Elokuvateatterien työehtosopimus

Päivitetty: 03.06.2022

Elokuvateatterien työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Palvelualojen työnantajat PALTA

Soveltamisala
Elokuvateatterien työehtosopimusta sovelletaan Palvelualojen työnantajaliitto Paltan jäsenteattereiden palveluksessa olevien Palvelualojen ammattiliittoon jäseninä kuuluvien elokuvateatterityöntekijöiden työ- ja palkkaehdot.

 

Huom! Elokuvateattereiden uusi työehtosopimus päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

 

 

Mitä uutta?

Uusi sopimuskausi päättyy 29.2.2024. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 15.12.2022 mennessä, voidaan sopimus irtisanoa päättymään 28.2.2023. Irtisanominen tulee tällöin tehdä viimeistään 31.12.2022. 

Sopimuksen määräykset ovat voimassa siksi, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan tai sopijapuolten väliset neuvottelut jommankumman neuvotteluosapuolen toimesta on todettu päättyneiksi.

 

Palkantarkistukset

 

Palkantarkistukset 2022

Palkkoja korotetaan 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2 %.

Vähimmäispalkkoja 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2 %.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.6.2022 lukien 2 %.

 

Palkantarkistukset vuonna 2023

Työehtosopimusosapuolet neuvottelevat 15.12.2022 mennessä toisen vuoden palkkaratkaisusta. Mikäli toisen vuoden palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 28.2.2023. Irtisanomista koskeva ilmoitus on toimitettava kirjallisesti viimeistään 31.12.2022 toiselle sopijaosapuolelle.

 

Muut sovitut asiat:

 

19 § Luottamusmies

Lisätään uusi kappale pykälän viimeiseksi kappaleeksi:

Luottamusmiehellä on oikeus saada luottamusmiestehtävien hoitamista varten riittävä vapautus työstä. Vapautuksen määrään vaikuttavina tekijöinä tulee ottaa huomioon mm. työntekijöiden ja työpisteiden lukumäärä, toimipaikkojen sijainti ja yrityksen toiminnan luonne.

 

1.  Elokuvateatterialan muutokset -työryhmä

Elokuvateatteriala on ollut pitkään jatkuvassa muutoksessa, kun kilpailu kuluttajien vapaa-ajan käytöstä on kiristynyt. Digitalisaatio, elokuvien suoratoistopalvelujen yleistyminen ym. tekninen kehitys on pakottanut elokuvateatterit vastaaman kehitykseen niin, että perinteisen elokuvien katselemisen lisäksi eri tavoin tuotettu elämyksellisyys on tullut osaksi teattereiden arkea. 

Liitot tunnistavat edellä mainittujen asioiden merkityksen ja vaikutuksen myös työehtosopimuksen sisältöön ja kehittämiseen. Liitot etsivät sopimuskauden aikana uusia näkökulmia, ideoita ja keinoja esim. muuttuneen työn vaativuuden vaikutusten arvioimiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. Työssään liitot voivat kuulla yritysten ja niiden henkilöstön edustajien näkemyksiä ja kokemuksia. Työryhmän työssä voidaan hyödyntää TYÖ2030 -ohjelmassa saatuja aiempien työelämän kehittämisohjelmien kokemuksia ja tulevaisuusdialogia. Työryhmä selvittää mahdollisuutta saada rahoitusta työhön TYÖ2030 -ohjelmasta. Työryhmän työn määräaika päättyy 31.1.2023.

 

2. Työehtosopimuksen modernisointi ja selkeyttäminen – työryhmä

Työehtosopimusosalliset liitot perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on sopimuskauden aikana modernisoida ja selkeyttää työehtosopimuksen määräyksiä.

 

3. Perhevapaauudistus -työryhmä

Liitot selvittävät 31.5.2022 mennessä perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimukseen. Työryhmä seuraa perhevapaauudistuksen etenemistä ja arvioi yhdessä uudistuksesta mahdollisesti aiheutuvia muutostarpeita työehtojen kehittämisessä kustannusneutraalilla tavalla niin että palkallisten päivien lukumäärä säilyy uudistusta edeltäneellä tasolla.

 

 

 

 

Elokuvateattereiden työehtosopimus 20.3.2020–28.2.2022

Työehtosopimuksen näköisversioon pääset tutustumaan tästä

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä


 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme