Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Sairastuminen » Sairastuminen vuosilomalla
Viimeksi päivitetty: 24.05.2023

Sairastuminen ennen vuosilomaa tai lomalla

Sairastuminen juuri ennen vuosilomaa tai lomalla siirtää työntekijän lomaa myöhempään ajankohtaan. Miten ja millä ehdoilla se tapahtuu?

Sairastuminen loman alkaessa

Jos työntekijä on vuosiloman tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan.

Työntekijällä on oikeus pyytää loman tai sen osan siirtämistä myös silloin, kun tiedetään jo ennalta, että hän joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai vastaavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi leikkaushoito, jolle on sovittu etukäteen aika.

Työntekijän on pyydettävä vuosiloman siirtoa työnantajalta ja toimitettava selvitys työkyvyttömyydestä. Vaadittava selvitys riippuu alan työehtosopimuksesta, mutta käytännössä se tarkoittaa usein lääkärintodistusta. Esimerkiksi kaupan alalla työntekijän pitää toimittaa työnantajalle lääkärintodistus, ellei työnantaja hyväksy muuta selvitystä tai todistusta. 

Sairastuminen loman aikana

Jos työntekijä sairastuu tai tulee muuten työkyvyttömäksi vuosiloman tai sen osan aikana, hänellä on vuosilomalain mukaan oikeus saada vuosilomaansa siirrettyä. Lomapäiviä voidaan siirtää vasta mahdollisen omavastuuajan jälkeen.

Omavastuuaika on korkeintaan kuusi päivää. Vuosilomalaki varmistaa kaikille vähintään neljän viikon vuosiloman terveenä. Jos työntekijän vuosilomaoikeus on enintään neljä viikkoa (24 päivää), vuosilomapäivät siirtyvät kokonaan. Jos työntekijän vuosilomaoikeus on enemmän kuin neljä viikkoa (25–30 päivää), jokainen 24 vuosilomapäivän päälle kertynyt lomapäivä lisää omavastuupäiviä yhdellä päivällä kuuteen omavastuupäivään asti.

Esimerkiksi jos lomanmääräytymisvuonna 1.4.2020–31.3.2021 on ansainnut 26 päivää vuosilomaa voi omavastuupäiviä olla vain kaksi päivää.

Omavastuuaika koskee koko vuotta, joten yksittäiset lomille sattuvat sairauspäivätkin kannattaa ilmoittaa ja hankkia niistä lääkärintodistus. Vuoden aikana kertyneet päivät lasketaan yhteen.

On tärkeää, että työntekijä ilmoittaa työkyvyttömyydestään työnantajalle välittömästi ja toimittaa lääkärintodistuksen, jos työnantaja sitä vaatii. Pyyntö ja ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. Vuosiloma ei siirry, jos sitä ei ole työnantajalta pyydetty.

Siirretyn loman antaminen

Siirretty kesäloma tulee antaa lomakaudella (touko–syyskuu) ja talviloma ennen seuraavan toukokuun alkua, jos se on mahdollista. Työnantaja päättää siirretyn loman ajankohdan. Loma on pääsäännön mukaan ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista. Lue lisää vuosiloman antamisesta.

Ulkomailla

Jos työntekijä sairastuu ulkomailla, hänen on hankittava lääkärintodistus. Siinä on oltava ICD-koodi ja työkyvyttömyysaika eli käytännössä vähintään samat tiedot, joita edellytetään myös Suomessa kirjoitetuilta todistuksilta. Kannattaa pyytää englanninkielinen todistus. 

Jos työnantaja edellyttää käymään osoittamallaan lääkärillä lomamatkan jälkeen, tähän kannattaa suostua.

Lue myös

Hyödyllisiä linkkejä

Haku