Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus 1.2.2018– 31.1.2020

Palkkataulukot 1.2.2018 – 31.1.2020

Alempana tiivistelmä työehtosopimuksen sisällöstä ja
linkki 28.2.2018 hyväksyttyyn valtakunnansovittelijan sovintoehdotukseen.

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu alalla noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

Kiinteistöpalvelualan työtehtäviä ovat mm. puhdistus- ja siivoustehtävät, kiinteistönhoitotehtävät, tekniset palvelutehtävät, toimitilapalvelutehtävät, viherpalvelutehtävät, ja näihin läheisesti liittyvät tehtävät.

Talonmiehen työtä ja siivousta koskeva työehtosopimus on lopetettu erillisenä työehtosopimuksena. Se on nykyisin liitteenä kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen liitteenä.

Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan palkat, korvaukset ja palkkiot
Palkakataulukot 1.4.2018 – 31.1.2020

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Tiiviisti

Sopimuskausi: 1.2.2018 – 31.1.2020

Työnantajaliitto Kiinteistöpalvelut ry:n esittämät heikennykset esimerkiksi työaikalisiin ja työpäivän pituuteen eivät toteutuneet.

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.4.2018 alkaen 1,6 % ja 1.4.2019 alkaen 1,6 %. Ilta-, yö- ja vuorolisiä, päivystyskorvauksia, ryhmän vanhimman vastuulisää sekä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,2 % 1.4.2018 lukien.

Tärkeänä työehtosopimusneuvottelujen tavoitteena olivat parannukset työssäolon veroiseen aikaan määritteleviin kirjauksiin. Uuden työehtosopimuksen myötä lisä- ja ylityötä laskettaessa huomioidaan työssäolon veroiseksi ajaksi vuosilomalain mukainen vuosiloma sekä työehtosopimuksen mukaiset sairausloma ja poissaolo alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen johdosta. Näin tasoittumisjakson ylityöt eivät jatkossa näiden vuoksi leikkaannu, kuten tähän asti on tapahtunut. Arkipyhiä koskeviin määräyksiin ei tullut muutoksia, ja siten niitä ei jatkossakaan rinnasteta työssäolon veroiseksi ajaksi.

Palkkausjärjestelmän työnvaativuuden osalta työnantaja edelleen päättää työn vaativuuden, mutta mahdolliset erimielisyydet ratkotaan neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Tällöin asian jäädessä erimieliseksi liitot neuvottelevat asiasta ja äärimmäisessä tilanteessa se voidaan viedä myös työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Pieniä alle 10 työntekijän työpaikkoja varten laaditaan oma karkeampijakoinen palkkausjärjestelmä.

Työehtosopimukseen tuli kirjaus, että eritelisän maksamisesta sovitaan paikallisesti.

Palkkaustyöryhmä kehittää sopimuskauden aikana palkkausjärjestelmää.

Miten PAMin asettamat tavoitteet etenivät?

Työajoilla työhyvinvointia
Lisä-, yli-, sunnuntai-, aatto- ja lauantaitöistä maksettavat korotetut palkat on voinut sopia vaihdettavaksi vastaavaksi vapaa-ajaksi. Nämä vapaat on uuden työehtosopimuksen mukaan pidettävä vuoden kuluessa töiden tekemisestä. Aiemmin vapaat oli pidettävä puolen vuoden aikana.

Työajan tasoittumisjakso voi jatkossa olla enintään 8 viikkoa nykyisen 4 sijaan.

Paikallisella sopimisella arvoa työntekijöille
Perustetaan työryhmä selvittämään luottamusmiehiä koskevien määräysten muutostarpeita.

Muuta
Koeaika säilyy ennallaan 4 kuukaudessa, mutta koeaikaa voidaan pidentää työkyvyttömyys- ja perhevapaatilanteissa työsopimuslain mukaisesti. Työsopimuslaki sallisi koeajan pidentämisen 6 kuukauteen.

Oikeus hoitaa sairasta lasta ja saada 1,2,3 tai 4 työpäivän ajalta palkkaa on nyt myös silloin, kun toinen vanhempi tai lapsen kanssa asuva aikuinen osallistuu työttömyysturvan aktiivimallin mukaisiin toimiin eikä sen vuoksi pysty hoitamaan lasta tai järjestämään tälle hoitoa.

Lopputili maksetaan 10. kalenteripäivänä työsuhteen päättymisestä.

Toistaiseksi voimassa oleva ja yli 2 kuukautta kestävä päivystyssopimus on tehtävä kirjallisesti.

Yötyön osalta säilyy voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen mukainen kuljetus yötyötä tekevälle työntekijälle.

Työehtosopimuksen osaksi liitetään yhteistoimistasopimus PT SAK 3.12.1997 (10.5.2001)

12.3. Muuta -otsikon alla olevaa toista kappaletta vanhemman oikeudesta hoitaa sairasta lasta on muokattu ja korjattu päivien lukumäärää.

Taskutessit

Työehtosopimuksen (huomaa:1.2.2017–31.1.2018 eli vanha tes)  määräykset pähkinänkuoressa.

Suomeksi

In English

Eesti keeles

Po russki

På svenska

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistötyönantajat ry

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Materiaalit

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle