Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

Päivitetty: 05.08.2022

Ohjelmapalvelualan työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät, työaika ja lomat. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on noudatettava kaikkiin työntekijöihinsä. Kaikkien alan yritysten on noudatettava niitä, koska sopimus on yleissitova. Sopimus neuvotellaan määräajoin uudestaan.

Neuvotteluosapuolet ja soveltamisala
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Soveltamisala
Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 600 työntekijää eri ohjelmapalvelualan yrityksissä esimerkiksi safarioppaina. Työehtosopimus ei koske esimerkiksi muusikkojen yms. esiintyvien taiteilijoiden välitystä mm. ravintoloihin.


Ohjelmapalvelualan työehtosopimus 1.11.2021-31.10.2023

Työehtosopimuksen näköisversiota voit selailla täältä.

 

Sisällysluettelo

(päivitetty 15.12.2021)
klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Palkat

 • Työsuhteessa olevien työntekijöiden henkilökohtaisia tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1.1.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,25%. Taulukkopalkkoja ei korotuksen yhteydessä koroteta lainkaan.
   
 • Sopimuskauden toisesta palkkaratkaisusta sovitaan 23.10.2022 mennessä.
 • Myöhäisen työajanlisää korotetaan 1.1.2022 alkaen 1 eurosta 1,20 euroon

Työssäjaksamista edistetään

 • lepoaika pitenee

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat

 • Karanteeniajalta palkkaa
 • Osa-aikaisten työntekijöiden asemaan parannuksia
 • Sairauspoissaolojen todentamiseen liittyviä muutoksia
 • Sovitut työryhmät ja kokeilut

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Tiiviisti

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.11.2021-31.10.2023. Palkkoja korotetaan 1.1.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,25 %. Työehtosopimuskauden toisesta palkankorotuserästä neuvotellaan erikseen syksyllä 2022.

Työehtosopimusratkaisussa sovittiin kahdesta palkantarkistusajankohdasta. Ensimmäinen palkankorotus tulee voimaan 1.1.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,25 %. Palkankorotus ei koske taulukkopalkkoja.

Sopimuksessa sovittiin korotuksesta myöhäisen työajan lisään sekä tehtiin osa-aikaisten työntekijöiden vuosilomapalkan laskentaan liittyvä määräaikainen muutos. Lisäksi työntekijöiden työhyvinvointi paranee, koska työvuorojen väliin jäävä lepoaika pitenee.


Palkat

Palkkoja korotetaan 1.1.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,25 %.

Sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisun sisällöstä, toteutustavasta ja ajankohdasta neuvotellaan liittojen välillä erikseen. Mikäli palkkaratkaisusta ei päästä liittojen kesken sopimukseen 23.10.2022 mennessä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 31.10.2022.

Myöhäisen työajan lisä nousee
Sopimuksessa sovittiin parannuksesta alalla maksettavaan myöhäisen työajanlisään, joka korvaa kello 20-06 välillä tehtyä työtä. Myöhäisen työajanlisää maksetaan 1.1.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,20 euroa tunnilta.


Työssäjaksamista edistetään


Lisää lepoaikaa työvuorojen väliin
Työaikamääräyksiä tarkennettiin siten, että työvuorojen välissä olevaa lepoaikaa pidennettiin vähintään 8 tunnista 11 tuntiin. Tästä voidaan poiketa erikseen työntekijän kanssa sopimalla. Lepoajan on kuitenkin oltava vähintään 8 tuntia.

 

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat

 Karanteeniajalta palkkaa
Mikäli työntekijä asetetaan tartuntatautilain mukaisesti eristettäväksi tai karanteeniin, maksetaan työntekijälle tältä ajalta täysi korvaus ansionmenetyksestä. Korvauksessa huomioidaan myös työntekijälle julkaistun työvuorolistan mukaisesti maksettavat työaikalisät.

Osa-aikaisten työntekijöiden vuosilomapalkan laskentaan parannuksia
Osapuolet ovat sopineet määräaikaisesta työehtosopimusmääräyksestä, jossa osa-aikaisen työntekijän osittaisen lomautuksen vaikutus työntekijän vuosilomapalkkaan tulee huomioida.

Sairauspoissaolojen todentamiseen liittyvä muutos
Paikallisesti voidaan sopia menettelytavoista silloin, kun työnantajan vaatimaa selvitystä työkyvyttömyydestä ei ole saatavilla kohtuullisella etäisyydellä sijaitsevasta terveydenhuoltopalvelusta esimerkiksi viikonlopun tai pyhäpäivän vuoksi.

Sairauspoissaolojen ilmoittamiseen liittyvä muutos tartuntatautilain mukaisesta karanteenista johtuen
Työntekijän on viipymättä ilmoitettava myös tartuntatautilain mukaisesta karanteenista tai eristyksestä liittyvät poissaolot työnantajalle.

Sovitut työryhmät ja kokeilut
Työehtosopimuskauden aikana perustetaan PAMin ja MaRan työaikaryhmä, jonka tarkoituksena on arvioida työaikajärjestelmien ja leirityöaikaa koskevien työehtosopimusmääräyksien toimivuutta.  Lisäksi perustettiin työryhmä selvittämään perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimuksen määräyksiin ennen lain voimaan tuloa.

 

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme