31.01.2014 klo 13.15

Työnteko sairaana?

Lääkäri voi joissain tapauksissa todeta työntekijän sairaaksi mutta tarkentaa, että työntekijä voi tietyin rajoituksin tehdä työtä. Jos lääkärintodistuksessa todetaan täysi työkyvyttömyys, ei työnantaja voi vaatia työntekijää tekemään töitä.

Lähtökohtana on, että työntekijällä on oikeus sairauslomaan, kun hän on sairauden tai tapaturman johdosta kykenemätön tekemään työtä. Työnantaja ei arvioi työntekijän työkykyä, vaan sairaaksi itsensä tuntevan työntekijän on mentävä lääkäriin.

Vaikka työpaikalla ei olisi sovittu työskentelystä sairausaikana (esim. korvaava työ, mukautettu työ tms.), voi lääkäri todeta työntekijän sairaaksi mutta tarkentaa, että sairaus aiheuttaa vain osittaista työkyvyttömyyttä. Kuumetaudit, yleiskuntoa muuten alentavat tai tartuntavaaraa aiheuttavat sairaudet estävät työskentelyn aina kokonaan.

Lääkäri arvioi työkyvyn ja toteaa lääketieteellisen harkinnan perusteella, onko työntekijä kokonaan työkyvytön vai voiko hän tietyin rajoituksin tehdä työtä (pois lukien esim. seisominen, kantaminen). Todistuksessa tulee silti todeta työkyvyttömyysaika työntekijän normaaliin työhön.

Toisinaan työnantaja voi yrittää tarjota työtä, vaikka lääkärintodistuksessa yksiselitteisesti todetaan täysi työkyvyttömyys. Tällöin työnantaja ei voi vaatia työntekoa, mutta saattaa vaatia uutta lääkärinkäyntiä nimeämällänsä lääkärillä (yleensä työterveyslääkärillä).

Työpaikalla työnantaja voi tarjota työtä, joka sopii lääkärin asettamiin rajoitteisiin.  Vaihtoehtona saattaa olla myös jokin työhön liittyvä koulutus tai kurssi. Tarkoituksenmukaista ei ole ryhtyä keksimään työpaikalle uusia töitä, eikä osoittaa työntekijää työhön, joka on hänelle täysin vierasta.

Vaikka työntekijä epäilisi, pystyykö hän tekemään työnantajan tarjoamaa työtä, siitä kieltäytyminen saattaa aiheuttaa ongelmia. Tarjottua työtä voi ainakin kokeilla. Mikäli työ ei suju tai oire pahenee, on ilmoitettava työnantajalle, ettei pysty kyseistä työtä tekemään, jolloin työnantaja saattaa ohjata uudestaan lääkäriin. Muussa tapauksessa voi mennä sairastamaan kotiin alkuperäiseen lääkärintodistukseen merkityksi ajaksi.

Työnantaja on aina velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Teksti: Annemari Anttila

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle