser. Läs mer om pauser.

4. Problem på arbetsplatsen 

Ibland går det inte alltid som på räls och det kan förekomma problem på arbetsplatsen eller med din anställning. Rädsla eller orättvis behandling hör inte hemma i någons anställningsförhållande. 
 
Om du misstänker att man på ditt sommarjobb: 

 • inte följer kollektivavtalet eller arbetslagstiftningen 
 • betalar för låg lön 
 • har oklarheter gällande arbetsskiften 
 • inte kan hålla pauser  
 • inte har trygga arbetsförhållanden eller 
 • behandlar dig och dina arbetarkompisar orättvist. 

Bli inte ensam med dina problem, utan ta mod till dig och påtala missförhållanden.  

Medlemskapet i PAM ger dig trygghet. Vi på PAM vill vara med och hjälpa och stödja sommarjobbare. Som ordinarie medlem får du hjälp av en förtroendeman på din arbetsplats och du kan få hjälp i PAM:s e-tjänst eller genom att ringa numret för medlemstjänster. 

I frågor som gäller säkerheten på arbetsplatsen kan du alltid vända dig till arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktig. 

Bli medlem

5. När anställningen upphört 

När din anställning upphört är det bra att kontrollera att alla anställningsvillkor är uppfyllda och att den betalda slutlönen är korrekt. 

Arbetsintyg 

Arbetstagaren har rätt att få ett skriftligt arbetsintyg över anställningsförhållandet. Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att ge ett arbetsintyg upp till tio år efter att ett anställningsförhållande har upphört.  

Semester eller semesterersättning 

Även sommarjobbare har rätt till semester eller semesterersättning. Semesterersättning betalas ut om du av någon anledning inte kan ta ut semester, och även om du inte har tjänat in någon semester.  Kom ihåg att kontrollera semesterersättningen på lönespecifikationen. 

Läs också Semester intjänas med arbetade månader

Kontrollera lönespecifikationerna 

Om du misstänker att du inte har fått rätt lön eller om tillägg saknas, kan du kontrollera din lön i kollektivavtalet. Som medlem kan du även kontakta PAM:s anställningsrådgivning på tfn 030 100 620. Med hjälp av kalkylatorn på Tarkistapalkka.fi (på finska) kan du räkna ut rätt minimilön inom handeln samt turism-, restaurang- och fritidsbranschen. 

6. Annan användbar information för unga sommarjobbare  

Sommarpraktikprogrammet 

Inom flera branscher tillämpas även sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna för skolelever. Läs mer om programmet Lär känna arbetslivet och förtjäna

Är du en ung arbetstagare under 18 år? Läs mer om vilka specialbestämmelser som gäller dig. 

Läs också 

Sök