Golf-alan työehtosopimus

Päivitetty: 02.06.2022

Golf-alan työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Soveltamisala
Golf-alan työehtosopimusta noudatetaan golf-alalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Sopimus on yleissitova.

 

Huom! Golfalan uusi työehtosopimus päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

 

Sopimuskausi

Työehtosopimuksen sopimuskausi on 10.3.2022 - 31.1.2024. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 15.12.2022 mennessä, voidaan sopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023.

Sopimus jatkuu 31.1.2024 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei työehtosopimusta viimeistään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ole kummaltakaan puolelta irtisanottu.

 

Palkantarkistukset

 

Palkantarkistukset 2022

Palkkoja korotetaan 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2022 lukien 2 %. 

 

Palkantarkistukset 2023

Työehtosopimusosapuolet neuvottelevat 15.12.2022 mennessä toisen vuoden palkkaratkaisusta.

Mikäli toisen vuoden palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.1.2023. Irtisanomista koskeva ilmoitus on toimitettava kirjallisesti viimeistään 31.12.2022 toiselle sopijaosapuolelle.

 

Tekstimuutokset

Edellisten työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä sovittiin, että työehtosopimusosalliset liitot perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on sopimuskauden aikana selkeyttää työehtosopimuksen työaikasäännökset.

Toteutettujen muutosten tarkoitus on selkeyttää työehtosopimusta, eikä niillä muuteta työaikamääräysten sisältöjä tai tulkintoja.

Työehtosopimuksen työaikamääräykset (7 – 12 §) on selkeytetty työryhmän työn mukaisesti ja ne on mainittu 7.3.2022 tehdyn neuvottelutuloksen liitteessä.

Liitot toteavat, että työaikamääräysten selkeyttämisellä ei ole muutettu niiden sisältöjä ja tulkintoja ja että epäselvissä tilanteissa tulkinnat ratkaistaan 30.4.2020 – 31.1.2022 voimassa olleen työehtosopimuksen tekstien pohjalta.

 

Tekniset pykäläviittaukset

Työehtosopimuksen 6 §:n 6. kohta

Tuntipalkanjakaja on luku 161 käytettäessä työaikalain 7 §:n mukaista jaksotyöaikaa. Tuntipalkanjakaja on luku 172 käytettäessä työaikalain 5 §:n mukaista yleistyöaikaa ja viikkotyöajan ollessa 40 tuntia.

Perhevapaauudistus -työryhmä

Liitot selvittävät 31.5.2022 mennessä perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimukseen. Työryhmä seuraa perhevapaauudistuksen etenemistä ja arvioi yhdessä uudistuksesta mahdollisesti aiheutuvia muutostarpeita työehtojen kehittämisessä kustannusneutraalilla tavalla niin että palkallisten päivien lukumäärä säilyy uudistusta edeltäneellä tasolla.

 

 

Golf-alan työehtosopimus 30.4.2020-31.1.2022
Työehtosopimuksen näköisversioon pääset tutustumaan täältä.

 

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä (Huom! Uusimmat tiedot verkossa)

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä (Huom! Uusimmat tiedot verkossa)

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme