Elokuvateatterien työehtosopimus

Päivitetty: 08.06.2020

Elokuvateatterien työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Palvelualojen työnantajat PALTA

Soveltamisala
Elokuvateatterien työehtosopimusta sovelletaan Palvelualojen työnantajaliitto Paltan jäsenteattereiden palveluksessa olevien Palvelualojen ammattiliittoon jäseninä kuuluvien elokuvateatterityöntekijöiden työ- ja palkkaehdot.

Sopimuskausi
Työehtosopimuksen kausi on 24 kuukautta eli sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.
Aiempi työehtosopimus oli voimassa 1.3.2018–29.2.2020

 

Elokuvateattereiden työehtosopimus 20.3.2020–28.2.2022

 

HUOM! Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi PAM on yhdessä työnantajaliittojen kanssa sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 19.3. 

Muutokset koskivat lomautusilmoitusajan lyhenemistä ja yhteistoimintalain määräajoista poikkeamista. 

Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Viikkolepoaikaan tarkennuksia ja sairausajan palkanmaksuun parannuksia työtapaturman sattuessa

Palkankorotukset

 • 1.7.2020 palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella

 • 1.6.2021 palkkoja korotetaan 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella

Viikkolepo voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi kahden viikon aikana. Lepoajan on oltava yhdenjaksoisesti vähintään 24 tuntia kunkin 7 päivän aikana. 

Tapaturmatilanteessa työntekijällä on oikeus vähintään 28 päivän palkalliseen jaksoon työsuhteen keston estämättä.

Miksi tärkeä? Työtapaturma ei katso aikaa tai paikkaa, mutta huolellinen perehdyttäminen vähentää tapaturman riskiä. Jos tällainen kuitenkin tapahtuu, niin työntekijä on turvatummassa asemassa ansiotason säilymisen osalta.

Palkat 1.7.2020 lukien

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä


 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle