Muokattu: 16.05.2019 - 17:06

Avainsanat: Työehtosopimus

Kaupan aukiolot - muut työvuoroluetteloja koskevat määräykset

Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapyhänä saa teettää työtä vain, jos siitä on työsopimuksella sovittu tai työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksen, eli tällainen työ edelleen perustuu vapaaehtoisuuteen (10 §). Työaikalain mukaan näin ei enää olisi, mutta kun vapaaehtoisuus on sovittu työehtosopimuksessa, on se sellaisenaan edelleen voimassa.

Kalenterivuoden aikana on annettava vähintään 22 työstä vapaata sunnuntaita, myös vaikka on antanut suostumuksen sunnuntaityöhön (7 § 8.2.). Työntekijä saa toki halutessaan työskennellä useampana sunnuntaina, mutta kaikille on taattu tuollainen määrä sunnuntaivapaita vuodessa.

Työntekijälle annetaan sunnuntai tai kirkollinen juhlapäivä vapaaksi perustellusta perhesyystä hänen ilmoitettuaan siitä ennen työvuoroluettelon laatimista (7 § 8.2). Tällaisella tarkoitetaan perheen sisällä suunniteltuja omia menoja (matkoja, syntymäpäiviä jne).

Työvuoroluetteloa laadittaessa on työntekijälle varattava tilaisuus esittää mielipiteensä (6 § 7.). Tämä on ehdottomampana kuin työaikalaissa, eli työntekijää on aina kuultava, ja silloin kannattaa mainita tulevien sunnuntaiden kohdalla olevat mahdolliset perustellut perhesyyt.

Valmistellessaan tai aikoessaan muuttaa tasoittumisjärjestelmää työnantajan on varattava luottamusmiehelle, tai jollei sellaista ole valittu, työntekijöille tilaisuus esittää mielipiteensä. Luonnokseen perehtymiseen on varattava riittävä aika (6 § 3.).

Marras- ja joulukuussa on voimassa 100 % korotettu iltalisä sunnuntaisin klo 18 – 24. Tämä edelleen on sellaisenaan työehtosopimuksessa voimassa, vaikka aukiolot ovatkin nyt kokonaan vapautuneet eikä em. ajalle ole erityistä aukiolon mahdollistavaa määräystä (kuten oli aikaisemmin).

Uusimmat

Suosituimmat