Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus

Päivitetty: 05.01.2021

Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus tarkoittaa sitä, että kun liiton jäsen maksaa jäsenmaksun, se vähennetään verotuksessa hänen veronalaisesta tulostaan. Verovähennysoikeus kohdistuu jäseneen, ei ammattiliittoon.

Mihin verovähennysoikeus perustuu?

Ammattiliiton jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa, koska se on tulonhankkimismeno. Se perustuu siihen, että ammattiliitto neuvottelee mm. työehtosopimuksista ja huolehtii työntekijöiden oikeuksista työpaikoilla.

Vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta aiheutuneista menoista työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksujen osalta säädökset löytyvät tulovoverolaista ( TVL 31 ja 95 §).

Jos jäsenmaksu on maksettu vain yhdistyksen tukemiseksi, se ei ole vähennyskelpoinen. Jos maksun voi katsoa olevan ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen edellytys tai muuten tulon hankkimisesta johtunut kustannus, myönnetään niistä kuitenkin vähennys.

Työmarkkinajärjestöina pidetään järjestöjä, joiden päätehtävänä on sopia osapuolia sitovasti työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten noudatettavista ehdoista. Verohallinto luettelee työmarkkinajärjestöiksi esimerkiksi SAK:n, STTK:n, Akavan sekä työnantajien EK:n jäsenliitot.

Esimerkiksi PAM neuvottelee työnantajaliittojen kanssa eri aloille vähimmäistyöehdot, joita yrityksissä noudetetaan. PAM ja työnantajaliitot neuvovat jäseniään sopimusten noudattamisessa sekä ratkovat erimielisyyksiä, jos niitä ei työpaikalla saada sovittua.

PAM ilmoittaa jäsenmaksut verottajalle

Ay-jäsenmaksun verovähennys ei sisälly verottajan automaattisesti tekemään tulonhankkimisvähennykseen, vaan tulee sen päälle. PAM ilmoittaa jäsenen maksamat jäsenmaksut vuosittain verottajalle. Näin ne ovat yleensä jo mukana veroehdotuksessa, jonka työntekijä saa.


Mitä verovähennys tarkoittaa?

Verovähennys tarkoittaa rahamäärää, joka verotuksessa pienentää verotettavaa tuloa tai veron määrää. Jäsenelle verovähennysoikeus merkitsee sitä, että tulo josta tulovero lasketaan, pienenee jäsenmaksun verran. Perittävä vero on veroprosentin mukainen osuus tuosta tulosta. 

Kun perittävä ay-jäsenmaksu on 1,5 %:a bruttopalkasta ja palkka noin 2000 euroa kuukaudessa, jäsen maksaa vuodessa 375 euroa jäsenmaksua. Kun tuo summa vähennetään veronalaisesta tulosta, maksettava vero on noin 110 euroa pienempi kuin ilman vähennystä. Näin ollen maksettavaksi nettojäsenmaksuksi jää noin 265 euroa.

Voit tarkistaa verottajan sivulta ay-jäsenmaksun vaikutuksen veroprosenttilaskurista.

Voit tarkistaa, paljonko  PAMin jäsenmaksusi määrä on jäsenmaksulaskurilla.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle