Eurooppalainen yritysneuvosto EWC

Päivitetty: 17.12.2020

Eurooppalainen yritysneuvosto eli EWC (European Works Council) on työntekijöiden valitsema ryhmä edustajia, jotka yhteistoiminnassa yrityksen johdon kanssa osallistuvat työntekijöitä koskevien asioiden käsittelyyn.

EWC pitää perustaa, jos yrityksellä on vähintään tuhat työntekijää EU/ETA-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa.

EWC -toiminta perustuu vuonna 2004 hyväksyttyyn ja vuonna 2009 uudistettuun EWC- direktiivin (2009/38/EY). Kukin EU/ETA maa on sisällyttänyt direktiivin määräykset oman maansa lakiin. Suomessa ne löytyvät laista yhteistoiminta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä.

Työntekijöiden edustajat ja yrityksen johto tekevät Eurooppa-tason yhteistoiminnasta sopimuksen, jossa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. EWC-sopimus tehdään sen maan lain mukaan, jossa yrityksellä on pääkonttori.

Yritysneuvosto koostuu henkilöstön edustajista, jotka on valittu kaikista niistä EU/ETA-maista, joissa yrityksellä on työntekijöitä. EWC-edustajilla on samankaltaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla kunkin maan lain mukaan.

EWC on siis työntekijöiden elin. Se on monikansallisten yritysten työntekijöiden edustajien kohtaamispaikka, jossa edustajilla on oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi vähintään laissa määritellyistä asioista.

EWC-asioista on tehty monia oppaita. Suosittelemme kuitenkin, että otatte yhteyttä PAMiin heti kun yrityksessänne aletaan puhua EWC:stä. Suomessa toimivista yrityksistä yli 200:ssa on EWC. Pamilaisilla aloilla tällaisia ovat mm. L&T, Fazer, Compass Group, Sodexo, Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels, SSP, H&M, Ikea, Inditex, ISS, Nokas Avarn ja Securitas.

EWC-toiminta vahvistaa työntekijöiden yhteistoimintaa Euroopan laajuisesti.

Tietokanta ja tilastoja EWC-sopimuksista: ewcdb.eu

EWC-edustuksen voit ilmoittaa tällä lomakkeella

 

Koronavirusepidemia ja EWC

Työntekijöiden osallistuminen yrityksen päätöksentekoon - tiedottamisen, kuulemisen sekä itse osallistumisen kautta - on koronavirusepidemian aikana tärkeämpää kuin koskaan. Siksi eurooppalaiset ay-yhteistyöjärjestöt ovat sopineet yhteisistä suosituksista tilanteessa.

Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaista, mutta taloudellisia vaikutuksia ei tule myöskään aliarvioida. Yritysneuvostoissa pitää ennakoida ja käsitellä epidemian sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. 

Koronaohjeet EWCeille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia