Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

Päivitetty: 17.08.2021

Ohjelmapalvelualan työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät, työajat ja lomat. Sopimuksen solmivat työntekijöiden PAM ja työnantajien Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Työehtosopimusta noudatetaan ohjelmapalvelualalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin työaikalain alaisiin työntekijöihin (ei koske muusikkojen yms. esiintyvien taiteilijoiden välitystä mm. ravintoloihin). 

HUOM! Huom! Korona-pandemian vuoksi työehdoissa ja työlainsäädännössä oli väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. Tuotannollis-taloudellisista syistä 1.4.-31.12.2020 irtisanotuilla nk. takaisinottovelvoitteen pidentäminen vaikuttaa edelleen. Lisää takaisinottovelvoitteesta.

 

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus 1.11.2019 – 31.10.2021

Työehtosopimuksen näköisversioon voit tutustua täällä

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

 • Myöhäiseen aikaa tehtävään työhön tulee uusi myöhäisen työajan lisä. Sitä maksetaan klo 20-06 välisenä aikana tehdystä työstä helmikuun alusta 1 € / tunti.
 • Jos työntekijälle sattuu työtapaturma, hänen oikeutensa saada palkkaa paranee tapaturmasta johtuvalta sairausajalta. Jatkossa sairausajan palkkaa voi saada vähintään 4 viiikon pituiselta ajanjaksolta siitä riippumatta, miten pitkä työsuhde työntekijällä on takana.
 • Työsuhteen alussa voidaan solmia koeajasta, jonka mahdollinen pituus piteni lain nyt sallimaan 6 kuukauteen. Aiemmin se oli 4 kuukautta, joka oli aiemmin lain maksimi. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta. 

 

Lokakuussa 2020 sovitut muutokset olemassa olevaan ohjelmapalvelualan työehtosopimukseen 1.11.2019-31.10.2021:


Palkat
Palkkoihin ei koronaepidemiasta johtuvan toimialan kriisin vuoksi tehdä yleiskorotusta.


Kiky-tunnit
Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys poistetaan 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

 • Työntekijä ansaitsee 0,25 Z-päivän sijasta 0,5 Z-päivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.
 • Rahana maksettava korvaus on 1,16 % sijasta 2,32 %.

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä (ajantasaisimmat tiedot ovat verkossa)

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä (ajantasaisimmat tiedot ovat verkossa)

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle