Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

Päivitetty: 03.08.2022

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu alan vähimmäistyöehdoista. Esimerkiksi siivooja ja kiinteistönhoitaja löytää sopimuksesta tiedon, millainen palkka, työaika tai sairausajan palkka hänelle kuuluu. Ehdot ovat minimiehtoja. 

PAM neuvottelee kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen alan yrityksiä edustavan Kiinteistötyönantajat ry:n kanssa.

Kiinteistöpalvelualan työtehtäviä ovat mm. puhdistus- ja siivoustehtävät, kiinteistönhoitotehtävät, tekniset palvelutehtävät, toimitilapalvelutehtävät, viherpalvelutehtävät, ja näihin läheisesti liittyvät tehtävät.

Talonmiehen työtä ja siivousta koskeva työehtosopimus on lopetettu erillisenä työehtosopimuksena. Se on nykyisin liitteenä kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen liitteenä.

 

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus 1.3.2022– 29.2.2024

Työehtosopimuksen näköisversiota voit selailla täällä

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

 

Palkkoihin 2 % prosentin yleiskorotus

Palkkataulukot 1.6.2022 alkaen (pdf)

Kiinteistöpalvelualalle tulee 2 prosentin yleiskorotus taulukkopalkkoihin, henkilökohtaisiin palkkoihin, ilta-, yö- ja vuorolisiin, päivystyskorvauksiin sekä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksiin.

Alan palkkoja korotetaan 2 % 1.6.2022 alkaen.

Sopimuskauden toisesta palkankorotuksesta sovitaan 15.1.2023 mennessä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 28.2.2023.

Talonmiehet ja pistepalkkaiset siivoojat

Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan pistearvoja, vähimmäispalkkoja ja perustuntipalkkoja korotetaan myös 2 prosenttia 1.6.2022 lukien.

Todelliset työtunnit osaksi työsopimusta

PAM tavoitteli muutoksia, joiden myötä yhtä useammalla nykyisellä osa-aikatyöntekijällä olisi mahdollisuus saada lisää työtunteja työsopimukseensa. Tässä onnistuimme.

Työnantajan ja osa-aikaisen työntekijän pitää vähintään 12 kuukauden välein tarkastella vastaako toteutunut työaika työsopimuksessa ollutta työaikaa. Jos toteutunut työaika on ollut pidempi, niin työntekijä voi pyytää työnantajaa muuttamaan työsopimuksessa oleva työaika todellista työaikaa vastaavaksi. Työnantajan on annettava perusteltu vastaus työntekijän pyyntöön.

Työryhmä valmistelee arkipyhäkorvausjärjestelmän uudistamisen

PAMin tavoitteena on saada kaikille työntekijöille oikeudenmukainen arkipyhäjärjestelmä.

Sovintoehdotuksen mukaisesti PAM ja Kiinteistötyönantajat perustavat työryhmän uudistamaan arkipyhäjärjestelmää. Työryhmän pitää saada työnsä valmiiksi ennen 31.12.2023 ja uudet järjestelmät otetaan käyttöön vuoden 2025 alusta.

Työsopimuksen suosituslomake

PAMin tavoitteena on ollut puuttua joidenkin työnantajien käytäntöön, että työntekijä saadaan jo työsopimuksessa luopumaan oikeuksistaan esimerkiksi viikonloppuvapaisiin tai suostuvat kuusipäiväiseen työviikkoon tai lisätyöhön.

Työehtosopimuksen liitteeksi on nyt saatu PAMin ja Kiinteistötyönantajien yhteinen työsopimusmalli, jonka käyttöä suositellaan.

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen sopimalla

Työpaikkakohtaisesti on mahdollista sopia lomautusilmoitusajan lyhentämisestä 7 päivään.

Muita muutoksia
 • Työryhmä sovittaa yhteen työehtosopimuksen kirjaukset äitiys ja isyysvapaista uuden perhevapaauudistuksen mukaiseksi 31.5.2022 mennessä. Toteutus ei lisää kustannuksia tai palkallisten vapaapäivien kokonaismäärää.
 • Työryhmä päivittää yhteistoimintasopimuksen vastaamaan teknisesti uutta yhteistoimintalakia.
 • Teknisenä korjauksena poistetaan kaikki kirjaukset, jotka viittaavat kikyyn eli kilpailukykysopimuksen työajanpidennyksiin.

 

14.3.2022 hyväksytty sovintoehdotus kokonaisuudessaan

 


Taskutessit 

Työehtosopimuksen määräykset pähkinänkuoressa.

Suomeksi

In English

Eesti keeles 

Po russki

På svenska 

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä 

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä 

 

 

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistötyönantajat ry

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Materiaalit

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme