Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 30.08.2023

Seksuaalinen häirintä – miten toimia?

Seksuaalinen häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä. Se on aina ei-toivottua, yksipuolista ja kohteelleen vastentahtoista.

Seksuaalinen häirintä loukkaa joko tarkoituksella tai tiedostamatta kohteensa henkistä tai fyysistä koskemattomuutta luomalla uhkaavan, vihamielisen, halventavan, nöyryyttävän tai ahdistavan ilmapiirin.

Seksuaalinen häirintä voi olla esimerkiksi koskettelua, härskejä tai vihjailevia juttuja, ehdottelua, liian lähelle tulemista, huutelua tai kuvia. Olennaista on, että sen kohde pitää sitä ei-toivottavana.

Seksuaalinen häirintä työpaikalla

Tavallisesti työpaikalla esiintyvä seksuaalinen häirintä hahmotetaan työyhteisön sisällä tapahtuvaksi. Palvelualojen erityispiirre on se, että seksuaalista häirintää kohdataan myös erityisesti asiakkaiden taholta.

PAMin vuonna 2020 tekemässä kyselyssä asiakaspalvelutyössä olevista 57 % oli kohdannut seksuaalista häirintää.

Mitä tehdä, jos koet työpaikalla häirintää?

Älä jää tilanteessa yksin, vaikka häirinnän esiin nostaminen vaatiikin voimia ja häirintätapauksen käsittely saattaa aiheuttaa työpaikalla ristiriitoja, jotka syövät voimavaroja. Ole yhteydessä työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Myös PAMin työsuhdeneuvonta auttaa.

Jos sinuun käydään vakavammin fyysisesti käsiksi asiakkaiden tai työtovereiden taholta, ota suoraan yhteys poliisiin. Raiskaus on aina rikos.

Pitkäkestoinen häirintä, joka ei ratkea työpaikan omin keinoin, pitää ilmoittaa työsuojeluviranomaisille. Jos työnantajan katsotaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan, voi edessä olla syyteharkinta. 

Jos häiritsijä on työyhteisön jäsen:

1. Pyydä häiritsijää lopettamaan

Jos koet seksuaalista häirintää, pyydä häiritsijää lopettamaan. Ensimmäinen tehtäväsi on tehdä häiritsijälle selväksi, että koet tämän toiminnan epätoivottavaksi. Tämä on tärkeää, jotta häiritsijä itse ymmärtää, että hänen käytöksensä on epätoivottavaa. Voi olla, että häiritsijä tulkitsee tilannetta toisin eikä ymmärrä häiritsevänsä.

2. Jos homma ei lopu, kerro esihenkilölle

Jos häiritsijä ei pyynnöstä huolimatta lopeta häiritsevää käytöstään, kerro asiasta esihenkilöllesi. Jos häiritsijä on esihenkilö, kerro asiasta tämän esihenkilölle. Varaudu siihen, että joudut selostamaan, mitä on tapahtunut ja milloin.

Tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen puuttumaan tilanteeseen. Käytännössä työnantajan tulee kehottaa häiritsijää lopettamaan. Jos häirintä ei lopu, työnantaja voi antaa häiritsijälle varoituksen. Viime kädessä työnantaja voi irtisanoa häiritsijän.

3. Jos mitään ei vieläkään tapahdu, kerro asiasta eteenpäin

Jos työnantaja ei puutu seksuaaliseen häirintään, menettely tulkitaan tasa-arvolaissa kielletyksi syrjinnäksi. Työnantaja on saattanut myös rikkoa tai laiminlöydä työturvallisuuslain velvoitteitaan.

Jos häiritsijä on asiakas…

1. Pyydä häiritsijää lopettamaan

Voit sanoa asiakkaallekin työpaikalla sovitulla tavalla, että tämän käytös on epätoivottua.

2. Kerro asiasta esihenkilöllesi

Työnantaja vastaa siitä, että työympäristösi on terveellinen ja turvallinen. Työnantajan on annettava ohjeet, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan, esimerkiksi annettava lupa tarvittaessa lopettaa asiakaspalvelu.

Työyhteisön säännöt kuntoon

Työpaikalla tulisi olla valmis suunnitelma ja ohjeet häirintä- ja kiusaamistilanteiden varalle. Tällöin on valmiiksi mietittynä menettelytavat, kun häirintätapaus tulee esiin. Samalla työpaikka sitoutuu siihen, että siellä ei hyväksytä minkäänlaista häirintää tai kiusaamista ja että kaikki työyhteisön jäsenet tietävät, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä. Samalla on fiksua sopia, miten menetellään, kun asiakas häiritsee.

Tasa-arvolaki edellyttää, että yli 30 työntekijän yritykset laativat tasa-arvosuunnitelman. Sitä varten täytyy selvittää yrityksen tasa-arvotilanne työntekijöille suunnatulla kyselyllä. Jos kyselyssä ilmenee, että työntekijät ovat kokeneet seksuaalista häirintää työtovereiden tai asiakkaiden taholta, tasa-arvosuunnitelmaan tulee kirjata toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Hyödyllisiä linkkejä

Lue myös

Haku