Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 22.06.2022

Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työntekijöiden työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdoista. Esimerkiksi lipunmyyjä, pelinhoitaja, puistotyöntekijä, allasvalvoja ja ratatyöntekijä löytävät sopimuksesta tiedon esimerkiksi siitä, millainen työaika, palkka, työaikalisät ja sairausajan palkka hänelle kuuluu.


Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee työehtosopimuksesta alan yrityksiä ja työnantajia edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 800 työntekijää.

Soveltamisala
Työehtosopimus on yleissitova ja siinä sovitut työehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on vähintään noudatettava kaikkiin työntekijöihinsä. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.
 

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työntekijöiden työehtosopimus on voimassa 1.4.2022-31.3.2024.

Näköisversiota voit selailla täällä.
 Sisällysluettelo
(klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan)

Palkat

 • Palkankorotukset ja taulukkopalkat
 • Alle 18-vuotiaan palkka
 • Harjoitteluajan palkka

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat:

 • Työhyvinvoinnin edistäminen
 • Lomautusilmoitusaika lyhenee sopimalla
 • Omaishoitovapaan kirjaus
 • Yhteinen kehittäminen ja työryhmät

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Tiiviisti:

Sopimusratkaisu syntyi sopimuskauden päätyttyä ja uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2022-31.3.2024. Sopimus sisältää kaksi palkankorotuksen ajankohtaa, joista ensimmäinen 2 % yleiskorotus toteutetaan heinäkuussa 2022. 

Toisen palkankorotuksen määrä ja toteutusajankohta neuvotellaan erikseen vuonna 2023.

Lisäksi sovittiin, että 1.9.2022 lähtien II-paikkakuntakalleusluokitus poistuu ja uudet taulukkopalkat astuvat voimaan.

Sopimusratkaisussa sovittiin uutena asiana harjoitteluajan palkasta, työhyvinvoinnin edistämisestä sekä lomautusilmoitusajan lyhentämisestä sopimalla.

Palkat
 

Osio päivitetty 20.4.2022

Vuosi 2022

 • Palkkoja korotetaan 1.7.2022 lukien 2 % suuruisella yleiskorotuksella.
 • Olosuhdelisiä, sekä korvauksia korotetaan 1.7.2022 lukien 2 %.
 • Paikkakuntakalleusluokka II poistuu ja uudet taulukkopalkat astuvat voimaan 1.9.2022 alkaen.

Vuosi 2023
Sopimuskauden toisesta palkankorotuksesta käydään PAMin ja työnantajaliitto MaRa ry:n välillä erikseen palkkaneuvottelut 28.2.2023 mennessä. Ellei palkkaratkaisusta saavuteta sopua, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023.
 

Alle 18-vuotiaan palkka

 • Alle 18-vuotiaalle työntekijälle voidaan A- ja B-palkkaryhmissä maksaa työsuhteen ensimmäisten kahden kuukauden ajalta 90 % asianomaisen palkkaryhmän palkasta.

Harjoitteluajan palkka

Työehtosopimusratkaisussa sovittiin uusista harjoitteluajan palkkaan liittyvistä määräyksistä ja sovittiin, että muuta kuin kausityötä koskevan työsuhteen alussa voi olla harjoitteluaika.
Harjoitteluaika on enintään neljä kuukautta. Mikäli työntekijällä on tehtävän edellyttämä ammatillinen koulutus, harjoitteluaika on enintään kaksi kuukautta.

 • Harjoittelijan palkka on 80 % kyseisen työtehtävän mukaisesta, alimman kokemusvuosiportaan mukaisesta palkkataulukosta.
   

Kiinteää kuukausikorvausta koskevan sopimuksen irtisanominen (esimiehet)

 • Esimiehellä on mahdollista sopia kiinteä kuukausikorvaus työaikalisien ja korotetun palkan osalta. Jatkossa tämä sopimus on mahdollista irtisanoa sekä esimiehen että työnantajan aloitteesta.

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat:
 

Työhyvinvoinnin edistäminen

 • Työehtosopimukseen lisättiin kirjaus yksintyöskentelystä aiheutuvien haittojen ja vaarojen ehkäisystä.

Oikeus omaishoitovapaaseen

 • Työehtosopimukseen lisättiin työsopimuslain mukainen kirjaus omaishoitovapaan määräytymisestä. Kirjaus työehtosopimuksessa lain kautta tulevasta oikeudesta tähän vapaaseen selkeyttää nykytilannetta.
   

Yhteinen kehittäminen

Osana jatkuvaa työehtosopimustoiminnan kehittämistä, PAM ja työnantajaliitto MaRa ry sopivat työehtosopimuksen kehittämistyöryhmästä, jonka tehtävänä on kehittää työaikaa, palkkausta ja palkanmaksutapaa koskevia työehtosopimusmääräyksiä.

Lisäksi osapuolet sopivat työryhmästä, jonka tarkoituksena on toteuttaa perhevapaauudistuksen mukanaan tuomien vaikutusten sovittaminen työehtosopimukseen 31.5.2022 mennessä.

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme