Nuorten ja kesätyöntekijöiden palkat

Päivitetty: 01.04.2020

Paljonko kesätyöstä on maksettava palkkaa alle 18-vuotiaalle lukiolaiselle kaupan alalla? Entä ammatillisen tutkinnon suorittaneelle 19-vuotiaalle kokille? Mikä on palkan määrä peruskoululaiselle? Tai mitä on sovittu Tutustu ja tienaa harjoitteluohjelmissa? Lue tästä.

Kesätöissä ja lyhyissä työsuhteissa noudatetaan alalla voimassa olevaa työehtosopimusta ja siinä sovittuja alan yleisiä työehtoja. Näitä sovittuja työehtoja ei voi alittaa yksipuolisesti vaan ne ovat vähimmäismääräyksiä, joita on noudatettava.Työehtosopimuksissa on määräyksiä, joiden mukaan myös kesätyösuhteessa työskentelevän nuoren palkkasumma koostuu kokemuksen ja tehtävässä hyödynnettävän koulutuksen perusteella.

Kesätyö tai muu sesonkityö ei ole peruste maksaa alempaa palkkaa työntekijälle työntekijän nuoren iän tai työsuhteen lyhyyden vuoksi. Jos työntekijällä on nuoresta iästä huolimatta ammatillista kokemusta ja aiemmin hankittua osaamista, on se otettava huomioon myös kesäaikaan tehdyissä lyhyissäkin työsuhteissa.

Useissa työehtosopimuksissa löytyy erillisiä määräyksiä nuorten, koululaisten sekä harjoittelijoiden palkkauksesta. Aina solmiessasi työsuhteen ja allekirjoittaessa työsopimusta täytyy tarkistaa palkanmääräytymisehdot: Mitä työehtosopimusta noudatetaan, mikä on työaika, työsuhteen kesto jne.

Aloittaessa työelämän ja sen aikana hyvä olla perillä työn tekemisen ehtoja määrittelevistä sopimuksista kuten työehtosopimuksista, laeista sekä työsuojeluun- ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Näistä asioista saat lisätietoa omasta ammattiliitostasi. Muista siis liittyä ammattiliiton jäseksi ja maksaa jäsenmaksua heti kun kun saat työpaikan ja sinulle maksetaan palkkaa.

Alta voit tutustua nuorten ja kesätyöntekijöiden tyypillisimpiin, työehtosopimuksissa sovittuihin vähimmäispalkkoihin alakohtaisesti. Tarkemmin alalla voimassa olevista työehdoista voit lukea työehtosopimuksesta.

Muista aina tarkistaa palkkatositteesta, että sinulle on maksettu palkka ja siihen kuuluvat lisät oikein tehtyjen työvuorojen mukaisesti. PAM suosittelee pitämään kirjaa omista tehdyistä työvuoroista ja säilyttämään työvuoroluettelon mahdollista tarkistusta varten.


Sisällysluettelo
(klikkaa)

Kaupan ala

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluala

Huvipuistot

Kiinteistöpalveluala

 

Kaupan ala

Kaupan alalla työntekijän palkkaan vaikuttavat monet asiat. Esimerkiksi se, onko työntekijällä alaan liittyvää koulutusta tai aiempaa kokemusta alan työtehtävistä.  Esimerkiksi kesätyössuhteessa palkkaukseen voi vaikuttaa se, onko nuori työntekijä työssä harjoitteluohjelman turvin tai sovelletaanko häneen koululaispalkkaa vai onko hänellä jo alalle soveltuva ammatillinen tutkinto.

Paljonko palkka on ja kenelle

Koululaispalkka on vähintään 70 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta. Koululaispalkkaa voidaan maksaa peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppilaalle. 

Työnantaja voi maksaa koululaispalkkaa enintään 2 kuukauden ajan. Jos työsuhde jatkuu esimerkiksi seuraavana kesänä samalla työnantajalla, ei koululaispalkkaa voida enää maksaa uudellee. Kun koululaispalkkaa on maksettu 2 kuukautta, on seuraavaksi maksettava vähintään harjoittelijan palkka.

Harjoittelijan palkka on vähintään 85 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa enintään vuoden ajan. Sen jälkeen on maksettava maksetaan vähintään ao. palkkaryhmän 1. vuoden palkkaa.

Onko sinulla kaupan alan ammatillinen tutkinto?
Työtehtävään liittyvän ammatillisen tutkinnon suorittanut on aina palkkataulukon 3. vuoden työntekijä. 

Tutustu työelämään ja tienaa –kesäharjoitteluohjelma on tarkoitettu peruskoululaisille ja lukiolaisille. Se tarjoaa mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon kaupan alalle. Kyse on harjoitteluohjelmasta, joka ei ole sama asia kuin työsuhde.

Kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 365 euroa kesällä 2019. Kaksi viikkoa (10 työpäivää) kestävän harjoitteluohjelma voidaan sijoittaa ajanjaksolle 1.6.-31.8. Harjoitteluohjelmassa työskentelevien nuorten työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia ja se pitää sijoittua klo 8.00 ja 16.00 väliselle ajalle.

Tyypilliset nuorten ja kesätyöntekijöiden työtehtävät

Usein ensimmäistä kertaa alalle töihin tulevalle ja nuorelle kesätyöntekijälle tarjotaan A ja B palkkaryhmän mukaisia työtehtäviä. Näitä ovat: Avustava konttorityö (palkkaryhmä A), lähetti (A), pullojen ja kärryjen käsittely (A), myyjä I (B1), kioskimyyjä (B1), varastotyöntekijä (B2)
 

Kesätyöntekijän palkka

Vähimmäispalkkoja 1.4.2020 voimaan tulevan palkkataulukon mukaisesti Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Palkkaryhmä koululainen* kuukausipalkka koululainen* tuntipalkka

harjoittelija**
kuukausipalkka

harjoittelija**
tuntipalkka
1.vuoden työntekijä
kuukausipalkka
1.vuoden työntekijä
tuntipalkka
A 1 248 7,80 1 516 9,48 1 783 11,14
B1 1 311 8,19 1 592 9,95 1 783 11,71
B2 1 323 8,27 1 607 10,04 1 890 11,81


Vähimmäispalkkoja 1.4.2020 voimaan tulevan palkkataulukon mukaisesti muu Suomi

Palkkaryhmä koululainen
kuukausipalkka
koululainen
tuntipalkka
harjoittelija
kuukausipalkka
harjoittelija
tuntipalkka
1.vuoden työntekijä
kuukausipalkka
1.vuoden työntekijä
tuntipalkka
A 1 198 7,49 1 455 9,09 1 712 10,70
B1 1 258 7,86  1 527 9,54 1 797 11,23
B2 1 271 7,94 1 544 9,65 1 816 11,35

Työaikalisät

Ilta- ja viikonlopputyöstä maksettavien työaikalisien määrät löydät työehtosopimuksesta.

Sunnuntaityökorvaus
Sunnuntaina tai kirkollisena juhla-, itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä säännöllisestä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka. Työaikalisiä ei kuitenkaan makseta kaksinkertaisena.

 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluala

Työehtosopimuksessa on määräyksiä nuorten, koululaisten sekä harjoittelijoiden palkkauksesta. Palkka määräytyy kokemusvuosien ja/tai tehtävässä hyödynnettävän koulutuksen perusteella. Työnantajan pitää ottaa huomioon myös kesätyöntekijän koulutus ja aikaisempi työkokemus.

Paljonko palkka on ja kenelle?

Koululaispalkka on 70 %  työehtosopimuksessa mainitun palkkaryhmän palkasta. Sitä voidaan maksaa peruskoulun ja lukion oppilaalle. Koululaispalkkaa voidaan maksaa enintään 2 kuukaudelta.

Harjoittelijan palkka vähintään 80 % kyseisen työtehtävän mukaisesta, 0-2 vuoden palkkaryhmästä. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa vain harjoitteluajalta, joka on työsuhteen alussa ja se voi enintään kestää 6 kuukautta.
Jos työntekijällä on alan ammatillinen koulutus, harjoitteluaika on enintään 2 kuukautta.
Harjoitteluaikaa lyhentää mahdollinen työkokemus.

Harjoittelijan palkan suuruista palkkaa voidaan maksaa myös alle 18-vuotiaalle työntekijälle, jos hänellä ei ole alan ammattitaitoa tai pätevyyttä.

Tutustu työelämään ja tienaa –kesäharjoitteluohjelma

Ohjelma tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille sekä VALMA-koulutuksiin osallistuville nuorille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon matkailu-, vapaa-aika ja ravintola-alalle.
Kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 365 euroa kesällä 2019. Kaksi viikkoa (10 työpäivää) kestävän harjoitteluohjelma voidaan sijoittaa ajanjaksolle 1.6.-31.8. Työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia ja se pitää sijoittua klo 8.00 ja 16.00 väliselle ajalle.

Tyypilliset työtehtävät nuorille ja kesätyöntekijöille

Usein ensimmäistä kertaa alalle töihin tulevalle ja nuorelle kesätyöntekijälle tarjotaan työtehtäviä, jotka sijoittuvat palkkaryhmiin 1-4. Näitä työtehtäviä ovat muun muassa: blokkari (palkkaryhmä 1.), aputyöntekijä (1.), kahvilatyöntekijä (2.), pikaruokatyöntekijä (2.), tarjoilija (2. tai 4.), kokki (2. tai 4.), huolto- ja liikenneasematyöntekijä (2. tai 4.).

Alkoholimyynti vaikuttaa palkkaryhmään
Tarjoilijan, kokin ja huolto- ja liikenneasematyöntekijän palkka määräytyy palkkaryhmän 2. mukaan, jos kahvilassa, pikaruokaravintolassa tai ravintolassa ei anniskella lainkaan alkoholijuomia tai anniskellaan enintään 5,5-prosenttisia alkoholijuomia ja 4. palkkaryhmän mukaan, jos siellä anniskellaan yli 5,5-prosenttisia alkoholijuomia.

Kesätyöntekijän palkka

1.5.2019 voimaan tulevan palkkataulukon mukaisesti

palkkaryhmä koululainen
tuntipalkka
koululainen
kuukausipalkka

harjoittelija
tuntipalkka

harjoittelija
kuukaisipalkka
0-2 vuoden työntekijä
tuntipalkka
0-2 vuoden työntekijä
kuukausipalkka
1. 7,04 1 119 8,04 1 279 10,06 1 599
2. 7,18 1 142 8,21 1 306 10,26 1 632
3. 7,62 1 212 8,72 1 386 10,89 1 732
4. 8,05 1 280 9,19 1 462 11,5 1 828

 

Työaikalisät

Ilta- ja yötyölisät

 • Iltatyölisä (klo 18-24) 1,10 €/t
 • Yötyölisä (klo 00-06) 2,17 €/t


Sunnuntaityökorvaus

 • Peruspalkka sekä ilta- ja yötyölisät maksetaan 100 %:lla korotettuna sunnuntaina, muuna kirkollisena juhlapyhänä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä tehdyiltä tunneilta.

 

Kiinteistöpalveluala

Kiinteistöpalvelualalle nuorena tai kesätyöntekijänä tulevalle työntekijälle tarjolla on usein  työtehtäviä, jotka usein sijoittuvat  palkkataulukoissa vaativusryhmiin 2-4. Näitä työtehtäviä ovat tyypillisesti: siivooja, kiinteistönhoitaja, huoltomies, piha-alueiden siivous ja nurmikonleikkuu.
Palkkaryhmä määräytyy tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella. 

Paljonko palkka on ja kenelle?

Harjoittelijan palkka määräytyy palkkaryhmän 1 mukaan. Se on 90 % palkkaryhmän 2 palkasta. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa koulujen loma-aikoina työskenteleville koululaisille ja opiskelijoille.

Kesätyöntekijän palkka

Vähimmäispalkkoja 1.4.2020 voimaan tulevan palkkataulukon mukaisesti:

palkkaryhmä tuntipalkka kuukausipalkka
1 harjoittelija* 9,79 1 576
2 10,88 1 752
3 11,43 1 840
4 12,00

1 932

 

 

Huvipuistot

Huvi-,teema- ja elämyspuistoissa työskentelevillä työntekijällä on oma työehtosopimus, joka koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Paljonko on palkka on ja kenelle?

Nuorelle alle 18-vuotiaalle työntekijälle voidaan A- ja B-palkkaryhmissä maksaa työsuhteen ensimmäisten 4 kuukauden ajalta 90 % asianomaisen palkkaryhmän palkasta. Tämän jälkeen palkka määräytyy vähintään 0-6 kk –kokemusportaan mukaan.

Palkkataulukon tarkoittamaa kokemusaikaa laskettaessa otetaan huomioon saman työnantajan palveluksessa työskennelty aika. Kokemusaika lasketaan kuukausina. Kokemusaikaa kertyy sellaisilta kalenterikuukausilta, joiden aikana työntekijä on työskennellyt vähintään 10 työpäivää tai 76 tuntia.

A-ryhmä alle 18-v työntekijä* 0-6kk* 6-12 kk** yli 1 v**
I plk 6,75 7,5 8,23 9,2
II plk 6,63 7,37 8,11 9,06

Palkkaryhmä A: apulainen, lipunmyyjä, siivous- ja puistotyöntekijä, pelinhoitaja, ajolaitteenhoitaja tai -kuljettaja, eläintenhoitaja, grilli-, kahvila- ja kioskimyyjä, järjestyksen ylläpito, allasvalvoja
 

B-ryhmä alle 18-v työntekijä* 0-6kk* 6-12 kk** yli 1 v**
I PLK 7,7 8,55 9,35 10,57
II PLK 7,62 8,47 9,23 10,44

Palkkaryhmä B: kokki, tarjoilija (ei anniskella yli 5,5 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia), huoltomies, ratatyöntekijä, toimistotyöntekijä, allasvalvoja (pätevyys), vaativa eläintenhoito, siivooja, kerroshoitaja, vaativa ajolaitteen hoito tai kuljetus, ryhmäopas, infopisteen hoitaja, ajolaitetauottaja.

C-ryhmä 0-6kk* 6-12 kk** yli 1 v**
I PLK 9,14 10,23 11,56
II PLK 8,96 10,03 11,34

Palkkaryhmä C: tarjoilija, kokki (anniskellaan yli 5,5 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia)

Työaikalisät

Ilta- ja yötyölisät

 • Iltatyölisä (klo 18-24) 1,10 €/t
 • Yötyölisä (klo 00-06) 2,17 €/t


Sunnuntaityökorvaus
Sunnuntaina ja muuna kirkollisena juhlapäivänä sekä vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka. Ilta- ja yötyölisät maksetaan kaksinkertaisena.

Wikikortti päivitetty huhtikuussa 2020, ja palkkaesimerkit on kerätty palkkataulukoista, jotka ovat  matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa sekä huvipuistoalalla tulleet voimaan keväällä 2019 ja kaupan alalla ja kiinteistöpalvelualalla 1.4.2020.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Aiheeseen liittyvät uutiset

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle