Muokattu: 09.01.2019 - 15:11

Avainsanat: Edunvalvonta, Työehtosopimus, Palkkataulukko, Vapaa-ajanpalveluala, Matkailuala

Golf-alan työehtosopimus

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Soveltamisala

Golf-alan työehtosopimusta noudatetaan golf-alalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin toimihenkilöihin ja työntekijöihin (myöh.työntekijä). Sopimusta sovelletaan myös muuhun kuin golf-alan pääasialliseen toimintaan silloin, kun on kysymys tätä toimintaa täydentävästä tai tukevasta epäitsenäisestä toiminnasta.

Golf-alan työehtosopimus 1.2.2018-31.1.2020

Palkat 1.5.2018 ja 1.3.2019

Golf-alan työehtosopimuksen olennaiset muutokset

Palkkoja korotetaan kahdesti sopimuskauden aikana
1.5.2018 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,6% suuruisella korotuksella. Korotuksesta 0,5% voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä, jos siitä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2018 1,6%:lla

1.3.2019 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,6% suuruisella korotuksella. Korotuksesta 0,4% voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä, jos siitä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2019 1,6%:lla.

Yölisä
Työvuoroilta, jotka sijoittuvat klo 23:00-05:00 välisellä ajalla on maksettava yö-lisää, jonka suuruus on sovittava paikallisesti.

Koeaika
Työehtosopimuksessa kirjattu koeaika määräytyy jatkossa voimassa olevan työsopimuslain mukaan. Se merkitsee sitä, että koeaika voi olla 6 kuusi kuukautta. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut sen aikana työkyvyttömänä tai perhevapaalla vähintään 30 kalenteripäivää. Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.
Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Lopputili
Lopputili tulee jatkossa maksaa viimeistään 10 kalenteripäivänä työsuhteen päättymisestä laskien.

Luottamusmieskorvaus
Luottamusmieskorvaus on 1.5.2018 alkaen 21€/kk (50 työntekijää ja alle) ja 31€/kk (yli 50 työntekijää).

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Uusimmat

Suosituimmat