Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Villkor för minderåriga » Lär känna arbetslivet och tjäna
Senast uppdaterad: 16.01.2024

Sommarpraktikprogrammet

Lär känna företag, arbetslivet, arbetslivets spelregler och arbetsuppgifterna med hjälp av sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna!

Sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna är en ypperlig möjlighet för unga att få prova på arbetslivet. Praktikprogrammet kan tillämpas bara i de branscher för vilka det finns ett avtal. På denna sida har vi samlat mer information om programmet Lär känna arbetslivet och förtjäna inom servicebranscherna. 

Sommarpraktikprogrammet 2023 och 2024 

PAM har kommit överens med arbetsgivarförbunden om sommarpraktikprogram 2023 och 2024 inom handeln, turism-, restaurang- och fritidstjänsterna, fastighetstjänstebranschen och apoteksbranschen.  

Sommarpraktikprogrammet kan inom handeln bara tillämpas i medlemsföretag som hör till Finsk Handel direkt eller via ett förbundmedlemskap, praktikprogrammet inom turism- och restaurangbranschen i MaRA rf:s medlemsföretag och programmet inom fastighetstjänstebranschen i medlemsföretag i Fastighetsarbetsgivarna rf (på finska)

Företagen kan inte samtidigt använda andra stödformer för att sysselsätta unga utöver Lär känna arbetslivet och förtjäna-modellen (t.ex. sommarjobbsedlar som beviljas av städer och kommuner).

Avtal inom olika branscher 

Läs mer om Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalen inom de olika branscherna genom att klicka på länken. 

Handeln 

PAM och Finsk Handel har kommit överens om att ha ett sommarpraktikprogram för skolelever inom handeln år 2024. Det ger grundskoleelever, tiondeklassare, gymnasieelever och de som deltar i HUX- och TELMA-utbildningen möjligheten att under två veckors praktiktid bekanta sig med handeln. 

När och vad? 

Ett sammanhängande anställningsförhållande enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikprogrammet kan förläggas under perioden 1.6–31.8. 

Skolelevernas arbetsdag kan vara högst 6 timmar som måste förläggas mellan kl. 8.00 och 18.00. 

Om skoleleven blir sjuk under sommarpraktiken, kan arbetsgivaren erbjuda möjligheten att slutföra praktiken senare. Om det inte går, så får eleven ändå hela lönen för praktikperioden. 

På arbetsplatsen ska man på förhand komma överens om vem som ska handleda eleven. Ansvarspersonen ska vara yrkeskunnig och särskild uppmärksamhet ska fästas vid arbetssäkerheten. 

Hur mycket får du betalt? 

När du går sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna får du en engångslön på 395 euro år 2024. I engångslönen ingår den intjänade semesterersättningen under praktiktiden och alla andra ersättningar i pengar enligt kollektivavtalet. 

Blankett för anställningsavtal 2024 enligt sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna (på finska)

Turism-, restaurang- och fritidstjänster 

PAM och Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf har kommit överens om att ha ett sommarpraktikprogram år 2024 i företag inom turism-, restaurang-, och fritidstjänster. Det ger grundskoleelever, tiondeklassare, gymnasieelever och de som deltar i HUX- och TELMA-utbildningen möjligheten att under två veckors praktiktid bekanta sig med branschen.  

När och vad? 
Ett sammanhängande anställningsförhållande enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikprogrammet kan förläggas under perioden 1.6–31.8. 

Skolelevernas arbetsskift ska vara från måndag till fredag. Den dagliga arbetstiden kan vara högst 6 timmar som måste förläggas mellan kl. 8.00 och 18.00. 

Om skoleleven blir sjuk under sommarpraktiken, kan arbetsgivaren erbjuda möjligheten att slutföra praktiken senare. Om det inte går, så får eleven ändå hela lönen för praktikperioden. 

På arbetsplatsen ska man på förhand komma överens om vem som ska handleda eleven. Ansvarspersonen ska vara yrkeskunnig och särskild uppmärksamhet ska fästas vid arbetssäkerheten. 

Hur mycket får du betalt? 

