Sairastuminen ennen lomaa tai lomalla

Päivitetty: 15.12.2020

Sairastuminen juuri ennen lomaa tai lomalla siirtää työntekijän lomaa myöhempään ajankohtaan. Miten ja millä ehdoilla se tapahtuu?

Sairastuminen loman alkaessa

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Työntekijällä on pyynnöstään oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös silloin, jos tiedetään jo ennalta, että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai vastaavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi leikkaushoito, jolle sovitaan etukäteen aika.

Työntekijän on  pyydettävä vuosiloman siirtoa työnantajalta ja toimitettava selvitys työkyvyttömyydestä. Vaadittava selvitys riippuu alan työehtosopimuksesta, mutta käytännössä se tarkoittaa usein lääkärintodistusta. Esimerkiksi kaupan alalla työntekijän tulee toimittaa vuosiloman aikana sairastuessa lääkärintodistus, ellei työnantaja hyväksy muuta selvitystä tai todistusta. 

Sairastuminen loman aikana

Jos työntekijä vuosiloman tai sen osan aikana sairastuu tai tulee muuten työkyvyttömäksi, hänellä on myös oikeus saada vuosilomaansa siirretyksi.

Jos työntekijän vuosilomaoikeus on enintään 4 viikkoa, sairausloman ajalle osuvat vuosilomapäivät siirtyvät kokonaan.  Jos työntekijän vuosilomaoikeus taas on enemmän kuin 4 viikkoa, hänen loman aikaisiin sairauslomapäiviinsä sovelletaan omavastuuaikaa. Jos vuosilomapäiviä on kertynyt enemmän kuin 24, jokainen 24 päälle kertynyt vuosilomapäivää lisää omavastuupäiviä yhdellä päivällä 6 omavastuupäivään asti.

Jos siis työntekijällä on 4 viikon vuosilomaoikeus, loman ajalle tuleva työkyvyttömyysjakso siirtää lomaa koko pituudeltaan. Jos vuosilomaoikeus on sitä enemmän, omavastuuajan ylittävät lomapäivät siirtyvät.

Omavastuuaika koskee koko vuotta, joten yksittäiset lomille sattuvat sairauspäivätkin kannattaa ilmoittaa ja hankkia niistä lääkärintodistus, koska vuoden aikana kertyneet päivät lasketaan yhteen.

On tärkeää, että työntekijä ilmoittaa työkyvyttömyydestään välittömästi työnantajalle ja toimittaa lääkärintodistuksen, mikäli työnantaja sitä vaatii. Pyyntö ja ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. Vuosiloma ei siirry, mikäli sitä ei ole työnantajalta pyydetty.

Loman antaminen

Siirretty kesäloma tulee antaa lomakaudella (touko-syyskuu) ja talviloma ennen seuraavan toukokuun alkua, mikäli se on mahdollista. Työnantaja päättää siirretyn loman ajankohdan, joka on pääsäännön mukaan ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista

Ulkomailla

Jos sairastuu ulkomailla, on hankittava lääkärintodistus. Siinä on oltava ICD-koodi ja työkyvyttömyysaika eli käytännössä vähintään samat tiedot, joita edellytetään myös Suomessa kirjoitetuilta todistuksilta. Kannattaa pyytää englanninkielinen todistus. 

Jos työnantaja edellyttää työntekijän käymään osoittamallaan lääkärillä lomamatkan jälkeen, tähän kannattaa suostua.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle