Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 10.06.2024

Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma

Tutustu yrityksiin, työelämään, työelämän pelisääntöihin ja työtehtäviin Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman avulla! 

Anna palautetta Tutustu ja tienaa -ohjelmasta

Kysely harjoittelijoille ja perehdyttäjille

Onko sinulla kokemusta Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmasta matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualalla, kaupan alalla tai apteekkialalla? Kerro meille kokemuksistasi!

Kyselyihin vastaaminen vie vain hetken ja vastaukset annetaan nimettöminä.

Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille, palautteesi on meille arvokasta!

Kauppa

Kysely työntekijälle

MaRaVa

Kysely työntekijölle

Kysely perehdyttäjälle

Apteekki

Kysely työntekijälle

Kysely perehdyttäjälle

Tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelma on nuorelle oiva mahdollisuus päästä kokeilemaan työelämää. Harjoitteluohjelmaa voidaan soveltaa vain niillä aloilla, joissa sopimus on tehty. Tälle sivulle on koottu lisätietoa palvelualojen Tutustu ja tienaa -ohjelmista.

Kesäharjoitteluohjelma vuonna 2023 ja 2024

PAM on sopinut työnantajaliittojen kanssa kesäharjoitteluohjelmasta vuosille 2023 ja 2024 kaupan, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan aloille, kiinteistöpalvelualalle sekä apteekkeihin.

Kaupan kesäharjoitteluohjelmaa voidaan noudattaa vain Kaupan liittoon suoraan tai yhdistysjäsenyyden kautta kuuluvissa jäsenyrityksissä, matkailu- ja ravintola-alan harjoitteluohjelmaa MaRan jäsenyrityksissä ja kiinteistöpalvelualan ohjelmaa Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksissä.

Yritykset eivät voi käyttää samaan aikaan Tutustu työelämään ja tienaa -jakson aikana muita nuorten työllistämisen tukimuotoja kuten esimerkiksi kaupunkien ja kuntien myöntämiä kesätyöseteleitä. 

Eri alojen sopimukset: 

Lue lisää eri alojen Tutustu ja tienaa -sopimuksista klikkaamalla linkkiä.

Kaupan ala

PAM ja Kaupan Liitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta kaupan alalla vuonna 2024. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, TUVA- ja TELMA-koulutuksiin osallistuville ja lukiolaisille mahdollisuuden kahden viikon tutustumisjaksoon kaupan alalla. 

Milloin ja mitä?

Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.–31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua kello 8–18 väliselle ajalle.

Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota mahdollisuutta suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos tämä ei onnistu, koululaiselle maksetaan kuitenkin koko harjoittelujakson palkka.

Työpaikalla pitää etukäteen sopia, kuka perehdyttää koululaisen. Perehdyttäjän on oltava ammattitaitoinen, ja perehdytyksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Paljonko maksetaan?

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 395 euroa vuonna 2024. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Kaupan alan Tutustu työelämään ja tienaa -työsopimuslomake 2024

Siirry takaisin alakohtaiseen listaukseen.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualan yrityksissä vuonna 2024. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, TUVA- ja TELMA-koulutuksiin osallistuville ja lukiolaisille mahdollisuuden kahden viikon tutustumisjaksoon alalla. 

Milloin ja mitä?

Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.–31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työvuorojen on sijoituttava maanantaista perjantaihin. Päivittäinen työaika voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua kello 8–18 väliselle ajalle.

Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota mahdollisuutta suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos tämä ei onnistu, koululaiselle maksetaan kuitenkin koko harjoittelujakson palkka.

Työpaikalla pitää etukäteen sopia, kuka perehdyttää koululaisen. Perehdyttäjän on oltava ammattitaitoinen, ja perehdytyksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Mitä maksetaan?

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 395euroa vuonna 2024. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen.

Mara-alan Tutustu ja tienaa -työsopimuslomake 2024

Siirry takaisin alakohtaiseen listaukseen.

Kiinteistöpalveluala

Kiinteistötyönantajat ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, TUVA- ja TELMA-koulutuksiin osallistuvien sekä lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman puitteissa. Harjoitteluohjelman tarkoituksena on, että koululaiset saavat omakohtaista kokemusta alan yritysten toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista sekä tarjota koululaisille sopivaa käytännön työtä.

Milloin ja mitä?

Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa kumpanakin vuonna 1.6.–31.8. väliselle ajalle.

Päivittäinen työaika voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua maanantai–perjantai ajanjakson päivävuoroihin. Työvuoro voi alkaa aikaisintaan klo 7:00, lukuun ottamatta alle 15-vuotiaita, joiden työvuoro voi alkaa aikaisintaan klo 8:00. Työvuoron on päätyttävä viimeistään klo 18.

Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota koululaiselle ensisijaisena mahdollisuuden suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos se ei ole mahdollista, koululaisen on saatava kuitenkin sairauspoissaolostaan huolimatta palkkansa.

Kesäharjoitteluohjelma ja siihen sisältyvä työhön perehdyttäminen tulee laatia siten, että koululainen voi suorittaa työnsä turvallisesti ja hän saa mahdollisimman kattavan kuvan alan yritysten toiminnoista. Tutustumisen ja työnteon tulee olla tasapainossa. Perehdyttävä henkilö on määriteltävä ennalta ja hänen on oltava ammattitaitoinen.

Mitä maksetaan?

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 395 euroa vuonna 2023 ja 2024. Palkka sisältävää harjoittelujaksoilta kertyneet lomakorvaukset.

Kiinteistöpalvelualan Tutustu ja tienaa -työsopimuslomake 2024

Siirry takaisin alakohtaiseen listaukseen.

Apteekki

PAM ja Apteekkien työnantajaliitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta apteekeissa vuodelle. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kahden viikon tutustumisjaksoon peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, TUVA- ja TELMA-koulutuksiin osallistuville sekä lukiolaisille.

Milloin ja mitä?

Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.–31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työvuoron on oltava yhdenjaksoinen, enintään 6 tuntia ja sen pitää sijoittua kello 8–18 väliselle ajalle maanantaista perjantaihin.

Harjoittelijan on saatava mahdollisimman kattava kuva apteekin toiminnoista. Perehdyttäjälle on varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Mitä maksetaan?

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 395 euroa vuonna 2024. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Lisäksi mahdollisuus koululaispalkkaan

Apteekin työehtosopimuksen koululaiselle voidaan maksaa niin kutsuttua koululaispalkkaa. Jos työntekijä on ollut Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman mukaisessa työsuhteessa, sen kesto lyhentää koululaispalkan maksamisen enimmäisaikaa.

Koululaisella voi olla ainoastaan yksi tämän sopimuksen mukainen tutustumisjakso 1.6.–31.8.2024 samassa apteekissa. 

Apteekin tutustu ja tienaa -työsopimuslomake 2024

Siirry takaisin alakohtaiseen listaukseen.

Lue seuraavaksi

Tutustu seuraavaksi Mistä mulle kesäduunii -verkkokurssiin! Sivulta löydät mm. hakemuspohjan työhakemuksen tekemiseksi.

Haku