Muokattu: 16.08.2018 - 11:14

Avainsanat: Jäsenyys, Jäsenmaksu, Lainsäädäntö

Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus

Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus tarkoittaa sitä, että kun liiton jäsen maksaa jäsenmaksun, se vähennetään verotuksessa hänen veronalaisesta tulostaan. Tulo, josta jäsenen tulovero lasketaan, pienenee siis jäsenmaksun verran ja siten maksettava verokin vähenee. Verovähennysoikeus siis kohdistuu jäseneen, ei ammattiliittoon.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista säädetään TVL 31 ja 95 §:ssä. Ne ovat vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina. Jos jäsenmaksu on maksettu vain yhdistyksen tukemiseksi, se ei ole vähennyskelpoinen. Jos maksun voi katsoa olevan ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen edellytys tai muuten tulon hankkimisesta johtunut kustannus, myönnetään niistä kuitenkin vähennys.

Työmarkkinajärjestöina pidetään järjestöjä, joiden päätehtävänä on sopia osapuolia sitovasti työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten noudatettavista ehdoista. Verohallinto luettelee työmarkkinajärjestöiksi esimerkiksi SAK:n, STTK:n, Akavan sekä työnantajien EK:n jäsenliitot. Esimerkiksi PAM neuvottelee työnantajaliittojen kanssa eri aloille vähimmäistyöehdot, joita yrityksissä noudetetaan. PAM ja työnantajaliitot neuvovat jäseniään sopimusten noudattamisessa sekä ratkovat erimielisyyksiä, jos niitä ei työpaikalla saada sovittua.

PAM ilmoittaa jäsenmaksut verottajalle

Käytännössä PAM ilmoittaa jäsenen maksamat jäsenmaksut vuosittain verottajalle. Näin ne ovat yleensä jo mukana veroehdotuksessa, jonka työntekijä saa. Ay-jäsenmaksun verovähennys ei sisälly verottajan automaattiseste tekemään tulonhankkimisvähennykseen vaan tulee sen päälle.

Esimerkkilaskelma jäsenmaksun verovähennyksen vaikutuksesta:

Bruttopalkka kuussa: 2 000 €
Bruttopalkka vuodessa: 25000
PAMin jäsenmaksu 1,5%: 375
Verotus jos ei ay-jäsenmaksua*: 3 063,38 €
Verotus jos on jäsenmaksu 375€*: 2 949,78 €
Verotuksen erotus: 113,60 €
"Oikea" jäsenmaksu nettona eli 375-113,60: 261,40 €

*henkilö asuu Helsingissä ja on ev.lut.

Uusimmat

Suosituimmat