Työlainsäädäntö - 05.07.2021 klo 13.00

Mitä tehdä, jos sairastuu kesken lomansa?

Jos kuumemittari näyttää lomalla lukemia, kannattaa siitä heti ilmoittaa työnantajalle. Kuva: Lehtikuva

PAMin Juha Ojala kertaa, mitä tulee tietää loman siirtämisestä ja omavastuuajasta.

Mikä huono tuuri, kuumetauti kaataa sänkyyn kesken loman! Saako lomaa silloin siirtää eteenpäin vai kuluuko odotettu loma-aika reporankana sängyn pohjalla?

Vastaus on, että lomaa saa siirtää, mutta vasta mahdollisen omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on se aika, jonka joutuu ensin sairastamaan omaan piikkiinsä. Loput lomapäivät voi siirtää annettavaksi aikana, jolloin on taas terve.   

 

Omavastuuaikaa ei ole neljän viikon vuosilomissa

Työntekijän vuosilomaoikeus määrittää omavastuuajan pituutta.

Pisin, 6 lomapäivän omavastuu on niillä, joilla on vähintään viiden viikon eli 30 päivän pituinen vuosiloma kesä- ja talvilomineen. Enimmillään siis lomastaan voi menettää viikon ajan sairastamiseen.Juha Ojalan muistuttaa, että vuosilomalaki varmistaa kaikille neljän viikon vuosiloman. Kuva: Eeva Anundi

Omavastuuta ei sen sijaan ole, jos vuosilomaa on enintään neljä viikkoa eli 24 päivää. Työnantajan on tällöin siirrettävä lomaa eteenpäin koko sairauden ajalta työntekijän niin pyytäessä.

Taustalla on PAMin neuvontapäällikön Juha Ojalan mukaan se, että vuosilomalaki varmistaa kaikille vähintään neljän viikon vuosiloman ilman sairastelua.

”Jos lomaa on ansaittu enemmän kuin 24 päivää, niin silloin –mutta vain silloin–osan lomasta voi joutua viettämään sairauslomallaan”, Ojala muistuttaa.

Mikäli vuosilomaa on 25–29 päivää, omavastuuaika on 1–5 päivää.

 

Sairastuminen ennen lomaa–ei omavastuuta

Omavastuuaikaa ei ole silloin, jos työntekijä sairastuu ennen lomaansa.

Työntekijän tulee silloin pyytää loman siirtämistä, ja työnantajan on siirrettävä loma annettavaksi myöhemmin.  Joissakin pamilaisissa työehtosopimuksissa on asiasta tarkempia määräyksiä.

 

Ilmoita viipymättä sairastumisestasi

Sairastumisesta tulee Ojalan mukaan ilmoittaa työnantajalle viipymättä.

”Työntekijän tulee aina sairastuessaan ilmoittaa siitä viipymättä työnantajalle ja niin tulee tehdä myös, kun sairastuu ennen vuosilomaansa tai loman aikana. Lisäksi on syytä pyytää ilman aiheetonta viivytystä vuosiloman siirtämistä”, Juha Ojala sanoo.

Lyhytaikainenkin työkyvyttömyys kannattaa ilmoittaa, sillä mahdollista omavastuuaikaa kerätään niin kesälomalta kuin talvilomalta.

Työntekijän tulee ilmoittaa sairastumisestaan työpaikan käytäntöjen mukaisesti. Työkyvyttömyys pitää tarvittaessa kyetä osoittamaan esimerkiksi lääkärintodistuksella. 

Siirtyneet lomapäivät tulee antaa pidettäväksi vuosilomalain määrääminä ajankohtina.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.