Muokattu: 17.04.2018 - 21:27

Sairausdiagnoosit ja oikeus sairausajan palkkaan

Työehtosopimuksilla on sovittu, että sairausajan palkkaan oikeuttavan sairauden todentaminen tapahtuu lääkärintodistuksella tai muulla työnantajan hyväksymällä selvityksellä. Erityisissä tilanteissa on sovittu myös esimerkiksi terveyden- tai sairaanhoitajan todistuksen kelpoisuudesta. Lääkärintodistus on siis ankarin selvityksen muoto. Työnantajan muu hyväksymä selvitys voi olla jokin lievempi, kuten esimerkiksi työntekijän oma ilmoitus työkyvyttömyydestä.

Työehtosopimuksemme ei mahdollista työnantajalle valikointia, mistä diagnoosiluokista on maksettava sairausajan palkkaa, jos lääkäri on todennut työntekijän työkyvyttömäksi. ICD-koodit ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä sairauden luokituksia jotka lähtökohtaisesti jokainen, yhdessä lääkärin toteamaan työkyvyttömyyden kanssa, oikeuttaa palkallisen sairauspoissaolon. Poikkeuksena ovat koodit jotka kuvaavat pelkkiä terveydenhuoltokäyntejä. Näitä koodeja sisältävät lääkärintodistukset eivät yleensä sisälläkään työkyvyttömyyden toteamusta. Toistaiseksi Suomessa ei ole myöskään työkyvyttömyyden kestoista diagnoosikohtaisia suosituksia, vaikka näiden valmistelu on meneillään.

Osa koodeista ovat ns. pääkoodeja, esim. F43, joiden käyttöä ei suositella työkyvyttömyyttä todetessa, vaan toiveena olisi, että lääkäri kirjoittaisi tarkemman diagnoosin esim. F43.1. Työntekijän syyksi ei kuitenkaan voida lukea, jos lääkäri jostain syystä kirjoittaa epätarkan todistuksen.

Työnantajat eivät siis voi vedota yrityskohtaisesti laadittuihin listoihin, joiden perusteella joistakin diagnooseista ei makseta, tai maksetaan vain rajoitetun ajan. Edes Kela:n tulkinnat oikeudesta sairaspäivärahaan eivät vaikuta työehtosopimusten määräyksiin.

Jos työnantaja ei ole tyytyväinen kirjoitettuun lääkärintodistukseen on tämän vaadittava uutta käyntiä nimeämällään lääkärillä. Tällöin työnantaja maksaa uuden käynnin lääkärillä.

Lisätietoa luottamushenkilöille

TT:2015-62

TT:2000-33

TT:1997-61

TT:1991-100

Uusimmat

Suosituimmat