Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 10.05.2023

Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työntekijöiden työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdoista. Esimerkiksi lipunmyyjä, pelinhoitaja, puistotyöntekijä, allasvalvoja ja ratatyöntekijä löytävät sopimuksesta tiedon esimerkiksi siitä, millainen työaika, palkka, työaikalisät ja sairausajan palkka hänelle kuuluu.


Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee työehtosopimuksesta alan yrityksiä ja työnantajia edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 800 työntekijää.

Soveltamisala
Työehtosopimus on yleissitova ja siinä sovitut työehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on vähintään noudatettava kaikkiin työntekijöihinsä. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.
 

Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työntekijöitä koskeva työehtosopimus on voimassa 1.4.2023- 31.3.2025
Sopimustekstit päivitetään tähän myöhemmin.

Huvi-, teema- ja elämyspuistoissa työskentelevien palkat 1.6.2023 alkaen

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset ja työstävapautusajat 1.6.2023 alkaenSisällysluettelo
(klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan)

Palkat

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat

 • Pakohuonepelit ja lasersotapuistot mukaan työehtosopimuksen piiriin
 • Keskimääräinen vähimmäistyöaika, kausityöntekijät
 • Työkokemuksen selvittäminen
 • Varallaolo
 • Perhevapaat
 • Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

 

Palkat
 

Vuosi 2023

Palkkoja korotetaan 1.6.2023 tai sitä lähinnä seuraavaksi alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,3 %:n prosentin yleiskorotuksella. Työehtosopimuksessa sovittuja olosuhdelisiä sekä korvauksia korotetaan vastaavasti.

Vuosi 2024
Palkkoja korotetaan 1.8.2024 tai sitä lähinnä seuraavaksi alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,7 %:n prosentin yleiskorotuksella. Työehtosopimuksessa sovittuja olosuhdelisiä sekä korvauksia korotetaan vastaavasti.

 

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat
 

Pakohuonepelit ja lasersotapuistot mukaan työehtosopimuksen piiriin
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ovat yhdessä todenneet, että - pakohuonepelit - lasersotapuistot - ja edellä mainittuja vastaavat toimijat kuuluvat huvi-, teema- ja elämyspuistoalaa koskevan työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin. Lisäksi carting-toimintaa harjoittavat yritykset voivat myös soveltaa huvi-, teema- ja elämyspuistoalan työehtosopimusta, jos eivät ole velvollisia noudattamaan jotakin toista toimintaan soveltuvaa työehtosopimusta.

Keskimääräinen vähimmäistyöaika, kausityöntekijät
Kausityöhön otettavan tuntipalkkaisen työntekijän kanssa voidaan sopia kaksi- tai kolmeviikkoisjakson keskimääräisestä vähimmäistyöajasta, jolloin sovitun työajan tulee toteutua. Keskimääräistä vähimmäistyöaikaa koskeva määräys on voimassa määräaikaisesti sopimuskauden ajan (31.3.2025 asti).

Työkokemuksen selvittäminen
Työnantaja ja työntekijä selvittävät huomioon otettavan työkokemuksen työsuhdetta solmittaessa ja viimeistään ennen ensimmäistä palkanmaksua. Työntekijän tulee esittää työnantajalle tässä yhteydessä työkokemusta osoittavat selvitykset. Jos kokemuksen selvittäminen viivästyy muusta kuin työnantajasta johtuvasta syystä, huomioidaan kokemuksen vaikutus palkkaan vasta selvitysten toimittamista seuraavan palkkakauden alusta lukien.

Varallaolo
Varallaolosta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken tai työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 22 §:n mukaisesti. <
Varallaolo korvataan maksamalla varallaoloajalta 27,5 prosenttia palkasta.

Perhevapaat
Perhevapaauudistusta koskevat muutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä
Osapuolet perustavat sopimuskauden ajaksi työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevan työehtosopimuksen työaikaa (esim. keskimääräinen vähimmäistyöaika), palkkausta (esim. olosuhde- ja perehdytyslisä) ja palkanmaksutapaa koskevia määräyksiä. Työryhmän tulee saattaa työnsä valmiiksi 31.12.2024 mennessä.

 

Edellistä huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevaa työehtosopimusta voit selailla täältä.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme