Skip to content
Framsida » På arbetsplatsen » Europeiskt företagsråd

Europeiskt företagsråd EWC

Ett europeiskt företagsråd, EWC (European Works Council), är en grupp företrädare som valts av arbetstagarna och som i samarbete med företagsledningen behandlar frågor som rör arbetstagarna. EWC-verksamheten stärker arbetstagarnas samarbete i Europa.

De europeiska företagsråden (EWC) är ett lagstadgat samarbete mellan företag inom EU/EES-området och deras personal. EWC är alltså ett organ för de anställda. Det är en mötesplats där företrädare för anställda i multinationella företag har rätt att få information om och bli hörda i åtminstone de frågor som anges i lag.

EWC ska grundas om ett företag har minst tusen anställda i EU/EES-området och 150 anställda i minst två EU/EES-länder.

Arbetstagarnas företrädare och företagsledningen ingår ett avtal om samarbete på europeisk nivå. I avtalet kommer parterna överens om gemensamma spelregler. EWC-avtaletingås enligt lagen i det land där företaget har sitt huvudkontor.

Företagsrådet består av företrädare för personalen från alla EU/EES-länder där företaget har anställda. EWC-företrädarna har samma rättigheter och skyldigheter som förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige enligt lagstiftningen i respektive land.

Över 200 av de företag som är verksamma i Finland har EWC. Inom servicebranscherna är dessa bland annat L&T, Fazer, Compass Group, Sodexo, Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels, SSP, H&M, Ikea, Inditex, ISS, Nokas Avarn och Securitas.

Är EWC aktuellt i ditt företag?

Vi rekommenderar att du kontaktar PAM så snart ni börjar prata om EWC i ditt företag.

Kontakta vår expert

Tiina Huotari

Tiina Huotari

Kansainvälisten asioiden asiantuntija, Edunvalvontaosasto

EU-asiat, pohjoismainen yhteistyö, EWC-asiat

Guide för PAM-anslutna EWC-företrädare

Har du blivit vald till EWC-företrädare på din arbetsplats? Vi har en guide som hjälper EWC-företrädar på vägen.

Anmäl EWC-företrädare

(Lomake tähän)

Läs mera

Senast uppdaterad: 04.08.2023

Sök