När du går sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna får du en engångslön på 395 euro år 2024. I engångslönen ingår den intjänade semesterersättningen under praktiktiden. 

Blankett för anställningsavtal 2024 enligt sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna för turism- och restaurangbranschen 

Fastighetstjänster 

Fastighetsarbetsgivarna rf och Servicefacket PAM rf vill för sin del stödja möjligheten för grundskoleelever, tiondeklassare, gymnasieelever och de som deltar i HUX- och TELMA-utbildningen att bekanta sig med arbetslivet inom ramen för sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna. Syftet med praktikprogrammet är att eleverna ska få personlig erfarenhet av verksamheten i företagen inom branschen, de olika arbetsuppgifterna, personalstrukturen, samarbetsformerna och de möjligheter som branschen erbjuder samt att erbjuda eleverna lämpligt praktiskt arbete. 

När och vad? 

Ett sammanhängande anställningsförhållande enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikprogrammet kan förläggas under perioden 1.6–31.8. 

Den dagliga arbetstiden kan vara högst 6 timmar som måste förläggas till dagskiften mellan måndag och fredag. Arbetsskiftet får börja tidigast kl. 07.00, med undantag för elever under 15 år, vars arbetsskift får tidigast börja kl. 08.00. Arbetsskiftet bör sluta senast kl. 18. 

Om skoleleven blir sjuk under sommarpraktiken, kan arbetsgivaren i första hand erbjuda skoleleven möjligheten att slutföra praktiken senare. Om detta inte är möjligt, så får eleven ändå lönen trots sjukfrånvaron. 

Sommarpraktikprogrammet och introduktionen ska läggas upp så att skoleleven kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt och får en så bred inblick som möjligt i verksamheten i företagen inom branschen. Introduktionen och själva arbetet bör vara i balans. Den person som ansvarar för introduktionen ska bestämmas på förhand och vara yrkeskunnig. 

Hur mycket får du betalt? 

När du går sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna får du en engångslön på 395 euro år 2023 och 2024. I lönen ingår den intjänade semesterersättningen under praktiktiden. 

Blankett för anställningsavtal enligt sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna för fastighetstjänstebranschen (på finska)

Apotek 

PAM och Apotekens Arbetsgivareförbund har kommit överens om att ha ett sommarpraktikprogram för skolelever i apoteken. Programmet ger grundskoleelever, tiondeklassare, gymnasieelever och de som deltar i HUX- och TELMA-utbildningen möjligheten att under två veckors praktiktid bekanta sig med branschen. 

När och vad? 

Ett anställningsförhållande enligt det två veckor eller tio arbetsdagar långa sommarpraktikprogrammet kan förläggas under perioden 1.6–31.8. 

Skolelevernas arbetsskift kan vara högst 6 timmar och ska vara sammanhängande. Arbetsdagarna ska vara måndag till fredag klockan 8.00–18.00. 

Praktikanten ska få en så bred inblick som möjligt i apotekets verksamhet. Den som sköter introduktionen bör reservera tillräckligt med tid för uppdraget. 

Hur mycket får du betalt? 

När du går sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna får du en engångslön på 395 euro år 2024. I engångslönen ingår den intjänade semesterersättningen under praktiktiden och alla andra ersättningar i pengar enligt kollektivavtalet. 

Dessutom möjlighet till skolelevs lön 

Enligt apotekens kollektivavtal kan skolelever betalas sk. skolelevs lön. Om arbetstagaren har varit i ett anställningsförhållande i enlighet med Lär känna arbetslivet och förtjäna-programmet, förkortar det den maximala tid för vilken lön kan betalas som skolelevs lön. 

En elev kan ha endast en praktikperiod enligt detta avtal under 1.6–31.8.2024 på samma apotek.  

Blankett för anställningsavtal enligt sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna för apotek (på finska)

Läs vidare 

Blankett för anställningsavtal enligt sommarpraktikprogrammet

Kolla in webbkursen Mistä mulle kesäduunii (på finska) härnäst! På sidan hittar du bl.a. ett ansökningsunderlag för att söka jobb. 

Sök