Golf-alan työehtosopimus

Päivitetty: 20.01.2020

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Soveltamisala

Golf-alan työehtosopimusta noudatetaan golf-alalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin toimihenkilöihin ja työntekijöihin (myöh.työntekijä). Sopimusta sovelletaan myös muuhun kuin golf-alan pääasialliseen toimintaan silloin, kun on kysymys tätä toimintaa täydentävästä tai tukevasta epäitsenäisestä toiminnasta.

Golf-alan työehtosopimus 1.2.2018-31.1.2020

Palkat 1.5.2018 ja 1.3.2019

Golf-alan työehtosopimuksen olennaiset muutokset

Palkkoja korotetaan kahdesti sopimuskauden aikana
1.5.2018 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,6% suuruisella korotuksella. Korotuksesta 0,5% voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä, jos siitä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2018 1,6%:lla

1.3.2019 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,6% suuruisella korotuksella. Korotuksesta 0,4% voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä, jos siitä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2019 1,6%:lla.

Yölisä
Työvuoroilta, jotka sijoittuvat klo 23:00-05:00 välisellä ajalla on maksettava yö-lisää, jonka suuruus on sovittava paikallisesti.

Koeaika
Työehtosopimuksessa kirjattu koeaika määräytyy jatkossa voimassa olevan työsopimuslain mukaan. Se merkitsee sitä, että koeaika voi olla 6 kuusi kuukautta. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut sen aikana työkyvyttömänä tai perhevapaalla vähintään 30 kalenteripäivää. Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.
Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Lopputili
Lopputili tulee jatkossa maksaa viimeistään 10 kalenteripäivänä työsuhteen päättymisestä laskien.

Luottamusmieskorvaus
Luottamusmieskorvaus on 1.5.2018 alkaen 21€/kk (50 työntekijää ja alle) ja 31€/kk (yli 50 työntekijää).

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle